Gegevensprivacybeleid

Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig art. 13 en 14 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De bescherming van uw persoonsgegevens en privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom informeren we u over onze verwerking van uw persoonsgegevens, met name waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, aan wie we deze doorsturen en op welke beschermingsclaims en -rechten u recht hebt. Wanneer we spreken over 'gegevens', bedoelen we uw persoonsgegevens. Dit is alle informatie die u identificeert als persoon, direct of indirect.

Lees de volgende informatie zorgvuldig door.

Over dit beleid

In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken, hoe we deze beveiligen en wat uw rechten zijn in verband hiermee. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan zoals beschreven in dit gegevensprivacybeleid en zoals beschreven wanneer we gegevens van u verzamelen. We behouden het recht voor dit gegevensprivacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Bezoek regelmatig onze website (www.medel.com) om te controleren op wijzigingen (wijzigingen worden echter niet achteraf ingevoerd). We zullen altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken. Voor de toepassing van de AVG zijn wij de 'beheerder' van alle persoonsgegevens die we van u bewaren.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

De verantwoordelijke beheerder is:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Oostenrijk
Tel: +43 5 77 88
office@medel.com

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensbeschermingsfunctionaris

privacy.nl@medel.com

of

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
z. H. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Oostenrijk

Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bronnen komt deze informatie?

We verwerken persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we van derde partijen en/of openbaar toegankelijke bronnen krijgen (bijvoorbeeld het bedrijvenregister, het verenigingenregister, het kadaster, de pers, media) op een toelaatbare manier (bijvoorbeeld voor het vervullen van bestellingen/contracten, nakomen van juridische verplichtingen of nadat u toestemming heeft verleend).

Uw persoonsgegevens omvatten met name:

 • Naam
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummers
 • Demografische informatie, zoals postcode, geografische locatie, voorkeuren en interesses
 • Andere informatie die relevant is voor marktonderzoek
 • IP-adres
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden voor beschermde delen van de website
 • Voor sollicitaties, naast naam en contactgegevens, de persoonsgegevens die u verstrekt, opleiding, aanvullende kennis en kwalificaties, vorige werkgevers en verzonden documenten, zoals cv, certificaten, etc.

Voor welke doeleinden en op welke juridische gronden worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de verordeningen inzake gegevensbescherming (AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in de huidige versie).

Academy

U kunt zich registreren in onze online mediadatabase, die informatie en cursussen over MED-EL-producten en -diensten bevat. Voor registratie moet u de volgende informatie verstrekken: naam, e-mail, adres, evaluatie van gebruikersgedrag

Doel:
Registratie voor en gebruik van onze online mediadatabase Academy

Juridische grond:
Uitvoering van een contract – art. 6 (1) lit. b) AVG

Toegang tot niet-openbare informatie

U kunt niet-openbare informatie (dat wil zeggen softwaredownloads, extra services zoals eLearning) inzien door u te registreren voor onze website en ons de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mail, gebruikersnaam, wachtwoord

Doel:
Personalisering om toegang tot niet-openbare informatie over MED-EL-producten en -diensten te krijgen

Juridische grond:
Toestemming – art. 6 (1) lit. a) AVG; uitvoering van een contract – art. 6 (1) lit. b) AVG

Kliniek zoeken

Als u toegang tot positiegegevens via uw browser toestaat, worden de klinieken en distributiepartners in de buurt weergegeven. Uw positie wordt gevonden door de positie van uw IP-adres te identificeren. De gegevens worden niet opgeslagen.

Doel:
Weergeven van klinieken en distributiepartners bij u in de buurt

Juridische grond:
Toestemming – art. 6 (1) lit. a) AVG

Contactformulieren

U kunt contact opnemen met MED-EL (bijvoorbeeld voor vragen over producten, ondersteuning, etc.) door onze contactformulieren in te vullen. Het contact vindt doorgaans plaats via e-mail en, als een telefoonnummer is gegeven, via telefoon.

Wanneer u het contactformulier indient, worden uw gegevens in de contactvelden (naam, beroep (bijvoorbeeld chirurg, thuisverzorger, audioloog), interesses (professionele interesses), telefoonnummer, adres (straat, huisnummer, stad, postcode, regio, land), e-mail, aanmelding voor nieuwsbrief) verwerkt.

