Spoľahlivý sluch ako zámer: BONEBRIDGE od spoločnosti MED-EL

Tisíce príjemcov sa spoliehajú na technológiu BONEBRIDGE a môžu si každý deň užívať svoj život. Práve preto bol naším zámerom navrhnúť bezpečný a spoľahlivý BONEBRIDGE.

Spoľahlivosť BONEBRIDGE je zámerom

Naša filozofia: 360° bezpečnosť a spoľahlivosť

BONEBRIDGE sme navrhli so širokým 360-stupňovým pohľadom na všetko, čo treba na to, aby bol implantačný systém využívajúci kostné vedenie bezpečný a spoľahlivý. Je navrhnutý nielen tak, aby odolal nárazom a udržal vašu pokožku zdravú. BONEBRIDGE sme tiež vyvinuli tak, aby sa predišlo komplikáciám, aby ste mali jednoduchý prístup k vyšetreniam magnetickou rezonanciou* a aby sme uľahčili každodenné počúvanie pomocou spoľahlivého rečového procesora.

360° bezpečnosť a spoľahlivosť

S naším kompletným 360-stupňovým prístupom nie je náhodou, že BONEBRIDGE poskytuje vynikajúcu spoľahlivosť.

Spoľahlivosť implantátu
S tisíckami implantácií po celom svete a viac ako desaťročím na trhu má BONEBRIDGE preukázanú vynikajúcu spoľahlivosť.

Bezpečnosť pri nárazoch
BONEBRIDGE sme vyvinuli na odolnosť voči nárazom. Má robustnú titánovú konštrukciu čiastočne zapustenú v kosti kvôli ochrane a namiesto jedného bodu je zaistený v dvoch bodoch.

Bezpečnosť pri vyšetrení MR*
Vyspelá magnetická technológia BONEBRIDGE umožňuje nekomplikovaný a jednoduchý prístup k vyšetreniam magnetickou rezonanciou pri 1,5 tesla.*

Klinická bezpečnosť
BONEBRIDGE má nižšiu mieru komplikácií a nežiaducich účinkov ako perkutánne a pasívne transkutánne implantáty využívajúce kostné vedenie.[ft]

Bezpečnosť pre pokožku
BONEBRIDGE je umiestnený pod kožou a prenáša vibrácie priamo do kosti. Jeho ergonomický dizajn umožňuje udržať zdravie vašej pokožky.

Spoľahlivosť rečového procesora
Rečové procesory BONEBRIDGE sme navrhli tak, aby poskytovali vynikajúcu spoľahlivosť. To znamená menej návštev vašej kliniky.

Viac ako desaťročie klinických skúseností

Viac ako desaťročie BONEBRIDGE

V úzkej spolupráci s chirurgmi a klinickými pracovníkmi sme zoptimalizovali druhú generáciu BONEBRIDGE tak, aby bola čo najbezpečnejšia a najspoľahlivejšia. S vyše desaťročím klinických skúseností a tisíckami implantácií po celom svete má BONEBRIDGE preukázanú vynikajúcu spoľahlivosť.

  • 360° spoľahlivosť ako zámer
  • Nižšia miera komplikácií[ft]
  • Bezkonkurenčná dlhodobá klinická prax
Sluch, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Hodnota spoľahlivého implantátu využívajúceho kostné vedenie

Výber sluchového implantátu je celoživotné rozhodnutie. S BONEBRIDGE budete mať sluch, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Vyššia spoľahlivosť implantátu môže viesť k nižšiemu riziku ďalšej operácie a k vyššej spokojnosti.

Kumulatívna miera prežívania (CSR – Cumulative Survival Rate) je mierou spoľahlivosti každého modelu implantátu v priebehu času. Napríklad kumulatívna miera spoľahlivosti 99 % v priebehu dvoch rokov znamená, že je 99 % pravdepodobnosť, že váš implantát využívajúci kostné vedenie bude mať prínos aj po dvoch rokoch.

Robustný implantát s dlhou životnosťou

Vykazovanie spoľahlivosti a bezpečnosti implantátov MED-EL je v súlade s medzinárodnou normou ISO 5841-2:2014 a zásadami stanovenými v Európsky konsenzus o zlyhaniach a explantáciách kochleárneho implantátu.[ft][ft]

Kumulatívna miera prežívania druhej generácie BONEBRIDGE v priebehu štyroch rokov je 99,51 %.

MED-EL, údaje evidované k 2. januáru 2024

Robustný implantát pre budúcnosť

Overené skúsenosti na klinikách

Kliniky, ktoré pracujú so sluchovými implantátmi, často publikujú štúdie o bezpečnosti a spoľahlivosti každého sluchového implantátu. Tieto nezávislé štúdie vám môžu pomôcť hlbšie pochopiť, ako bezpečné a spoľahlivé sú jednotlivé implantáty.

Nižšia miera komplikácií a nežiaducich účinkov

Zhrnuli sme zistenia nezávislých štúdií, ktoré informovali o výsledkoch bezpečnosti s načúvacími systémami využívajúcimi kostné vedenie, ktoré sú dostupné na trhu.

Tento systematický prehľad štúdií publikovaných s použitím údajov z kliník ukazuje, že BONEBRIDGE má nižšiu mieru komplikácií a nižšiu mieru nežiaducich účinkov ako perkutánne a pasívne transkutánne implantáty využívajúce kostné vedenie.[ft]

White paper On Safety Outcomes Of Bone Conduction and Middle Ear Implants:
A Systematic Review, rev. 5.0 (2020).
BONEBRIDGE spoľahlivo odoláva nárazom

Vysoká spoľahlivosť voči nárazom

Nehody sa v každodennom živote stávajú. Preto sme zaistili, že BONEBRIDGE je dostatočne robustný, aby odolal náhlym silám, ako je napríklad náhodný úder do hlavy.[ft] To je veľmi dôležité pre energické deti alebo ľudí, ktorí často športujú.

