Ako sa počúva s kochleárnym implantátom?

Je samozrejme prirodzené klásť takúto otázku – vyberáte si predsa kochleárny implantát kvôli vlastnému sluchu.

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Sú simulácie prirodzeného sluchu pomocou kochleárnych implantátov presné?

Na internete ste mohli nájsť simulácie zvuku kochleárnych implantátov. Tieto populárne videá alebo zvukové ukážky sú často simuláciami vytvorenými pomocou vokodéra, čo je zvukový nástroj, ktorý možno použiť na umelú syntézu hlasov.

Je veľmi dôležité pochopiť, že „simulácia kochleárneho implantátu“ vokodérom vôbec nie je presnou reprezentáciou toho, ako znie kochleárny implantát. Tieto simulácie znejú veľmi roboticky a nepočúvajú sa príjemne, pričom sa vôbec nezhodujú so skutočnou skúsenosťou používateľov.[ft] [ft]

Na zodpovedanie tejto otázky sa uskutočnil rozsiahly výskum na príjemcoch kochleárneho implantátu s jednostrannou poruchou sluchu, čo je hluchota len na jednom uchu. Títo jedineční príjemcovia dokážu priamo porovnať zvuky svojho kochleárneho implantátu s rovnakým zvukom zachyteným ich prirodzene počujúcim uchom.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

„Ešte nikdy som nenašla simuláciu KI, ktorá by sa čo i len približovala tomu, ako počujem s mojimi KI. Všetky simulácie znejú roboticky a nemajú plný zvuk.“

Mary Beth
bilaterálna používateľka kochleárnych implantátov

„Ak cez Google vyhľadáte „simulácia kochleárneho implantátu“, nájdete vokodéry v šumovom pásme. S potešením môžem povedať, že kochleárny implantát neznie ako vokodér. Bolo by utrpením, keby ste museli celý život počúvať niečo ako vokodér. Nie, našťastie to neznie ako šumový vokodér, ani ako sínusový vokodér.“

Profesor Michael Dorman[ft]
Výskumník kochleárnych implantátov

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Filozofia MED-EL: Najbližšie k prirodzenému sluchu

Účelom kochleárneho implantačného systému je predovšetkým pomôcť znova nadobudnúť sluch ako jeden zo zmyslov človeka. Kochleárny implantát je v podstate jedinou zdravotníckou pomôckou, ktorá dokáže pomôcť pri obnove ľudského zmyslu. Náš sluch však nie je len schopnosť rozpoznávať zvuky či rozumieť slovám.

Sluch znamená aj počuť radostný smiech dieťaťa, šuchot lístia pod nohami, prežívať emócie vyvolané obľúbenou piesňou – náš sluch je viac než len vnímanie a chápanie zvuku.

Prirodzenejší sluch neznamená len príjemnejšiu kvalitu zvuku. Pomáha tiež vášmu mozgu ľahšie zachytávať a chápať zložité zvuky. Uľahčuje to účasť v skupinových rozhovoroch alebo umožňuje lepšie počuť v rušných reštauráciách.[ft] [ft]

Našou filozofiou v spoločnosti MED-EL je preto poskytovať s našimi kochleárnymi implantátmi sluchový zážitok, ktorý má najbližšie k prirodzenému sluchu. Chceme, aby kvalita zvuku sprostredkovaná našimi kochleárnymi implantátmi zodpovedala kvalite zvuku s prirodzeným sluchom. V záujme naplnenia tohto zámeru už vyše 30 rokov vyvíjame unikátne technológie, ktorým sa nevyrovná žiadny iný systém kochleárnych implantátov. Ako? Je to vďaka tomu, že pri navrhovaní našich kochleárnych implantátov sa snažíme čo najvernejšie nasledovať prírodu.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

„Môj ideálny kochleárny implantát by bol taký, pri ktorom je sluch natoľko prirodzený, aby si človek „neuvedomoval“, že má implantát.“

Dr. Peter Nopp
Riaditeľ výskumu kódovania zvuku, MED-EL

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Čo je prirodzený sluch?

Ako možno viete, pri prirodzenom sluchu sa zvuky šíria ako vibrácie z vonkajšieho ucha, cez drobné kostičky stredného ucha, do vnútorného ucha, známeho ako slimák (kochlea). Slimák je malý, tekutinou naplnený orgán v tvare špirály a zodpovedá za premenu zvukových vibrácií na nervové signály, ktoré mozog dokáže vnímať ako zvuk.