Doel:
Uw vraag beantwoorden/helpen met uw verzoek

Juridische grond:
Toestemming – art. 6 (1) lit. a) AVG

Nieuwsbrief en mailings

Wanneer u contact met ons opneemt, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief en mailings, zodat u informatie over onze producten en diensten kunt ontvangen. De volgende gegevens zullen worden gebruikt: naam, beroep, professionele interesses, telefoon, adres, e-mailadres, evaluatie van gebruikersgedrag (openen en doorklikpercentages van e-mails)

Doel:
Promotie van MED-EL-producten en -diensten

Juridische grond:
Toestemming – art. 6 (1) lit. a) AVG

Online gehoortesten

U kunt een audiogehoortest doen via onze website. Na de test hebt u de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een contactformulier. Resultaten van de test zullen worden geanonimiseerd en opgeslagen voor analysedoeleinden voor het geval u contact met ons wilt opnemen.

Nadat u uw gehoortest hebt voltooid, kunnen we u de mogelijkheid bieden contact met ons op te nemen via een contactformulier. Wanneer u het contactformulier indient, worden uw gegevens in de contactvelden (voornaam, achternaam, e-mail) verwerkt.

Doel:
U vraag beantwoorden/helpen met uw verzoek over beschikbare gehooroplossingen.

Juridische grond:
Toestemming – art. 9 (2) lit. a) AVG

Online sollicitatie

U kunt solliciteren op een vacature, stageplek of proactief op een functie via onze website, waarvoor u de volgende gegevens verstrekt: naam, contactgegevens, e-mail, voorkeuren, interesses, opleiding, overige vaardigheden en kwalificaties, aanvullende informatie, overige informatie en documenten (bijvoorbeeld cv) die u aan ons stuurt.

Doel:
Sollicitatie

Juridische grond:
Toestemming – art. 6 (1) lit. a) AVG

Bibliotheek met chirurgische video's

Als professional kunt u zich bij onze online mediadatabase registreren, die casestudy's over de implantatie van MED-EL-producten bevat. Voor registratie moet u de volgende informatie verstrekken: naam, e-mail, adres, telefoonnummer, naam van de kliniek, adres van de kliniek, interesses (CI, MEI, BCI, ABI)

Doel:
Registratie voor en gebruik van onze bibliotheek met chirurgische video's

Juridische grond:
Uitvoering van een contract – art. 6 (1) lit. b) AVG

Wie ontvangt uw gegevens?

Binnen MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., ontvangen alleen de afdelingen of werknemers uw gegevens die deze nodig hebben om ze te verwerken voor de overeenkomstige doeleinden. Daarnaast ontvangen verwerkers die door ons zijn ingehuurd (IT-serviceproviders, drukkerij, marketing, etc.) uw gegevens, indien ze deze nodig hebben om hun werk te doen. Alle verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en ondernemen toereikende technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig verplichtingen omtrent gegevensbescherming en dat uw rechten zijn beschermd. Bovenal is het ingehuurde verwerkers niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Wat betreft een overdracht van gegevens aan derde partijen, wijzen we u erop dat een dergelijke overdracht alleen wordt uitgevoerd op basis van een geldige, juridische grond en voor vooraf bepaalde doeleinden.

Update

Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens vindt voornamelijk plaats op basis van uw directe feedback of uw wijzigingsverzoek. Bijwerken is echter ook mogelijk door informatie van derde partijen of het gebruik van openbaar toegankelijke informatie.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We verwerken uw persoonsgegevens, voor zover dat noodzakelijk is, voor de duur van onze zakelijke relatie (initiatie, verwerking en beëindiging van een contract) en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen omtrent opslag en documentatie die voortvloeien uit de Oostenrijkse handelswet (UGB) en de federale belastingwet (BAO) of om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Bovendien wordt de opslagperiode ook bepaald door de wettelijke beperkingsperioden, die bijvoorbeeld volgens het algemeen burgerlijk wetboek (ABGB) 30 jaar zijn, maar in sommige gevallen slechts 3 jaar.

Uw gegevens zullen worden verwijderd na de volledige uitvoering van het contract, intrekking van uw toestemming of uw afwijzing, indien opslag voor vervulling van een wettelijke verplichting of het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen niet is vereist. Verdere verwerking zal alleen plaatsvinden als u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of als we verdere gegevensverwerking hebben voorbehouden die door de wet is toegestaan.

De mogelijkheid bestaat dat gegevens worden geanonimiseerd in plaats van verwijderd. In dit geval worden alle persoonlijke verwijzingen onherroepelijk verwijderd. Dit is de reden waarom de annuleringsverplichtingen omtrent gegevensbescherming niet meer van toepassing zijn. In dit geval kunnen geen persoonlijke verwijzingen worden hersteld.

