Kan du høre forskjellen?

Er alle cochleaimplantater like? Høres ikke alle like ut?

Det enkle svaret er: Nei.

Bare MED-EL cochleaimplantater drives av Triformance, så de får en mer naturlig lydkvalitet enn noe annet cochleaimplantat.1,2,3,4

"Umiddelbart etter at jeg hadde slått det på [om MED-EL-implantatet], var det mer trøkk i musikken. Omgående effekt som jeg aldri fikk med Cochlear-en min, selv når den fungerte som den skulle. Dette høres klarere og skarpere ut, mer melodisk. Hører mer lyd, og instrumenter som ikke var der tidligere. Forbedringen fortsetter med MED-EL.”
— Mottaker med et MED-EL-implantat i det ene øret, og et implantat fra Cochlear i det andre 2

Du velger et cochleaimplantat for å høre—så hvorfor ikke velge det som ligger nærmest naturlig hørsel?

Ved å bruke Triformance-teknologi til å sende mer naturlige lydsignaler til hele innerøret ditt, kan våre cochleaimplantater gi deg det nærmeste du kommer naturlig hørsel med et cochleaimplantat.1,2,3,4,8,9 Og mer naturlig hørsel dreier seg ikke bare om å ha glede av lyden fra implantatet—det dreier seg om å høre bedre.5,6

Hva er fordelene ved mer naturlig hørsel med MED-EL?

Bedre hørsel raskere

Å lære seg å høre med et cochleaimplantat krever alltid tålmodighet og innsatsvilje—men med MED-EL kan mottakerne oppleve mye bedre hørsel de første månedene.5,7 Vi har selvsagt også et omfattende støtteprogram som kan hjelpe deg å få maksimalt ut av den nye hørselen din.

Bedre hørsel i stille omgivelser og med bakgrunnsstøy

Enten du slapper av hjemme eller er ute og spiser med venner, har vi det du trenger. Våre cochleaimplantater er konstruert for å gi bedre hørsel i hverdagen—selv i bråkete omgivelser som travle restauranter, så du ikke er avhengig av klumpete tilbehør som eksterne mikrofoner.3,5,6

Og med håndfri kontroll som tilpasser seg automatisk, trenger du ikke bekymre deg om endring av innstillinger eller bytting av programmer.

Mer naturlig lydkvalitet

I en interessant studie hadde mottakerne et annet merke i det ene øret, og fikk senere et MED-EL-implantat i det andre.2 Selv om de hadde mindre erfaring med implantatet fra MED-EL, vurderte de fleste mottakerne lydkvaliteten til MED-EL som mer naturlig enn lydkvaliteten til det andre implantatmerket. Mottakerne sa at "stemmene [er] mye klarere og fyldigere", og at MED-EL ga "dypere, fyldigere og mer naturlig lyd".2

Hvordan beskrev mottakerne det andre implantatmerket? "Mer mekanisk og blikkboksaktig." og "Mer robotliknende, blikkboksaktig og ekkopreget. Kan ikke skille så godt mellom stemmene til ulike personer, fordi lyden er mer metallisk. Det høres ut som en mikrofon det er noe feil med."

MED-EL

 • "Mer naturlig lyd"
 • "Dypere"
 • "Klarere"
 • "Skarpere"
 • "Mer melodisk"
 • "Fyldigere"

Cochlear

 • "Mer robotliknende"
 • "Blikkboksaktig"
 • "Ekkopreget"
 • "Mer metallisk lyd"
 • "Mer mekanisk"

Beskrivelser fra mottakere som sammenlikner sine to ulike implantater.2

9 av 10
MED-EL brukere rapporterte at musikk høres behagelig ut ved bruk av implantatet deres.8

Mer glede av musikken

Hvis du kan glede deg over å lytte til musikk, har hørselen din nådd et helt nytt nivå. Alle mennesker har ulik hørsel, men i en studie av evnen til å glede seg over musikk, oppga mer enn 90 % av MED-EL-mottakerne at musikk høres behagelig ut via cochleaimplantatet deres.2,8,9,10

Et cochleaimplantat er et valg du må leve med hele livet, så du ønsker selvfølgelig å velge riktig. Når du velger MED-EL, velger du mer naturlig hørsel. Er du klar til å høre forskjellen?


 1. Rader, T., Döge, J., Adel, Y., Weissgerber, T., & Baumann, U. (2016). Place dependent stimulation rates improve pitch perception in cochlear implantees with single-sided deafness. Hear Res., 339, 94–103.
 2. Harris, R.L., Gibson, W.P. Johnson, M., Brew, J., Bray, M., & Psarros, C. (2011) Intra-individual assessment of speech and music perception in cochlear implant users with contralateral Cochlear and MED-EL systems. Acta Otolaryngol., 131(12), 1270–1278.
 3. Vermeire, K., Landsberger, D.M., Van de Heyning, P., Voormolen, M., Kleine Punte, A., Schatzer, R., & Zierhofer, C.(2015) Frequency-place map for electrical stimulation in cochlear implants: Change over time. Hear Res., 326, 8–14.
 4. Schatzer, R., Vermeire, K., Visser, D., Krenmayr, A., Kals, M., Voormolen, M., Van de Heyning, P., & Zierhofer, C. (2014) Electric-acoustic pitch comparisons in single-sided-deaf cochlear implant users: frequency-place functions and rate pitch. Hear Res., 309, 26–35
 5. Buchman, C.A., Dillon, M.T., King, E.R., Adunka, M.C., Adunka, O.F., & Pillsbury, H.C. (2014). Influence of cochlear implant insertion depth on performance: a prospective randomized trial. Otol Neurotol., 35(10), 1773–1779.
 6. Kleine Punte, A., De Bodt, M., & Van de Heyning, P. (2014) Long-term improvement of speech perception with the fine structure processing coding strategy in cochlear implants. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 76(1), 36–43.
 7. Helbig, S., Helbig, M., Leinung, M., Stöver, T., Baumann, U., & Rader, T. (2015). Hearing preservation and improved speech perception with a flexible 28-mm electrode. Otol Neurotol. 2015 Jan;36(1):34-42.
 8. Müller, J., Brill, S., Hagen, R., Moeltner, A., Brockmeier, S.J., Stark, T., Helbig, S., Maurer, J., Zahnert, T., Zierhofer, C., Nopp, P., & Anderson, I. (2012) Clinical trial results with the MED-EL fine structure processing coding strategy in experienced cochlear implant users. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 74(4),185–198.
 9. Roy, A.T., Carver, C., Jiradejvong, P., & Limb, C.J (2015) Musical sound quality in cochlear implant users: A comparison in bass frequency perception between Fine Structure Processing and High-Definition Continuous Interleaved Sampling strategies. Ear Hear. 36(5), 582–590.
 10. Roy, A.T., Penninger, R.T., Pearl, M.S., Wuerfel, W., Jiradejvong, P., Carver, C., Buechner, A., & Limb, C.J. (2016). Deeper cochlear implant electrode insertion angle improves detection of musical sound quality deterioration related to bass frequency removal. Otol Neurotol., 37(2), 146–151

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.