Po celej dĺžke slimáka sú tisíce drobných vláskových buniek. Každá vlásková bunka zodpovedá špecifickej zvukovej frekvencii alebo výške tónu a funguje ako vypínač. Keď cez slimák prechádzajú zvukové vlny, vláskové bunky sa rozkývajú tam a späť. Tento mechanický prepínací pohyb špičky vláskovej bunky okamžite vyvolá prirodzený elektrický nervový signál v spodnej časti vláskovej bunky, ako keď sa vypínačom rozsvieti žiarovka. Nervový signál sa potom okamžite prenesie prirodzenou sluchovou dráhou do mozgu.

Keď sú pri poruche sluchu postihnuté zmyslové vláskové bunky vnútorného ucha, hovoríme o senzorineurálnej poruche sluchu.

O senzorineurálnej poruche sluchu

Pri senzorineurálnej poruche sluchu prestávajú fungovať vláskové bunky vo vnútornom uchu. Senzorineurálna porucha sluchu môže byť spôsobená vystavením hluku, genetickými faktormi, vírusovými infekciami a mnohými ďalšími stavmi.

Pri ľahšej senzorineurálnej poruche sluchu prestávajú fungovať len niektoré vláskové bunky, takže dochádza len k čiastočnej strate sluchu. Čím viac vláskových buniek prestane fungovať, tým závažnejšia je senzorineurálna porucha sluchu. Ide o častý prípad progresívnej senzorineurálnej poruchy sluchu u dospelých.

Ako je teda zrejmé, senzorineurálna porucha sluchu je spôsobená nesprávnym fungovaním týchto zmyslových vláskových buniek. Je však dôležité pochopiť, že vláskové bunky sú iba jedným krokom v procese prirodzeného sluchu, pričom pri senzorineurálnej poruche sluchu sú všetky ostatné prirodzené sluchové štruktúry neporušené.


Môže to znieť zvláštne, ale aj pri vážnej senzorineurálnej poruche sluchu môže byť zvyšok jemných štruktúr slimáka zdravý. Nachádza sa v ňom neuveriteľne zložitá sieť nervových buniek, ktoré len čakajú na to, aby boli opäť uvedené do činnosti. Keď sa vám pokazí vypínač svetla, nemusíte vymeniť všetky rozvody v stenách – stačí vymeniť vypínač. A presne tu prichádzajú na rad kochleárne implantáty.

„Hluché ucho nie je mŕtve ucho! Funkcia ľudského sluchového nervu je zachovaná aj po strate vláskových buniek a sluchu, čo je požehnaním pre nepočujúcich a implantovaných ľudí.“

Profesor Helge Rask-Andersen

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Ako fungujú kochleárne implantáty

Systém kochleárneho implantátu pozostáva z rečového procesora1, ktorý máte nasadený na uchu, a samotného kochleárneho implantátu2. Kochleárny implantát nenahrádza slimáka (kochleu) – namiesto toho je navrhnutý tak, aby nahrádzal nefunkčné vláskové bunky s využitím presnej elektrickej stimulácie. Do slimáka sa počas chirurgického zákroku vloží flexibilná elektróda, ktorá zabezpečuje sériu elektrických kontaktov v blízkosti vláskových buniek.

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Spoznajte spôsob fungovania systémov KI


Ako môžu elektrické impulzy z kochleárneho implantátu nahradiť prirodzený sluch?

Pri prirodzenom sluchu sa po aktivácii vláskovej bunky zvukom spúšťa prirodzený elektrický nervový signál. Tieto prirodzené elektrické signály sú vlastne spôsob, akým všetky naše nervy prenášajú informácie do mozgu – takže v skutočnosti má každý z nás „elektrický sluch“.

Keď kochleárny implantát zaisťuje elektrickú stimuláciu, aktivuje najbližšiu funkčnú nervovú štruktúru – napríklad sluchové nervové bunky hneď za nefunkčnými vláskovými bunkami. Takéto aktivované nervové bunky okamžite prenesú signály až do mozgu po celej prirodzenej dráhe sluchu.

