Audiogram

Audiogram je diagram, ktorý používajú profesionáli, aby  vizuálne znázornili  ako dobre viete počuť.   Audiogram vie ukázať, či máte poruchu sluchu, aký typ poruchy sluchu máte a vie aj identifikovať vhodné sluchové riešenie.

Vizualizácia poruchy sluchu

Audiogram je graf, ktorý ukazuje najslabšie zvuky, ktoré človek počuje pri určitých frekvenciách. Vysoké zvuky, ako je napríklad spev vtákov alebo plač dieťaťa, majú vysokú frekvenciu. Zvuky s nízkymi frekvenciami sú napríklad štekanie psa alebo zvuk kosačky.

Počas sluchového testu púšťa audiológ tóny, vždy len jednu frekvenciu. Najslabší tón, ktorý je človek schopný počuť na každej frekvencii sa zaznačí do audiogramu. Táto tabuľka ukazuje, kde by boli každodenné zvuky umiestnené na audiograme.

Na vrchu audiogramu sú vyznačené zvukové frekvencie. Ako sa posúvate zľava doprava na audiograme, frekvencie stúpajú, tóny sa teda zvyšujú. Na ľavej strane audiogramu je vyznačená hlasitosť signálu. Ako sa hýbete z vrchu na spod audiogramu, zvyšuje sa hlasitosť.

 

Normálne počutie

S normálnym počutím by ste mali byť schopní počuť najslabšie zvuky, ako je napríklad kvapkanie vodovodu alebo spievanie vtákov bez problémov. Tieto zvuky majú hlasitosť 0 až 20 decibelov (dB).

Čo by ste mali počuť
Audiogram ukazujúci normálne počutie
 
 

Mierna porucha sluchu

So stredne ťažkou poruchou sluchu nemôžete počuť zvuk slabší ako 21–40 dB. Na tejto úrovni viete počuť hlas osoby, čo je asi 65 dB, ale nie slabšie zvuky ako je tikanie hodín, kvapkajúci vodovod alebo tichšiu reč.

Čo by ste mali počuť
Čo počujete, ak máte stredne ťažkú poruchu sluchu
Audiogram ukazujúci stredne ťažkú poruchu sluchu
 
 

Ťažká porucha sluchu

S ťažkou poruchou sluchu nemôžete počuť zvuky slabšie ako 41–70 dB. Znamená to, že ak máte túto poruchu sluchu, nemôžete rozumieť normálnej konverzácii ani nepočujete zvoniť telefón. Ťažký stupeň poruchy sluchu, ak je neliečený, značne ovplyvňuje každodenný život.

Čo by ste mali počuť
Čo počuje človek s ťažkou poruchou sluchu
 
Audiogram ukazujúci ťažkú poruchu sluchu
 
 

Veľmi ťažká porucha sluchu

S veľmi ťažkou poruchou sluchu nemôžete počuť zvuky slabšie ako 71–90 dB. Znamená to, že neviete počuť zvuky ako je hlasná konverzácia alebo dopravný hluk. Veľmi ťažká porucha sluchu má vážny dopad na život dotknutej osoby.

Čo by ste mali počuť
Čo počuje človek s veľmi ťažkou poruchou sluchu
 
Audiogram ukazujúci veľmi ťažkú poruchu sluchu
 
 

Hluchota Strata sluchu

Hluchota je najzávažnejší stupeň poruchy sluchu. S hluchotou nepočujete zvuky slabšie ako je 91 dB alebo aj viac. Znamená to, že nemôžete počuť veľmi hlasné zvuky ako je zvuk motora na lietadle, kamióny idúce po ceste alebo požiarny alarm.

Čo by ste mali počuť
Čo počuje človek s hluchotou
 
Audiogram ukazujúci hluchotu
 

Zostaňte v spojení

Chceli by ste viac informácií o riešeniach porúch sluchu? Vyplňte jednoduchý kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Kontaktuje nás