Gegevensprivacybeleid

Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig art. 13 en 14 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De bescherming van uw persoonsgegevens en privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom informeren we u over onze verwerking van uw persoonsgegevens, met name waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, aan wie we deze doorsturen en op welke beschermingsclaims en -rechten u recht hebt. Wanneer we spreken over gegevens, bedoelen we uw persoonsgegevens. Dit omvat alle informatie die u identificeert als persoon, direct of indirect.

Lees de volgende informatie zorgvuldig door.

Over dit beleid

In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom we persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken, hoe we deze beveiligen en wat uw rechten zijn in verband hiermee. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan zoals beschreven in dit gegevensprivacybeleid en zoals beschreven wanneer we gegevens van u verzamelen. We behouden het recht voor dit gegevensprivacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Bezoek regelmatig onze website (www.medel.com) om te controleren of wijzigingen zijn opgetreden (wijzigingen worden echter niet achteraf ingevoerd). We zullen altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken. Voor de toepassing van de AVG zijn wij de beheerder van alle persoonsgegevens die we van u bewaren.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

De verantwoordelijke beheerder is:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Oostenrijk
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensbeschermingsfunctionaris

privacy@medel.com

of

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
T.a.v. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Oostenrijk

Welke gegevens worden verwerkt en uit welke bronnen komen deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we van derde partijen en/of openbaar toegankelijke bronnen ontvangen (bijvoorbeeld het bedrijvenregister, het verenigingsregister, het kadaster, de pers, de media) op een toelaatbare manier (bijvoorbeeld voor het vervullen van bestellingen/contracten, nakomen van juridische verplichtingen of nadat u toestemming heeft verleend).

Uw persoonsgegevens omvatten met name:

 • Naam
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummers
 • Demografische informatie, zoals postcode, geografische locatie, voorkeuren en interesses
 • Andere informatie die relevant is voor marktonderzoek
 • IP-adres
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden voor beschermde delen van de website
 • Voor sollicitaties, naast naam en contactgegevens, de persoonsgegevens die u verstrekt, opleiding, aanvullende kennis en kwalificaties, vorige werkgevers en verzonden documenten, zoals cv, certificaten etc.

Voor welke doeleinden en op welke juridische grondslagen worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de verordeningen inzake gegevensbescherming (AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in de huidige versie).

Via ons onlineleersysteem krijgt u toegang tot informatie, webinars, programma's en cursussen over MED-EL-producten en services. Voor registratie moet u de volgende informatie verstrekken: naam, e-mail, adres, woonplaats, land, beroep en organisatie. De Academy verzamelt ook informatie over het gedrag van onlinecursisten en voortgangsstatistieken om inzicht te geven in de leerervaring en vaardigheden.

Doel:
Registratie en gebruik van ons onlineleersysteem Academy

Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract – art. 6 (1) lid b) AVG

Geautoriseerde MED-EL-partners kunnen persoonlijke gehoorprofielen uploaden en opslaan op het myMED-EL-platform. Onze gekwalificeerde klinisch specialisten gebruiken deze kaarten om servicegevallen, garanties en individuele aanpassingen te verwerken.

We kunnen deze service alleen leveren als we de gegevens van de audioprocessor, het serienummer, het producttype, de plaatsingsdatum en de gehoorkaart kunnen verwerken. MED-EL maakt deze gegevens anoniem en gebruikt ze voor statistieken, onderzoek en productverbetering

Doel:
Snellere afhandeling van service- en reparatiegevallen.

Juridische grondslag:
Toestemming – art. 9 (2) a) AVG en rechtmatige belangen - art. 6 (1) f) en art. 89 AVG - onderzoek en verbetering van producten en services.

Als professional kunt u zich registreren bij onze onlinemediadatabase die casestudy's over de implantatie van MED-EL-producten bevat. Voor registratie moet u de volgende gegevens verstrekken: naam, e-mail, land, beroep, naam van de kliniek, stad, interesses, status. Registratie wordt uitgevoerd door Arri Media GmbH, Türkenstraße 89, 80799 München, Duitsland. Uw naam en e-mailadres worden doorgestuurd aan Arri om de registratie te voltooien. Informatie over gegevensprivacy bij Arri.