To znamená, že bez ohľadu na to, či signál vychádza z vláskovej bunky alebo elektródy kochleárneho implantátu, tou istou dráhou sa prenesie do mozgu. Kochleárne implantáty takto dokážu prinavrátiť schopnosť počuť aj človeku, ktorý prišiel o sluch úplne.

Čo je teda najdôležitejším faktorom kvality zvuku systému kochleárneho implantátu? Možno si myslíte, že ide o rečový procesor, teda časť, ktorú nosíte na uchu, pretože má mikrofóny a „spracováva“ zvuky. Rečový procesor je však len prvou časťou reťazca sluchu.

Pravdou je, že každý jeden zvuk, ktorý počujete cez kochleárny implantát, prechádza cez malú elektródu, ktorá je implantovaná do vášho slimáka. Tento zložitý most medzi technológiou a prírodou je miestom, kde zvuky prechádzajú z elektronického implantačného systému do vašich prirodzených sluchových dráh.

Správny implantát a správna elektróda sú práve preto základným predpokladom toho, ako bude kochleárny implantát znieť. Čím je toto spojenie vo vašom slimáku prirodzenejšie, tým prirodzenejšie vám bude znieť zvuk.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Rečový procesor môžete vymieňať za novší rovnako často ako svoj mobilný telefón, ale implantát, teda časť, ktorá sa vkladá do slimáka, je rozhodnutím na mnoho rokov. Preto je dôležité vybrať si kochleárny implantačný systém podľa implantátu a nie podľa rečového procesora.
Najbližšie k prirodzenému sluchu

Čo je zvuk?

Keď teda kochleárny implantát dokáže fungovať spolu s naším prirodzeným sluchovým systémom, prečo niektorí príjemcovia kochleárneho implantátu uvádzajú, že ich implantáty znejú roboticky, elektronicky alebo skreslene? Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich to, ako znie systém kochleárneho implantátu, je presnosť, s akou implantát sleduje a kopíruje prirodzenú funkciu slimáka.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Z hľadiska kvality zvuku je obzvlášť dôležité to, ako presne dokáže kochleárny implantát reprezentovať prirodzené vnímanie výšky tónu. Je dôležité pochopiť, že každý zvuk má dve hlavné zložky: Hlasitosť a frekvenciu, t. j. výšku tónu.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Správne miesto

Pozrime sa na to, ako slimák (kochlea) identifikuje rôzne zvukové frekvencie na rôznych miestach.

Pri prirodzenom sluchu každá konkrétna výška alebo frekvencia zvuku vždy aktivuje zodpovedajúcu konkrétnu vláskovú bunku na konkrétnom mieste v slimáku. Je to ako klaviatúra rozložená po celej dĺžke, od začiatku po špičku. To znamená, že štebot vtákov vo vysokých tónoch uvedie do činnosti vláskové bunky na začiatku slimáka, zatiaľ čo štekot psa s nižším tónom rozhýbe vláskové bunky hlbšie v blízkosti špičky slimáka.[ft]

Takáto zhoda pri priraďovaní miesta k výške tónu je v skutočnosti taká presná a spoľahlivá, že ak uvediete do činnosti konkrétnu vláskovú bunku, váš mozog bude automaticky vnímať danú konkrétnu výšku tónu. Je to ako na klaviatúre – rovnakým klávesom sa vždy prehrá rovnaký zvuk.

Váš mozog takto vníma frekvenciu zvukov – vnímaná výška tónu je určená tým, ktoré vláskové bunky sa rozhýbu.

Dĺžka elektródy a pokrytie kochley

Na zabezpečenie presného vnímania zvuku je nevyhnutné stimulovať príslušnú zvukovú frekvenciu na správnom mieste v slimáku. Elektróda kochleárneho implantátu musí byť dostatočne dlhá na to, aby pokryla celú kochleu do 720° a aby mohla stimulovať celý prirodzený rozsah zvukových frekvencií. Zvukové frekvencie nie je možné presne stimulovať vtedy, keď elektróda nepokrýva túto časť slimáka – je to ako keby ste skúšali hrať na klaviatúre na klávesoch, na ktoré nedočiahnete.[ft] [ft] [ft]

