Select your Language

Please, select a language for this page

MED-ELs globale MR-garanti

I tillegg til den obligatoriske, lovfestede garantien dekkes MED-ELs multikanals cochlea- og hjernestammeimplantater, BONEBRIDGE-implantatene og implantatet VIBRANT SOUNDBRIDGE VORP 503 av MED-ELs globale livstidsgaranti mot

  • at implantatet blir skadet,
  • at implantatmagneten kommer ut av stilling,
  • at implantatmagneten avmagnetiseres,
  • at implantatet blir skadet som følge av at magneten fjernes i henhold til Bruksanvisning / Håndbok for medisinske prosedyrer for MED-EL CI-/ABI-systemer

som en usannsynlig konsekvens av en MR-skanning.

Som eneste utbedring i tilfelle av et garantikrav vil MED-EL levere enten et nytt MED-EL-implantat eller en magnet, kostnadsfritt og i henhold til medisinske indikasjoner. Dette gjelder under den forutsetning at implantatsvikten eller avmagnetiseringen av implantatmagneten ble forårsaket av en MR-skanning, og bruken av en sterkere magnet i prosessoren som første tiltak har vist seg å ikke løse avmagnetiseringsproblemet.

Den utvidede garantien gjelder ikke hvis MR-undersøkelsen ikke er utført i henhold til spesifikasjonene og instruksjonene på de godkjente etikettene, inkludert den respektive Bruksanvisningen / Håndboken for medisinske prosedyrer for MED-EL CI-/ABI-systemer; hvis anbefalte kirurgiske teknikker ikke er fulgt, hvis skaden på implantatet skyldes grov uaktsomhet, forsettlig forsømmelse eller fysisk, elektrisk eller magnetisk misbruk. Eventuelle eksplanterte implantater eller magneter må returneres til MED-EL for inspeksjon. Eksplantert utstyr og magneter blir MED-ELs eiendom, og må returneres innen fem (5) virkedager etter eksplantering for å unngå fakturering av erstatningsimplantatet eller -magneten.

Garantikrav som gjelder denne globale garantiutvidelsen kan sendes inn via en klinikk eller direkte til et hvilket som helst lokalt MED-EL-kontor eller en hvilken som helst MED-EL-distributør, hvis aktuelt.

Denne globale garantiutvidelsen gjelder fra og med 27. januar 2021 for alle MED-EL-implantater som er nevnt her (inkludert de som allerede er implantert); den dekker imidlertid ikke MR-skanninger som ble utført før denne globale garantiutvidelsen trådte i kraft.