Doel:
Registratie voor en gebruik van onze bibliotheek met chirurgische video's

Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract – art. 6 (1) lid b) AVG

We gebruiken een chatbot op sommige van onze websites om uw vragen over producten en services van MED-EL te beantwoorden. De chatbot is een op tekst gebaseerd softwaresysteem. Gebruik ervan is vrijwillig. De tekst die u invoert wordt lokaal gedurende uw sessie in een cookie op uw pc opgeslagen. Dialogen worden in anonieme vorm geanalyseerd door MED-EL om de chatbot te verbeteren. Als u uw contactgegevens invoert, worden ze naar uw MED-EL-vestiging gestuurd om uw aanvraag te beantwoorden.

De chatbot gebruikt de Azure Bot Service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. U vindt hier informatie over gegevensprivacy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Doel:
Snelle hulp met uw aanvragen

Juridische grondslag:
Toestemming art. 6 (1) a AVG

U kunt contact opnemen met MED-EL (bijvoorbeeld voor vragen over producten, ondersteuning etc.) door onze contactformulieren in te vullen. Het contact vindt doorgaans plaats via e-mail en, als een telefoonnummer is opgegeven, via telefoon.

Wanneer u het contactformulier indient, worden uw gegevens in de contactvelden (naam, beroep (bijvoorbeeld chirurg, thuisverzorger, audioloog), interesses (professionele interesses), telefoonnummer, adres (straat, huisnummer, stad, postcode, regio, land), e-mail, aanmelding voor nieuwsbrief) verwerkt.

Doel:
Uw vraag beantwoorden/helpen met uw verzoek

Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract of precontractuele stappen – art. 6 (1) b) AVG

Voor sommige van onze contactformulieren gebruiken we Google reCAPTCHA van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Informatie over gegevensprivacy. Hiermee controleren we of de gegevens zijn ingevoerd door een mens of een geautomatiseerd programma. De analyse start automatisch. als u onze website bezoekt. reCAPTCHA gebruikt verschillende informatie voor deze analyse (bijvoorbeeld IP-adres, tijdstip van het bezoek, muisklikken).

Juridische grondslag:
Rechtmatig belang – art. 6 (1) f) AVG - bescherming tegen geautomatiseerde spionage en spam.

U kunt niet-openbare informatie (dat wil zeggen softwaredownloads, extra services zoals eLearning, webshops) inzien door u te registreren op onze website. MED-EL gebruikt de Auth0-softwarecomponent om uw identiteit te verifiëren voor toegang tot niet-openbare of gepersonaliseerde services. Het aanmeldingsproces kan alleen worden beveiligd, als uw e-mailadres en wachtwoord kunnen worden overgedragen. Zie https://auth0.com/terms/ en https://auth0.com/privacy/ voor meer informatie.

Doel: MED-EL heeft uw contactgegevens (adres, bedrijf, e-mail, wachtwoord) nodig om uw identiteit te verifiëren en te voorzien in de aangevraagde services of contracten.

Juridische grondslag:
Toestemming – art. 6 (1) lid a) AVG; uitvoering van een contract – art. 6 (1) lid b) AVG

Als u toegang tot positiegegevens via uw browser toestaat, worden de klinieken en distributiepartners in de buurt weergegeven. Uw positie wordt gevonden door de positie van uw IP-adres te identificeren. De gegevens worden niet opgeslagen.

Doel:
Weergeven van klinieken en distributiepartners bij u in de buurt

Juridische grondslag:
Toestemming – art. 6 (1) lid a) AVG

MED-EL biedt een reeks toepassingen voor revalidatietraining en ondersteuning die werken op smartphones, tablets en webapparaten (bijvoorbeeld Listen Up, Audio2Ear, Audiokey, Auditory Skills Checklist, Common Objects Token (COT) Test, Hear Today). Deze toepassingen hebben hun eigen ingebouwde privacybeleid.

Het doel van deze toepassingen is om u uw MED-EL-product optimaal te laten gebruiken; om beter te horen en te begrijpen, meer te leren en de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Bij sommige apps is het mogelijk de testresultaten als PDF-bestand via e-mail te verzenden.