Iné spoločnosti na rozdiel od spoločnosti MED-EL používajú kratšie elektródy, ktoré spravidla dokážu stimulovať iba prvý závit slimáka (do 450°), niekedy uvádzané na trh ako pokrývajúce zónu sluchu, čo by znamenalo, že je možné stimulovať iba stredné až vysoké frekvencie.[ft] [ft] [ft]

Ak by kochleárny implantát jednoducho ignoroval všetky frekvencie, ku ktorým sa nedostane, v každodennom živote by ste prichádzali o mnohé zvuky, napríklad aj o štekot psa s frekvenciou 300 Hz. Tieto systémy namiesto toho jednoducho presunú všetky chýbajúce zvuky do tej časti slimáka, do ktorej sa dostanú. To znamená, že štekajúci pes by mal oveľa vyššiu frekvenciu, blížiacu sa k 800 Hz.

Výrazný posun frekvencií nahor často spôsobuje to, že zvuky znejú „plechovo“, čiže tenko, kovovo a bez hĺbky. Strácajú sa totiž spodné frekvencie, ktoré tvoria hlboké tóny, takže zvuky strácajú svoju plnosť.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Nestraťte polovicu slimáka

Našou filozofiou v spoločnosti MED-EL je umožniť s našimi kochleárnymi implantátmi sluchový zážitok, ktorý má najbližšie k prirodzenému sluchu. Naše kochleárne implantáty preto využívajú také elektródy, ktoré sú dostatočne dlhé na to, aby pokryli celú vašu kochleu – od nízkych tónov, aké má brechanie psa, až po vysoké tóny, aké má štebot vtákov, spolu so všetkými zvukmi medzi tým. Je to možné len z toho dôvodu, že naše elektródy sú obzvlášť mäkké a flexibilné, takže ich možno bezpečne zasunúť hlbšie do slimáka.

Naše elektródy sú k dispozícii vo výnimočne komplexnom sortimente dĺžok, takže váš chirurg si môže vybrať takú elektródu, ktorá optimálne pokryje vašu jedinečnú kochleu. Vďaka tomu je možné vyvolávať najširšiu škálu zvukov na ich prirodzených miestach v slimáku. [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Aká je dostatočná dĺžka elektródy kochleárneho implantátu? Prirodzené štruktúry sluchového nervu vedú dvomi závitami špirálového tvaru slimáka, takže elektróda by mala pokrývať jeden a pol až dva závity (540° – 720°), aby sa zabezpečilo úplné pokrytie slimáka.

To je kľúčom k prirodzenejšej kvalite zvuku s kochleárnym implantátom. Rozsiahlym výskumom bolo preukázané, že toto presné priradenie miest zodpovedajúcim výškam tónu je jediným spoľahlivým spôsobom zaistenia presnejšieho vnímania výšky tónu pomocou kochleárneho implantátu.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Elektróda by sa preto mohla považovať za najdôležitejšiu súčasť kochleárneho implantátu – je to základ každého jedného zvuku, ktorý počujete prostredníctvom kochleárneho implantátu.

A čo perimodiolárne elektródy, ktoré sú propagované s frázou „bližšie k sluchovému nervu“?

Jedným z najbežnejších konštrukčných riešení elektródy kochleárneho implantátu od iných spoločností je perimodiolárna elektróda navrhnutá tak, aby pokrývala prvý závit kochley do 450°. Takéto kratšie elektródy sú prezentované ako „bližšie k sluchovému nervu“.

Nerv, ktorý nám umožňuje počuť, sa nazýva sluchový nerv. Sluchový nerv má v slimáku tvar tak trochu pripomínajúci vianočný stromček: špičky vetiev sú jednotlivé nervové vlákna, ktoré vedú do vláskových buniek, zatiaľ čo časť bližšie ku kmeňu stromčeka je špirálový ganglion, ktorý pokračuje do sluchového nervu. Perimodiolárne elektródy obopínajú časť bližšie k stredu kochley, takže je pravdepodobnejšie, že stimulujú špirálový ganglion namiesto špičiek vláken.

