Sluchové implantáty spoločnosti MED-EL a magnetická rezonancia (MRI)

Zobrazovanie s využitím magnetickej rezonancie (MRI) je pre lekárov jedným zo základných diagnostických nástrojov. Keďže sa vyšetrenia pomocou magnetickej rezonancie (MRI) stávajú čoraz bežnejšími, je takmer 100 % šanca, že niekedy počas života budete potrebovať vyšetrenie MRI.* Práve preto sme vyvinuli naše sluchové implantáty tak, aby ste mohli podstúpiť vyšetrenie MRI bez toho, aby bolo potrebné chirurgické odstránenie magnetu.**

To znamená, že nebudete musieť plánovať a podstupovať chirurgický zákrok, nebudete musieť čakať a budete môcť používať váš rečový procesor bezprostredne pred a po vyšetrení MRI. So spoločnosťou MED-EL budete s pokojom v duši pripravení na všetko, čo vám život prinesie.

Dr. Harold Pillsbury, lekár

Miera využívania magnetickej rezonancie v celosvetovom meradle dramaticky stúpla, nakoľko ide o jeden z najvýkonnejších diagnostických nástrojov.

Prof. Dr. Mario E. Zernotti

Vedúci Oddelenia otorinolaryngológie,
Sanatorio Allende Cordoba, Argentína

SYNCHRONY
Kochleárny implantačný systém

Zistite, prečo sa žiadny iný kochleárny implantát nevyrovná SYNCHRONY z hľadiska kompatibility pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.

Ďalšie informácie
VIBRANT SOUNDBRIDGE

VIBRANT SOUNDBRIDGE
Stredoušný implantačný systém

VORP 503 je jediný poloimplantovateľný stredoušný implantačný systém, ktorý umožňuje skeny MRI pri 1,5 Tesla.

BONEBRIDGE

BONEBRIDGE
Implantačný systém využívajúci kostné vedenie

Zistite, prečo je BONEBRIDGE najlepšou voľbou pre vyšetrenia MRI až do 1,5 Tesla.

*Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Použitie v zdravotníctve: Vyšetrenia so zobrazovaním s magnetickou rezonanciou (MRI). Získané z lokality: https://data.oecd.org/healthcare/magnetic-resonance-imaging-mri-exams.htm
**Používatelia s kochleárnym implantátom SYNCHRONY môžu bezpečne a bez chirurgického odstránenia magnetu absolvovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) pri sile 0,2, 1,0, 1,5 a 3,0 Tesla, pri dodržaní podmienok, podrobne uvedených v návode na použitie.
Používatelia so stredoušným kochleárnym implantátom SOUNDBRIDGE VORP 503 môžu bezpečne a bez chirurgického odstránenia magnetu absolvovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) pri sile 1,5 Tesla, pri dodržaní podmienok, podrobne uvedených v návode na použitie. Implantát SOUNDBRIDGE VORP 502 nie je schválený na použitie pri skenovaní MR.
Používatelia s implantátom BONEBRIDGE s kostným vedením môžu bezpečne a bez chirurgického odstránenia magnetu absolvovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) pri sile 1,5 Tesla, pri dodržaní podmienok, podrobne uvedených v návode na použitie.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.