U kunt zich registreren via uw myMED-EL-account.

Doel:
Gebruik van de mobiele apps voor revalidatie, training en ondersteuning.

Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract –art. 6 (1) b AVG

Op het myMED-EL-platform krijgen geregistreerde gebruikers toegang tot gepersonaliseerde aanbiedingen van MED-EL. We verwerken op basis van de geregistreerde rol de volgende gegevenscategorieën om uw registratie te verifiëren en de juiste informatie te verstrekken en services te verlenen voor uw medische apparaat of professionele behoeften:

E-mailadres, naam, land, geboortedatum, gegevens van ouder of voogd, producttype, serienummer, relatie tot gebruiker, beroep, instelling en adres van instelling.

We gebruiken uw e-mailadres om

 • u berichten over uw myMED-EL-account te sturen.
 • uw vragen te beantwoorden of om aanvullende informatie te vragen zodat we u als MED-EL-gebruiker kunnen verifiëren.
 • u te laten weten dat uw myMED-EL-account is toegewezen.

De geboortedatum is nodig om er zeker van te zijn dat accounts voor kinderen alleen worden aangemaakt met toestemming van de ouders of voogden.

De verificatie voor de toegang tot myMED-EL en de gepersonaliseerde services worden uitgevoerd door middel van de Auth0-softwarecomponent. Hiervoor moeten uw e-mailadres en wachtwoord naar Auth0 worden gestuurd voor een beveiligde aanmelding. U vindt hier meer informatie: https://auth0.com/terms/ en hier https://auth0.com/privacy/.

U kunt zich op elk moment afmelden door contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via e-mail in uw myMED-EL-profiel.

Doel:
Uw contactgegevens zijn nodig om uw identiteit te bevestigen, de vereiste services te verlenen en contactaanvragen te beantwoorden.

Juridische grondslag:
Toestemming art. 6 (1) a) AVG en uitvoering van een contract – art. 6 (1) b) AVG.

Er zijn diverse gratis abonnementen beschikbaar via onze website en social media die u informatie geven over MED-EL-producten, -services en ons werk. Af en toe sturen we optionele enquêtes waarin we u vragen om anonieme feedback.

We kunnen alleen relevante, nauwkeurige marketingcampagnes voeren als we uw naam, beroep en professionele interesses, telefoonnummer, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag (e-mails openen, klikken op koppelingen) kunnen verwerken.

U kunt zich op elk moment afmelden via een koppeling die u in elke nieuwsbrief vindt.

MED-EL beschermt de privacy van onze gebruikers en werkt samen met de volgende leveranciers om marketing en communicatie veilig en legaal aan u te sturen:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/mp/privacy/

Doel:
Informatie over specifieke onderwerpen, producten en services van MED-EL

Juridische grondslag:
Toestemming – art. 6 (1) lid a) AVG en rechtmatige belangen – art. 6 (1) lid f) AVG reclame en optimaliseren van onlineaanbiedingen.

U kunt onlinegehoortesten uitvoeren en enquêtes invullen op een van onze websites. Nadat u uw gehoortest hebt voltooid of de enquête hebt ingevuld, kunnen we u aanbieden om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Wanneer u het contactformulier indient, worden uw gegevens (voornaam, achternaam, e-mail) en uw resultaten verwerkt.

De testresultaten worden geanonimiseerd voor statistische doeleinden.


Doel:
Uw vraag beantwoorden/helpen met uw verzoek over beschikbare gehooroplossingen.

Juridische grondslag:
Toestemming – art. 9 (2) lid a) AVG en rechtmatige belangen – art. 6 (1) lid f) AVG - onderzoek en verbetering van producten en services.

U kunt een open sollicitatie indienen of solliciteren naar een specifieke vacature via onze website.

Raadpleeg de informatie over gegevensprivacy van MED-EL voor sollicitanten als u meer wilt weten over artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in verband met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens inzake uw onlinesollicitatie.

Doel:
Sollicitatie

Juridische grondslag:
Toestemming – art. 6 (1) lid b) AVG

MED-EL biedt online-evenementen, webinars en vergaderingen, en ondersteuning voor audiologen, spraakpathologen en chirurgen via videovergaderingen. Voor registratiedoeleinden en om met u te kunnen communiceren, verwerken we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, beroep, instelling, stad/land, naam van MED-EL-vertegenwoordiger.