Aj keď sa táto funkcia často v reklamách uvádza ako výhoda, v skutočnosti ide skôr o nevyhnutnosť pre základnú funkčnosť daného konštrukčného riešenia. Ak tieto perimodiolárne elektródy nie sú dostatočne blízko k špirálovému gangliu, môže dôjsť k významnej strate výkonu. Elektródové kontakty sú blízko seba, takže ak nie sú dostatočne blízko stredu kochley, môžu nastať problémy s prekrývajúcou sa stimuláciou.[ft]

Najdôležitejšie je, že vnímanie výšky tónu nemá nič do činenia s tým, ako blízko je elektróda umiestnená k stredu slimáka. Nervové vlákna vláskových buniek a špirálový ganglion majú rovnaké priradenie miesta a výšky tónu až približne po druhý závit. To znamená, že byť „bližšie k sluchovému nervu“ určite neznamená „prirodzenejšiu kvalitu zvuku“. Nervy v lakti sú bližšie k mozgu než nervy v končekoch prstov, no prsty sú samozrejme citlivejšie. Ak vám teda chýba pokrytie polovice týchto prirodzených štruktúr sluchového nervu elektródou, môžete to úprimne nazvať „bližšie k sluchovému nervu“? Práve preto je tak dôležitou dĺžka elektródy.[ft]

Existujú aj také tvrdenia, že takéto elektródy sú „na vnútornej dráhe“ kochley, takže dokážu stimulovať rovnako ako dlhšie elektródy. Takéto tvrdenia nie sú vôbec podložené klinickými dôkazmi – pooperačné snímky konzistentne preukazujú to, že takéto elektródy pokrývajú iba prvý závit slimáka.


A čo počet elektródových kontaktov? Je lepšie mať ich 22 namiesto 12?

Pri hľadaní informácií o kochleárnych implantátov ste možno v súvislosti s elektródami zachytili slová „22 aktívnych kontaktov je lepších než 12“. Iste, znie to ako logický argument, pretože elektródový kontakt je miestom, v ktorom implantát stimuluje kochleu. Táto dráha stimulácie sa často nazýva aj „elektródový kanál“. Treba však zvážiť dve veci. Je implantačný systém obmedzený na fyzické elektródové kanály alebo je implantát dostatočne technicky vyspelý na to, aby vytváral virtuálne kanály, a kde v slimáku sa nachádzajú elektródové kontakty?

MED-EL – do 250 kanálov

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_MED-EL

Technicky vyspelejšie systémy kochleárnych implantátov môžu využívať paralelnú alebo koordinovanú sekvenčnú stimuláciu na dvoch alebo viacerých elektródových kontaktoch. Presnou koordináciou stimulácie medzi dvoma susednými elektródovými kontaktmi je možné vytvoriť ďalšie „virtuálne“ elektródové kanály, ktoré pôsobia ako prídavné elektródové kontakty medzi dvomi skutočnými fyzickými elektródovými kontaktmi. Podnety sa do nervov prenášajú na miestach s najsilnejším stimulačným prúdom, takže je možné vytvárať lokalizované vrcholy zmenou rovnováhy medzi elektródovými kontaktmi. To znamená, že namiesto početných fyzických elektródových kontaktov je účinne možné využiť takéto virtuálne elektródové kontakty.[ft]

Implantát MED-EL s 12 fyzickými elektródovými kanálmi vďaka tomu dokáže stimulovať až 250 virtuálnych kanálov v slimáku, čo môže priniesť bohatý a plný zážitok z počúvania, ktorý nie je obmedzený počtom elektródových kontaktov. Môžete si to predstaviť ako schopnosť hrať na všetky klávesy klavíra, hoci máte len 10 prstov. Ak dočiahnete na oba konce, máte dosah aj na celý priestor medzi nimi. Takáto účinná technológia je súčasťou nášho štandardného kódovania zvuku FineHearing.

Iné systémy – do 22 kanálov

CtNH_Campaign_Electrode_in_Cochlear_Competition

Na druhej strane, ak má implantát 22 kontaktov, ale nedokáže vytvárať virtuálne kanály, môže to byť skôr ako hranie iba na 22 klávesoch. Pri súčasných stratégiách kódovania zvuku prostredníctvom týchto implantátov je v každom danom momente aktívnych iba 8 z 22 elektród, takže „najaktívnejšie elektródy“ nie sú v skutočnosti presné. S takýmto konštrukčným riešením je určite možné priniesť prijateľné výsledky, ale daný systém určite nemožno nazvať technicky pokročilejším len preto, že má viac elektródových kontaktov. Viac elektródových kontaktov na krátkej elektróde môže spôsobiť aj do, že daná zostava bude tuhšia a je viac pravdepodobné, že poškodí prirodzené štruktúry slimáka.[ft]