Uw rechten

Overeenkomstig AVG hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang – art. 15 AVG:
  Het recht op bevestiging van verwerking van uw persoonlijke gegevens en, waar dat van toepassing is, toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie – art. 16 AVG:
  Het recht op rectificatie, zonder onnodig uitstel, van onnauwkeurige persoonsgegevens over uzelf;
 • Recht op wissen ('recht om vergeten te worden') – art. 17 AVG:
  Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens zonder onnodig uitstel;
 • Recht op beperking van verwerking – art. 18 AVG:
  Het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – art. 20 AVG:
  Het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, veelgebruikte en door computers te lezen opmaak, en het recht deze gegevens zonder hindering aan een andere beheerder te sturen;
 • Recht op bezwaarart. 21 AVG:
  Het recht op bezwaar op elk moment, op grond van uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dat is gebaseerd op art. 6 (1) lit. e) of f) AVG.

Als u uw informatie wilt inzien, uw contactvoorkeuren wilt wijzigen of vragen of bezwaren hebt omtrent dit privacybeleid of hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen aan privacy.nl@medel.com of contact opnemen met een van de regionale MED-EL-kantoren bij u in de buurt: MED-EL-kantoren wereldwijd

Hoewel we ernaar streven te reageren op alle vragen en bezwaren die u hebt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, als u gelooft dat de verwerking van uw gegevens een overtreding is van de gegevensbeschermingswet of als uw gegevensbeschermingsclaims op andere wijze zijn geschonden. In Oostenrijk is de gegevensbeschermingsautoriteit verantwoordelijk.

Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

Als onderdeel van de zakelijke relatie, hoeft u alleen maar persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de zakelijke relatie tot stand te brengen en uit te voeren of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze informatie te verzamelen. U moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in uw gegevens. Zonder deze gegevens, moeten we doorgaans de sluiting van het contract of de uitvoering van het contract weigeren of een bestaand contract kan niet meer worden uitgevoerd en zal worden beëindigd.

Worden mijn gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering?

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig art. 22 AVG.

Beveiliging

We streven ernaar uw informatie goed beveiligd te houden. We hebben geschikte fysieke, elektronische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en beveiligen, zodat onbevoegden geen toegang of inzage kunnen krijgen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten die aansluiten op uw interesses. Wanneer u deze koppelingen echter volgt en onze website verlaat, hebben we geen enkele controle over de andere website. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt op dergelijke websites, die niet onder deze privacyverklaring vallen. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring op de betreffende website lezen.

 

Cookies en cookies voor sociale invoegtoepassingen

Een cookies is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen worden opgeslagen. Bijna elke website gebruikt deze technologie. Het wordt gedownload van uw internetbrowser wanneer u voor de eerste keer een webpagina bezoekt. De volgende keer dat u de website bezoekt vanaf hetzelfde apparaat, wordt de cookie met de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar de website die de cookie heeft gemaakt (eigen cookie) of naar een andere website gestuurd die de cookie heeft gemaakt (indirecte cookie). Zo wordt gecommuniceerd aan de webpagina dat deze eerder met deze browser is weergegeven en zal in sommige gevallen een andere inhoud weergegeven worden.

Sommige cookies zijn zeer nuttig, omdat ze de gebruikerservaring kunnen verbeteren van een pagina die u vaker hebt bezocht. Mits u hetzelfde apparaat en dezelfde browser gebruikt om de website te bezoeken, onthouden cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en uw gebruik van de pagina, zodat de aanbiedingen die worden getoond relevanter zijn voor uw persoonlijke interesses en behoeften. De meeste cookies die we gebruiken, worden automatisch verwijderd van uw harde schijf na beëindiging van de browsersessie (sessiecookies). Daarnaast gebruiken we cookies die op de harde schijf blijven staan nadat de sessies is beëindigd. Dit wordt met name gedaan om de gebruikerservaring te verbeteren wanneer u de website weer bezoekt. De website kan worden aangepast aan uw persoonlijke behoeften, zodat laadtijden kunnen worden geoptimaliseerd.

Cookies die niet hoeven te worden goedgekeurd

Essentiële cookies, ook wel 'strikt noodzakelijk' genoemd, garanderen de werking van functies die nodig zijn om deze website zoals bedoeld te gebruiken. Deze cookies worden exclusief door ons gebruikt en worden 'eigen cookies' genoemd. Ze worden alleen tijdens de huidige browsersessie op uw computer opgeslagen. Absoluut noodzakelijke cookies: Voor de aanmeldingsfunctie gebruiken we een sessiecookie. Zonder deze cookie kunt u zich niet aanmelden en geen gebruik maken van de functies in het afgeschermde gedeelte.

Bovendien garanderen dergelijke cookies bijvoorbeeld de functionaliteit van een wijziging van http in https en daarmee de conformiteit met strengere beveiligingsvereisten voor gegevensoverdracht wanneer pagina's worden gewijzigd. Toestemming voor het gebruik van essentiële cookies is niet verplicht.