Online-evenementen kunnen worden opgenomen en worden beschikbaar gesteld via de MED-EL Academy.

Afhankelijk van het type online-evenement, gebruiken we gevolg van de volgende providers:

Webex, een service van Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS. Privacyinformatie: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Adobe Connect is een service van Adobe Systems Software, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Privacyinformatie: https://www.adobe.com/privacy.html.

Zoom is een service van Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, Californië 95113, VS. Privacyinformatie: https://zoom.us/privacy.

Microsoft Teams is een service van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052, VS. Privacyinformatie: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Doel:
Registratie en toegang tot evenementen, webinars en videovergaderingen.

Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract – art. 6 (1) b AVG en rechtmatige belangen – art. 6 (1) f AVG – voorzien in online-evenementen en trainingsmateriaal.

PayPal

In sommige landen accepteren we onlinebetalingen via PayPal (Europa) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Uw persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding gedeeld tussen MED-EL en PayPal om een transactie te voltooien. Dit omvat uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en transactie-id.

U vindt hier meer informatie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Doel:
Betaling via PayPal

Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract –art. 6 (1) b AVG

U kunt MED-EL online vinden via social media. We gebruiken deze platforms om met u te communiceren en informatie over onze producten en werk te publiceren. We ontvangen anonieme statistieken van de onderstaande leveranciers over: opmerkingen, delen, likes, abonnementen en vergelijkbare interacties. U vindt hieronder hun privacybeleid.

We zijn samen met de leveranciers verantwoordelijk. Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens, kunt u zowel deze aanbieders als ons benaderen.

Doel:
Onlinecommunicatie, informatie over producten en services publiceren.

Juridische grondslag:
Rechtmatige belangen – art. 6 (1) f) AVG - public relations en communicatie.

Twitter
Twitter is een service van Twitter International Company, 26 Fenian St., Dublin, Ierland. Informatie over gegevensbescherming: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
YouTube is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Informatie over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn
LinkedIn is een service van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Informatie over gegevensbescherming: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook en Instagram
zijn services van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.
U vindt meer informatie over de verwerkingsactiviteiten in het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation of Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
U vindt hier meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

U kunt producten van MED-EL in onze webshop bestellen. Voor het afhandelen van bestellingen verzamelen we de volgende gegevens: naam, contactgegevens, e-mail, geboortedatum, kliniek waar implantatie heeft plaatsgevonden, implantatiedatum, naam van ontvanger, contactgegevens van ontvanger, reden van handicap, serienummer van apparaat, factuuradres, bezorgadres, telefoonnummer, IP-adres en browserinformatie.
 
Doel:
De webshop beheren, services en bestellingen leveren.
 
Juridische grondslag:
Uitvoering van een contract – art. 6 (1) lid b) AVG

Wie ontvangt uw gegevens?

Binnen MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. ontvangen alleen de afdelingen of werknemers uw gegevens voor de verwerking voor de desbetreffende doeleinden. Daarnaast ontvangen verwerkers die door ons zijn ingehuurd (IT-serviceproviders, drukkerij, marketing etc.) uw gegevens, indien ze deze nodig hebben om hun werk te doen. Alle verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en ondernemen toereikende technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig verplichtingen omtrent gegevensbescherming en dat uw rechten zijn beschermd. Bovenal is het ingehuurde verwerkers niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Wat betreft een overdracht van gegevens aan derde partijen, wijzen we u erop dat een dergelijke overdracht alleen wordt uitgevoerd op basis van een geldige, juridische grondslag en voor vooraf bepaalde doeleinden.

Update

Het bijwerken van uw persoonsgegevens vindt voornamelijk plaats op basis van uw directe feedback of uw wijzigingsverzoek. Bijwerken is echter ook mogelijk door informatie van derde partijen of het gebruik van openbaar toegankelijke informatie.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor zover nodig, voor de duur van onze zakelijke relatie (initiatie, verwerking en beëindiging van een contract) en in overeenstemming met de wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen die voortvloeien uit het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB) en het Federale Belastingwetboek (BAO) of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verweer te voeren

Bovendien wordt de opslagperiode ook bepaald door de wettelijke beperkingsperioden, die bijvoorbeeld volgens het algemeen burgerlijk wetboek (ABGB) 30 jaar zijn, maar in sommige gevallen slechts 3 jaar.