Najviac však záleží na mieste, kde sa nachádzajú elektródové kontakty. Ak máte 16 alebo 22 fyzických elektródových kanálov, ktoré však pokrývajú iba prvú polovicu slimáka, prichádzate o polovicu prirodzeného frekvenčného rozsahu. Aj keby ste na implantát teoreticky umiestnili 1 000 elektródových kontaktov, no daná zostava by pokrývala iba polovicu slimáka, výsledok by bol rovnaký. Neprirodzený „plechový“ zvuk je spôsobený vytláčaním frekvencií nahor a nie obmedzeným počtom fyzických elektródových kontaktov.


Môžete sa dozvedieť, že na elektróde nezáleží, pretože náš mozog sa jednoducho prispôsobí na korekciu akéhokoľvek nesúladu. Početné štúdie ukázali, že používatelia kochleárnych implantátov s krátkymi elektródami sa dostatočne spoľahlivo neprispôsobia na korekciu nesúladu ani po rokoch používania.

A čo je najdôležitejšie – prečo si vynucovať adaptáciu, keď ju nepotrebujete? Naším cieľom v spoločnosti MED-EL je preto poskytnúť niečo, čo má najbližšie k prirodzenému zvukovému vstupu od samého začiatku. Chceme, aby sa váš mozog sústredil na doladenie vášho zážitku z počúvania a zlepšenie vašich schopností pre náročnejšie prostredia.[ft] [ft] [ft]

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Správny čas

V druhom závite slimáka sa využíva druhý typ kódovania zvuku pre ešte väčšiu presnosť prirodzeného sluchu. Okrem kódovania podľa miesta, ktoré sme opísali vyššie, druhý závit slimáka využíva kódovanie na základe času alebo miery (rýchlosti) stimulácie. Pri kódovaní podľa miesta sa v zásade sleduje to, ktorá vlásková bunka je uvedená do činnosti, zatiaľ čo pri kódovaní podľa miery stimulácie sa sleduje to, ako rýchlo alebo pomaly sa táto vlásková bunka zapína a vypína pomocou zvukovej vlny.

To znamená, že sa musíte dostať na správne miesto a mať správne načasovanie.

Prečo je dôležité kódovanie podľa miery stimulácie?

Pri takomto kódovaní prirodzenej frekvencie je načasovanie nervového signálu viazané na načasovanie zvukovej vlny. Napríklad štekot psa s frekvenciou 120 Hz spôsobí, že vlásková bunka na mieste v slimáku zodpovedajúcom 120 Hz spustí 120 nervových signálov za sekundu. Mozog potom vníma zvuk s frekvenciou 120 Hz.

Toto kódovanie podľa miery stimulácie je obzvlášť dôležité pre kvalitu zvuku kochleárneho implantátu, pretože v druhom závite môže kódovanie podľa miery stimulácie potlačiť kódovanie podľa miesta stimulácie. Takže aj keď ste na správnom mieste, stále musíte mať správne načasovanie.

Napríklad ak v prípade zvuku 120 Hz stimulovaného na správnom mieste v slimáku použijete štandardnú pevnú stimulačnú frekvenciu 800 elektrických impulzov za sekundu, aktivujete nervové bunky tak, aby vysielali signály 800-krát za sekundu a váš mozog by to pravdepodobne vnímal ako zvuk s výškou posunutou smerom nahor, bližšie k zvukovému signálu 800 Hz. A to by, samozrejme, malo neprirodzený vplyv na kvalitu zvuku – niekedy sa to označuje ako „zamenená výška tónu“.[ft] [ft] [ft]


Prečo nám v spoločnosti MED-EL záleží na takýchto precíznych detailoch v slimáku? S dlhými elektródami MED-EL je možné dosiahnuť najširší rozsah prirodzených frekvencií až po druhý závit, v ktorom je takéto kódovanie frekvencie dôležité na to, aby bolo možné sa čo najviac priblížiť k prirodzenému sluchu.