Cookies waarvoor goedkeuring moet worden gegeven

Cookies die niet volgens de wet verplicht zijn om de website te kunnen gebruiken, voeren nog steeds belangrijke taken uit. Zonder deze cookies zijn functies waarmee u comfortabel op onze website kunt surfen, zoals vooraf ingevulde formulieren, niet meer beschikbaar. Instellingen, zoals de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten op elke pagina opnieuw worden gevraagd. Gebruikte eigen cookies, inclusief verdere beschrijving:

Analyse

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Het gebruik omvat de bewerkingsmodus Universal Analytics. Dit vergemakkelijkt de toewijzing van gegevens, sessies en interacties vanaf verschillende apparaten aan een pseudoniem gebruikers-ID en daarmee de analyse van de activiteiten van één gebruiker op verschillende apparaten.

Google Analytics gebruikt cookies (dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst), zodat de websitebeheerder kan analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres naar een Google-server in de VS worden gestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat wordt gestuurd door uw browser in de context van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google zal namens de beheerder van deze website deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over websiteactiviteit en de websitebeheerder te voorzien van andere services die zijn gerelateerd aan de website en het internetgebruik. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking is ook gebaseerd op deze doeleinden. De juridische grond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 (1) f) AVG. Sessies en campagnes worden beëindigd na een bepaalde periode. Sessies worden standaard gesloten na 30 minuten inactiviteit en campagnes na 6 maanden. De tijdslimiet voor campagnes mag niet langer dan 2 jaar zijn. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in uw browser te selecteren. Let op: als u dit doet, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de invoegtoepassing voor uw browser te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prestaties en testen

Deze website gebruik de Visual Website Optimizer (VWO). Met behulp van VWO creëren we gebruikerstesten voor optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze website. VWO analyseert statische gegevens over het gebruik van onze website. Daarnaast wordt het hulpmiddel gebruikt voor A/B-tests. Hierbij worden gegevens, zoals het aantal bezoekers, het klikgedrag en de gemiddelde actieve tijd die op de website wordt doorgebracht, toegewezen aan de overeenkomstige testvarianten.

Opslagduur:
Sessie of sommige gegevens ervan tot 10 jaar (alle gegevens zijn anoniem)

Afmelden:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Sociale invoegtoepassingen

We gebruiken ook sociale invoegtoepassingen (hierna knoppen genoemd) van de sociale netwerken: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (Facebook-reacties, Facebook-vind-ik-leuk-knop en sociale widgets)
 • LinkedIn (LinkedIn-knop en sociale widgets)
 • Twitter (Twitter-tweetknop en sociale widgets)
 • Google (Google+-knop en sociale widgets, Google-lettertypen, YouTube-knop en sociale widgets)

op de website. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze knoppen standaard uitgeschakeld; dat wil zeggen dat ze geen gegevens sturen naar de respectievelijke sociale netwerken zonder uw tussenkomst. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u ze activeren door erop te klikken. De knop blijft actief totdat u deze uitschakelt of uw cookies verwijdert.

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt vervolgens doorgestuurd van het sociale netwerk naar uw browser en in de website geïntegreerd. Na het activeren van een knop, kan het sociale netwerk al gegevens verzamelen, ongeacht of u de knop verder gebruikt. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan dit uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toevoegen. Een sociaal netwerk kan niet aan andere websites worden toegewezen voordat u hier de respectievelijke knop hebt geactiveerd. Als u lid bent van een sociaal netwerk en dit niet wilt koppelen aan de informatie die u verzamelt wanneer u onze website bezoekt met uw opgeslagen lidmaatschapsinformatie, moet u zich bij het sociale netwerk afmelden voordat u de op de knoppen van de sociale netwerken klikt. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die het sociale netwerk via deze knoppen verzamelt. Het doel en het bereik van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door het sociale netwerk, alsmede uw gerelateerde rechten en instellingenopties voor de bescherming van uw privacy, kunt u het privacybeleid van de respectievelijke sociale netwerken raadplegen.

 

Dit beleid is het laatst bijgewerkt in mei 2018.

 


© 2020 MED-EL

We gebruiken eigen cookies en cookies van derde partijen die ons in staat stellen de navigatie van onze website te verbeteren, het gebruik van onze website te analyseren en onze marketingstrategieën te ondersteunen. Klik op Accepteren om akkoord te gaan met het gebruik van cookies en dit bericht permanent te verbergen. U vindt een lijst en een beschrijving van de gebruikte cookies in ons privacybeleid.