Typy porúch sluchu

Niekedy náš sluch nepracuje tak, ako by mal. Porucha sluchu ovplyvňuje jedno ucho alebo obidve a môže mať rôzne príčiny.

Poznáme štyri hlavné typy porúch sluchu a väčšinou je každá liečiteľná.

Prevodová porucha sluchu

Prevodová porucha sluchu

K prevodovej poruche sluchu dochádza vtedy, keď sa zvuk nedostáva do vnútorného ucha. Môže to byť spôsobené poškodením stredného ucha alebo prekážkami vo vonkajšom alebo strednom uchu, akými je napríklad ušný maz, tekutina, infekcie alebo nádory. Prevodovú poruchu sluchu môžu tiež spôsobiť vrodené poruchy ako atrézia a mikrotia.

Existuje niekoľko možností, ako pomôcť pri liečbe prevodovej straty sluchu, vrátane stredoušných implantátov, implantátov pre kostné vedenie a načúvacích pomôcok ukotvených v kosti. Sú aj iné než chirurgické možnosti, ako sú načúvacie prístroje pre kostné vedenie.

Riešenia pre prevodovú poruchu sluchu

VIBRANT SOUNDBRIDGE
Stredoušný implantačný systém

Viac o SOUNDBRIDGE

BONEBRIDGE
Implantačný systém využívajúci kostné vedenie

Objavte BONEBRIDGE

ADHEAR
Systém kostného vedenia

Vysvetlenie k ADHEAR

Senzorineurálna porucha sluchu

Senzorineurálna porucha sluchu

Keď vláskové bunky v kochlei sú zničené alebo poškodené, ide o senzorineurálnu poruchu sluchu. Môže to vyť spôsobené geneticky, prípadne tento stav môže nastať po úraze hlavy, po vystavení sa veľkému hluku alebo príčinou môže byť niečo iné v prostredí. Senzorineurálna porucha sluchu je častým sprievodným javom starnutia.

Senzorineurálna porucha sluchu má rôzne možnosti liečby v závislosti od jej závažnosti, vrátane kochleárnych implantátov, stredoušných implantátov a elektrickej akustickej stimulácie.

Riešenia pre senzorineurálnu poruchu sluchu

SYNCHRONY
Kochleárny implantačný systém

Vysvetlenie ku kochleárnym implantátom

SYNCHRONY EAS
Elektro-akustická stimulácia

Viac o EAS

VIBRANT SOUNDBRIDGE
Stredoušný implantačný systém

Objavte SOUNDBRIDGE

Zmiešaná porucha sluchu

Zmiešaná porucha sluchu

Zmiešaná porucha sluchu je kombinácia senzorineurálnej a prevodovej poruchy sluchu. Súvisí s problémom vo vnútornom a strednom alebo vonkajšom uchu.

Možnosti liečby zmiešanej poruchy sluchu zahŕňajú stredoušné implantáty a implantáty pre kostné vedenie.

Riešenia pre zmiešanú poruchu sluchu

VIBRANT SOUNDBRIDGE
Stredoušný implantačný systém

Vysvetlenie k SOUNDBRIDGE

BONEBRIDGE
Implantačný systém využívajúci kostné vedenie

Viac o BONEBRIDGE

Neurálna porucha sluchu

Neurálna porucha sluchu

Keď je sluchový nerv poškodený alebo chýba, ide o neurálnu poruchu sluchu. Načúvací prístroj ani kochleárny implantát nemôžu pomôcť, lebo nerv nie je schopný priviesť sluchovú informáciu do mozgu.

Vo mnohých prípadoch prichádza do úvahy implantát na sluchový mozgový kmeň ABI (Auditory Brainstem Implant).

Neurálna-porucha-sluchu

Riešenia pre neurálnu poruchu sluchu

SYNCHRONY ABI
Kmeňový sluchový implantačný systém

Kontaktujte svojho zástupcu MED-EL

Kontaktujte MED-EL

Teraz s Vami

V spoločnosti MED-EL už vyše 30 rokov spájame rodiny so sluchovými implantátmi, ktoré menia životy, takže rozumieme tomu, že strata sluchu pre vás aj všetkých vašich blízkych náročná. Z toho dôvodu nás vždy poháňa vpred jedna vec: vášeň pomáhať ľuďom s poruchami sluchu.

Je to tak už od roku 1977, kedy naša generálna riaditeľka Dr. Ingeborg Hochmair spolu so svojím manželom Erwinom prišli s konceptom moderného kochleárneho implantátu. Dodnes sme sa rozrástli na vyše 2.700 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 135 krajinách, stále sa však riadime nemennými zásadami našich zakladateľov.

Naša špecializovaná sieť podpory a starostlivosť špecialistov zaisťujú, že o ľudí, ktorí dostali naše systémy, bude vždy dobre postarané. Keď tvoríme nové technológie, dbáme na to, aby boli kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami implantátov, aby z nich mohol mať úžitok každý. So spoločnosťou MED-EL naši príjemcovia vedia, že sa vždy môžu spoľahnúť po celý život s lepším sluchom.

Keď budete pripravení urobiť ďalší krok, budeme tu s vami na každom kroku cesty.Kontaktujte nás

Vaša žiadosť a kontaktné údaje budú postúpené najbližšiemu zastúpeniu spoločnosti MED-EL alebo certifikovanému partnerovi vo vašej krajine. Informácie, ktoré uvediete vo formulári, použije MED-EL ako vaše kontaktné údaje, na zasielanie aktualizácií a na marketingové účely. Prosím, dajte nám vedieť všetky spôsoby, ktorými vás môžeme kontaktovať:

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v pätičke ktoréhokoľvek e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nám napíšte na marketing@medel.com. S vašimi údajmi budeme nakladať s rešpektom. Viac informácií o našich postupoch ochrany súkromia nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov. Kliknutím nižšie vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito podmienkami.