V prípade iných spoločností, ktoré ponúkajú len krátke elektródy a pokrývajú len polovicu slimáka, na takomto kódovaní podľa miery stimulácie nezáleží, pretože zvyčajne nedosiahnu po druhý závit slimáka. Bez schopnosti zaistiť presné kódovanie podľa miery stimulácie by nemalo zmysel, aby tieto iné systémy mali dlhšie elektródy, pretože pravdepodobne by aj tak nedokázali sprostredkovať presné vnímanie výšky tónu pri nižších frekvenciách.[ft] [ft] [ft]

Najbližšie k prirodzenému sluchu

FineHearing

Ak dokážete skombinovať presné miesto a tiež presné informácie o načasovaní, budete môcť dosiahnuť veľmi tesnú zhodu s prirodzeným vnímaním výšky tónu. Práve preto sme vyvinuli našu jedinečnú technológiu FineHearing s prispôsobením miery stimulácie.

FineHearing je jediné kódovanie zvuku pre kochleárne implantáty, ktoré okamžite upravuje mieru stimulácie elektródových kontaktov v druhom závite tak, aby zodpovedala prirodzeným frekvenciám prichádzajúcich zvukov.

Vďaka kombinácii dlhých elektródových zostáv a technológie FineHearing získate presnejšiu a prirodzenejšiu stimuláciu celého slimáka. Cieľom tohto riešenia je poskytnúť prostredníctvom kochleárneho implantátu sluchový zážitok, ktorý má najbližšie k prirodzenému sluchu.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Pre každodenné počúvanie je výhodné počuť spôsobom, ktorý sa čo najviac približuje prirodzenému sluchu. Vaše obľúbené zvuky môžu znieť prirodzenejšie a povedomejšie. Mnohí príjemcovia našich implantátov uvádzajú, že si môžu vychutnať hudbu, čo by bolo veľmi ťažké, keby nemali prirodzenú kvalitu zvuku.

Prirodzenejšia kvalita zvuku tiež znamená využívanie našej neskutočne dokonalej prirodzenej sluchovej sústavy na to, na čo bola určená. Vášmu mozgu to môže uľahčiť interpretáciu zložitých prostredí počúvania, takže budete lepšie počuť aj v hlučnom prostredí.[ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft] [ft]

  • Najbližšie k prirodzenej kvalite zvuku
  • Využitie úplného potenciálu prirodzenej kochley
  • Bohatší a plnší zážitok z počúvania
  • Prirodzenejšia kvalita/vnímanie hudby
  • Lepší sluch v tichu a hluku
  • Vylepšená lokalizácia zvuku
Najbližšie k prirodzenému sluchu

Ako znie kochleárny implantát MED-EL?

Podobne ako učenie sa hrať na hudobný nástroj, aj učenie sa počúvať s kochleárnym implantátom si vyžaduje čas, cvičenie a trpezlivosť. Každý človek pri počúvaní vníma inak. V deň aktivácie môžu mnohí príjemcovia počuť iba pípnutia alebo neznáme zvuky, zatiaľ čo iní dokážu už aj porozumieť hlasom. Vynaložené úsilie sa však našťastie opláca, pretože kochleárne implantáty dokážu účinne obnoviť schopnosť počuť zvuky života.

Mnohé systémy kochleárnych implantátov ponúkajú primerane uspokojivú úroveň porozumenia reči, a to najmä v tichom prostredí. My v spoločnosti MED-EL sme však presvedčení, že kochleárny implantát by nemal skončiť pri slovách „dosť dobrý“. Namiesto toho, aby sme testovali len to, či príjemcovia rozumejú slovám v testovacej kabínke, chceme zistiť aj to, či budú mať čo najlepšiu schopnosť počuť pri každodennom živote.

Do akej miery je teda užitočný ich kochleárny implantát MED-EL a ako blízko majú k prirodzenému sluchu?

Požiadali sme viac ako 100 používateľov kochleárnych implantátov MED-EL, aby ohodnotili, do akej miery súhlasia s nasledujúcimi tvrdeniami pomocou stupnice od 0/10 = „rozhodne nesúhlasím“ do 10/10 = „rozhodne súhlasím“. Súhrnné výsledky hodnotenia sú uvedené nižšie.[ft]

Telefonovanie

7,5/10

S mojím rečovým procesorom počujem dobre pri telefonovaní.

7,6/10

S mojím rečovým procesorom môžem s istotou telefonovať.

Počúvanie hudby

7,5/10

Hudba mi znie prirodzene.