Keďže systém BONEBRIDGE je zaistený v dvoch bodoch úplne pod pokožkou a je čiastočne zapustený v kosti kvôli ochrane, je veľmi spoľahlivý proti nárazu.

Niektoré iné implantáty využívajúce kostné vedenie nie sú zaistené pod kožou alebo sú pripevnené iba v jednom bode. Tieto implantáty čelia zvýšenému riziku, že by mohli byť poškodené vonkajšími silami pri nehode.

  • Zaistenie v dvoch bodoch
  • Nič vám nevyčnieva cez pokožku
  • Odolnosť voči nárazu až 2,5 joulu[ft]
Vaša pokožka nad implantátom môže zostať zdravá

Žiadne trvalé rany, žiadny tlak

S BONEBRIDGE nie sú žiadne otvorené rany ani žiadne starosti so zvýšenou starostlivosťou o pokožku. S BONEBRIDGE vaša pokožka nad implantátom môže zostať zdravá.

Niektoré pomôcky na kostné vedenie, ako sú čelenky, musia byť pevne pritlačené k pokožke, aby sa vibrácie mohli prenášať. Tento neustály tlak môže byť nepríjemný alebo môže spôsobiť bolesti hlavy.

BONEBRIDGE sa nespolieha na prítlak. Externý rečový procesor SAMBA 2 je namiesto toho pohodlne umiestnený na hlave a môžete ho jednoducho skryť pod vlasmi. Používatelia vlastne niekedy aj zabúdajú, že majú na sebe svoj rečový procesor SAMBA 2.

  • Pokožka nad implantátom môže zostať zdravá
  • Žiadne otvorené rany
  • Žiadny nepríjemný tlak
BONEBRIDGE je vyrobený pre vašu budúcnosť

Pripravený na budúcnosť

Robustný dizajn BONEBRIDGE znamená, že si môžete užívať roky skvelého sluchu.

Naše rečové procesory navrhujeme tak, aby boli kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami. To znamená, že môžete jednoducho využívať výhody z technologického pokroku v budúcnosti inováciou na najnovší rečový procesor.

BONEBRIDGE sme taktiež vyvinuli s magnetickou technológiou vyrobenou pre magnetickú rezonanciu tak, aby ste mali ľahký prístup k vyšetreniam MR.*

Pripravený na budúcnosť
Diamond-White

Skvelá ochrana. Zaručená.

S BONEBRIDGE budete pripravení na všetko, čo môže priniesť budúcnosť. Môžete podstúpiť bezproblémové vyšetrenie magnetickou rezonanciou pri 1,5 tesla* bez operácie,** bez nepohodlia a bez výpadkov sluchu. A vzhľadom na naše dlhodobé a pozitívne skúsenosti s vyšetreniami ponúkame na váš implantát aj celoživotnú záruku pre vyšetrenia MR.***

Spoľahlivý sluch pre každodenné činnosti

Rečové procesory BONEBRIDGE – SAMBA a SAMBA 2 majú preukázanú vynikajúcu spoľahlivosť. So spoľahlivým rečovým procesorom budete mať vy alebo vaša blízka osoba spoľahlivý sluch bez ohľadu na to, čo prinesie každodenný život. To tiež znamená menej návštev vašej kliniky.

Nízka priemerná mesačná miera opráv

Mesačná miera opráv je percentuálny podiel, ktorý udáva celkový počet rečových procesorov vrátených za jeden mesiac v porovnaní s celkovým počtom procesorov predaných ku koncu daného mesiaca.

Ak má rečový procesor priemernú mesačnú mieru opráv 0,99 %, znamená to, že v priemere sa každý mesiac vrátilo na opravu 99 rečových procesorov z celkového počtu 10 000 rečových procesorov predaných na svete do konca sledovaného obdobia.

SAMBA a SAMBA 2 majú nízku priemernú mesačnú mieru opráv

Vyberte si bezpečný a spoľahlivý implantát využívajúci kostné vedenie

Výber aktívneho implantátu využívajúceho kostné vedenie

Zaslúžite si načúvací systém využívajúci kostné vedenie, ktorý je svojím konštrukčným riešením bezpečný a spoľahlivý. Pri výbere medzi dvomi aktívnymi implantačnými systémami využívajúcimi kostné vedenie, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých faktorov.

BONEBRIDGEOsia****
  
  
  
  
  
  
  
Zaslúžite si bezpečný a spoľahlivý načúvací systém využívajúci kostné vedenie

Spoľahlivý sluch, ktorému môžete veriť

Spoločnosť MED-EL od jej úplných začiatkov vedú jej zakladatelia, vynálezcovia moderného mikroelektronického viackanálového kochleárneho implantátu. Naším poslaním je prekonávanie poruchy sluchu, ktorá bráni rozvoju komunikácie a znižuje kvalitu života.

Spoľahlivosť pre nás nie je len percento v správe o výnosoch pre investorov. Každý používateľ je človekom, nie štatistikou. Keď sa rozhodnete pre MED-EL, vieme, že do našich rúk vkladáte svoju dôveru, a preto musíme dbať na to, aby sme vám boli vždy k dispozícii.


* Implantačný systém využívajúci kostné vedenie BONEBRIDGE je MR podmienený. Používatelia BONEBRIDGE môžu byť bezpečne vyšetrení pomocou MR pri 1,5 tesla a pri dodržaní podmienok uvedených v návode na použitie.
** Pokiaľ sa to nevyžaduje z diagnostických dôvodov.
*** Podmienky záruky pre MR sú uvedené tu.
**** Osia je ochranná známka spoločnosti Cochlear Ltd, Australia.