Kochleárne implantáty

Kochleárne implantáty vedia naplniť váš svet   radosťou zo zvuku. Zistite, ako vám vie kochleárny implantát  priniesť sluch  vám alebo vášmu dieťaťu.

Kochleárne implantáty SONNET 2

Nový spôsob počutia

Narodilo sa vaše dieťa hluché? Trpíte poruchou sluchu  a vaše načúvacie prístroje vám už nestačia? Počujete len s jedným uchom?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, potom kochelárny implantát môže pomôcť vám alebo vášmu dieťaťu, aby ste počuli lepšie každý deň. Rozhodnutie pre kochleárny implantát je veľký krok, ktorý vám zmení život. Prečo? Lebo výhody sú ďaleko významnejšie ako len lepšie počutie.

 • Ľahšia socializácia s priateľmi
 • Lepšie vzťahy s členmi rodiny
 • Lepšie počutie v hlučnom prostredí, napríklad v reštaurácii
 • Pohodlnejšie počúvanie cez telefón
Výhody KI

Ako pracuje kochleárny implantát?

Kochleárne implantáty sú dizajnované pre ľudí s veľmi vážnou senzorineurálnou poruchou sluchu až hluchotou. S týmto typom poruchy sluchu sú vláskové bunky vo vnútornom uchu poškodené a nedokážu poriadne detekovať zvuky. Kochleárny implantát obchádza tieto poškodené vláskové bunky a posiela elektrické signály do mozgu, kde sa spracujú ako zvuk.

Kochleárny implantovateľný systém sa skladá z dvoch komponentov. Zvonku sa nosí rečový procesor, ktorý zachytáva zvuky a posiela ich do vnútorného implantátu, ktorý je umiestnený rovno pod pokožkou.

Pozrite si video, ako funguje kochleárny implantát.

Perfektná zhoda

My ideme ďalej, neponúkame vám len najlepšiu kvalitu zvuku, naše rečové procesory majú všetky funkcie, ktoré hľadáte pre pohodlné nosenie. Všetky naše implantáty sú navrhnuté tak, aby ponúkli vynikajúcu spoľahlivosť a bezpečnosť pri MR*, spolu s lepším sluchom na celý život.

Sú navrhnuté tak, aby vám priniesli najlepšiu možnú bezpečnosť.

SONNET 2

SONNET 2
Rečový procesor

 • Pokročilý sluchový výkon
 • Jednoduchá pripojiteľnosť
 • Pohodlný dizajn

Objavte viac

RONDO 3

RONDO 3
Rečový procesor

 • Celodenné počutie
 • Vyše 30 dizajnov krytov
 • Kompatibilný so všetkými načúvacími prístrojmi

Objavte viac

SYNCHRONY 2

SYNCHRONY 2
Kochleárny implantát

 • Výborná kvalita zvuku
 • Minimálne invazívny chirurgický zákrok
 • 3,0 Tesla MRI bez operácie**


Objavte viac

Spoľahlivosť kochleárnych implantátov

Sluch na celý život

Kochlárny implantát je na celý život. Váš implantát tu bude s vami veľa rokov, takže je veľmi dôležité, aby ste si dobre rozmysleli, aký bude mať implantát dosah na váš terajší aj budúci život.

Vo firme MED-EL navrhujeme všetko s tým, že myslíme do budúcnosti. Naše implantáty sú stavané na dlhodobé spoľahlivé používanie, aby ste sa mohli tešiť dlhé roky z nerušeného počutia. Uľahčujeme aktualizácie na najnovšie verzie rečových procesorov, aby sme vám dovolili profitovať z najnovšej technológie. Naša séria implantátov SYNCHRONY má vynikajúcu bezpečnosť pri MR a platí pre ne naša Záruka pre MR, čo znamená, že ste pripravení na všetko, čo život prinesie.

Kochleárny implantát je rozhodnutie na celý život, MED-EL s vami  bude  po celý čas.

 Príbehy používateľov
„Život sa mi ohromne zmenil odkedy používam implantát.“

Ďalšie kroky

Čo vás čaká? Pozrite si stručný prehľad krokov k obdržaniu kochleárneho implantátu.

1

Posúdenie

Najprv podstúpite rutinné vyšetrenie, aby sa potvrdilo, či ste kandidát na kochleárny implantát. Ak prichádzajú do úvahy aj pridružené faktory, tím KI ich zváži. Klinický tím vám a vašej rodine vysvetlí, čo môžete očakávať v nasledujúcich krokoch.

2

Implantácia

Implantácia KI je väčšinou jednoduchá operácia, ktorá trvá väčšinou 1– 2 hodiny pod celkovou alebo lokálnou anestéziou. Používatelia sú zväčša na nohách už ďalší deň. Pobyt v nemocnici trvá jeden alebo viac dní, závisí to na individuálnych potrieb a zvyklostí vo vašej oblasti. 

3

Aktivácia

Asi štyri týždne po implantácii budete mať svoje prvé nastavenie. V deň aktivácie vám audiológ po prvý krát zapne rečový procesor a budete počuť svoje prvé zvuky. Audio nastavenia rečového procesoru sa prispôsobia vašim sluchovým preferenciám.

4

Rehabilitácia

Po aktivácii, je dôležité postupovať podľa rehabilitačného programu, aby ste si zvykli na počutie cez kochleárny implantát. Rehabilitácia je základom dobrého využitia vášho implantátu. Dá sa vykonávať pod vedením rečového špecialistu aj doma cez počúvacie cvičenia. 

* Kochleárne implantáty SYNCHRONY 2 alebo SYNCHRONY sú podmienečne bezpečné pri MR. Používatelia s kochleárnym implantátom SYNCHRONY a SYNCHRONY 2 môžu bezpečne absolvovať vyšetrenie MR pri sile 0,2, 1,0, 1,5 a 3,0 tesla pri dodržaní podmienok podrobne uvedených v návode na použitie.
** Pokiaľ sa to nevyžaduje z diagnostických dôvodov.

Zostaňte v spojení

Chceli by ste viac informácií o riešeniach porúch sluchu? Vyplňte jednoduchý kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Kontaktuje nás