7,7/10

So systémom kochleárneho implantátu si počúvanie hudby môžem vychutnať.

Porozumenie pri rozhovoroch

8,1/10

Zvuk reči mi znie prirodzene a rozumiem mu.

8,9/10

Počúvanie osoby v tichom prostredí si nevyžaduje vysokú mieru sústredenosti.

7,2/10

Keď je prítomný hluk v pozadí, dokážem porozumieť rozhovoru (napr. na oslave/v reštaurácii).

Celkový dojem pri počúvaní

8,0/10

Ohodnoťte kvalitu zvuku svojho rečového procesora, napríklad pri počúvaní hudby, vonku alebo pri rozhovore.

Skúsenosti z reálneho života

Ako vidíte, kochleárne implantáty môžu priniesť oveľa viac než len schopnosť porozumieť slovám. So spoločnosťou MED-EL môže váš kochleárny implantát znamenať užívanie si živého rozhovoru, sebavedomé zdvihnutie telefónu či znovuobjavenie hudby, ktorú máte radi.

Prirodzenejšie počutie vám môže pomôcť znovu získať slobodu a nezávislý život, dôveru čeliť novým výzvam a radosť zo skutočného nadviazania spojenia so svojimi priateľmi a rodinou.

Najbližšie k prirodzenému sluchu

Prečo MED-EL: Sluch na celý život

Prečo si vybrať MED-EL? Ako sme videli, pokiaľ ide o kvalitu zvuku, MED-EL sa od akéhokoľvek iného kochleárneho implantačného systému odlišuje vďaka našej jedinečnej filozofii čo najviac sa priblížiť prírode.

Je však oveľa viac dôvodov, prečo naši príjemcovia majú radi svoje implantačné systémy MED-EL: osvedčená spoľahlivosť, bezdrôtové pripojenie, bezdrôtové nabíjanie, bimodálne prepájanie, rečové procesory typu „všetko v jednom“ a mnohé ďalšie.

  • Skúsenosť najbližšia k prirodzenému sluchu
  • Overená spoľahlivosť
  • Starostlivý partner na celý život
A čo je najdôležitejšie – vždy tu budeme, aby sme vám poskytli podporu. V spoločnosti MED-EL chápeme, že implantát je voľbou na celý život, preto sa zaväzujeme byť tu vždy pre vás.
Najbližšie k prirodzenému sluchu

Tu s Vami.

V spoločnosti MED-EL už vyše 30 rokov spájame rodiny so sluchovými implantátmi, ktoré menia životy, takže rozumieme tomu, že strata sluchu pre vás aj všetkých vašich blízkych náročná. Z toho dôvodu nás vždy poháňa vpred jedna vec: vášeň pomáhať ľuďom s poruchami sluchu.

Je to tak už od roku 1977, kedy naša generálna riaditeľka Dr. Ingeborg Hochmair spolu so svojím manželom Erwinom prišli s konceptom moderného kochleárneho implantátu. Dodnes sme sa rozrástli na vyše 2.700 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 135 krajinách, stále sa však riadime nemennými zásadami našich zakladateľov.

Naša špecializovaná sieť podpory a starostlivosť špecialistov zaisťujú, že o ľudí, ktorí dostali naše systémy, bude vždy dobre postarané. Keď tvoríme nové technológie, dbáme na to, aby boli kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami implantátov, aby z nich mohol mať úžitok každý. So spoločnosťou MED-EL naši príjemcovia vedia, že sa vždy môžu spoľahnúť po celý život s lepším sluchom.

Keď budete pripravení urobiť ďalší krok, budeme tu s vami na každom kroku cesty.Kontaktujte nás

Vaša žiadosť a kontaktné údaje budú postúpené najbližšiemu zastúpeniu spoločnosti MED-EL alebo certifikovanému partnerovi vo vašej krajine. Informácie, ktoré uvediete vo formulári, použije MED-EL ako vaše kontaktné údaje, na zasielanie aktualizácií a na marketingové účely. Prosím, dajte nám vedieť všetky spôsoby, ktorými vás môžeme kontaktovať:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v pätičke ktoréhokoľvek e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nám napíšte na [email protected]. S vašimi údajmi budeme nakladať s rešpektom. Viac informácií o našich postupoch ochrany súkromia nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov. Kliknutím nižšie vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito podmienkami.