Hørsel og hørselsnedsettelse

Alle deler av øret spiller en viktig rolle når det gjelder å formidle lydinformasjon til hjernen. Hørselsnedsettelse er et resultat av skade på én eller flere deler i det ytre øret, mellomøret eller det indre øret. Det er lettere å skjønne årsaken til hørselsnedsettelse hvis man først har kjennskap til ørets anatomi og hvordan hørselen fungerer. Nedenfor finner du en generell oversikt over dette.

Hørselsnedsettelse bør alltid bekreftes av en fagperson, f.eks. audiograf eller ØNH-spesialist. Fagpersonen tester hørselen for å fastslå hvilken type hørselsnedsettelse det er snakk om og hvor alvorlig den er. Deretter utarbeides et audiogram, som illustrerer resultatene.

Det finnes fire typer hørselsnedsettelse:
Den vanligste typen er sensorinevral hørselsnedsettelse, som er resultatet av manglende eller skadede sanseceller (hårceller) i sneglehuset. Mekanisk hørselsnedsettelse oppstår når problemer i det ytre øret eller mellomøret forhindrer lyden fra å bli transportert til det indre øret. Kombinert hørselsnedsettelse er en kombinasjon av sensorinevral og mekanisk hørselsnedsettelse. Og nevral hørselsnedsettelse oppstår når hørselsnerven ikke kan sende signaler til hjernen. 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.