Uw gegevens zullen na de volledige uitvoering van het contract worden verwijderd, intrekking van uw toestemming of uw afwijzing, indien opslag voor vervulling van een wettelijke verplichting of het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen niet is vereist. Verdere verwerking zal alleen plaatsvinden, als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of als we verdere gegevensverwerking hebben voorbehouden die door de wet is toegestaan.

De mogelijkheid bestaat dat gegevens worden geanonimiseerd in plaats van verwijderd. In dit geval worden alle persoonlijke verwijzingen onherroepelijk verwijderd. Dit is de reden waarom de annuleringsverplichtingen omtrent gegevensbescherming niet meer van toepassing zijn. In dit geval kunnen geen persoonlijke verwijzingen worden hersteld.

Uw rechten

Overeenkomstig AVG hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang – art. 15 AVG:
  Het recht op bevestiging van de verwerking van uw persoonsgegevens en, waar dat van toepassing is, toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie – art. 16 AVG:
  Het recht op rectificatie, zonder onnodig uitstel, van onnauwkeurige persoonsgegevens over uzelf;
 • Recht op wissen (recht om vergeten te worden) – art. 17 AVG:
  Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens zonder onnodig uitstel;
 • Recht op beperking van verwerking – art. 18 AVG:
  Het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid – art. 20 AVG:
  Het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en door computers te lezen opmaak, en het recht deze gegevens zonder hindering aan een andere beheerder te sturen;
 • Recht op bezwaarart. 21 AVG:
  Het recht op bezwaar op elk moment, op grond van uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dat is gebaseerd op art. 6 (1) lid e) of f) AVG.

Als u uw informatie wilt inzien, uw contactvoorkeuren wilt wijzigen of vragen of bezwaren hebt omtrent dit privacybeleid of hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen aan privacy@medel.com of contact opnemen met een van de regionale MED-EL-kantoren bij u in de buurt: MED-EL-kantoren wereldwijd

Hoewel we ernaar streven te reageren op alle vragen en bezwaren die u hebt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, als u gelooft dat de verwerking van uw gegevens een overtreding is van de gegevensbeschermingswet of als uw gegevensbeschermingsclaims op andere wijze zijn geschonden. In Oostenrijk is de gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbehörde) verantwoordelijk.

Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?

Als onderdeel van de zakelijke relatie hoeft uitsluitend persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de zakelijke relatie tot stand te brengen en uit te voeren of indien we wettelijk verplicht zijn deze informatie te verzamelen. U moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in uw gegevens. Zonder deze gegevens moeten we meestal de sluiting van het contract of de uitvoering van het contract weigeren of een bestaand contract kan niet meer worden uitgevoerd en zal worden beëindigd.

Worden mijn gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering?

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig art. 22 AVG.

Beveiliging

We streven ernaar uw informatie goed beveiligd te houden. We hebben adequate fysieke, elektronische en organisatorische procedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en beveiligen, zodat onbevoegden geen toegang of inzage kunnen krijgen.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten die aansluiten op uw interesses. Wanneer u deze koppelingen echter volgt en onze website verlaat, hebben we geen enkele controle over de andere website. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt op dergelijke websites, die niet onder deze privacyverklaring vallen. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring op de betreffende website lezen.

 

Over cookies op deze website

We gebruiken cookies om uw aanmeldingsgegevens op te slaan, uw aanmelding te beveiligen, statistische gegevens te verzamelen, zodat we de functies op de website kunnen optimaliseren en inhoud kunnen aanbieden die u daadwerkelijk interesseert. Alleen op deze manier kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of pagina-instellingen). Cookies zijn ook belangrijk om onze website correct te laten werken.

Klik op Alle cookies accepteren en ga direct naar de website. U kunt ook op Cookie-instellingen klikken om een gedetailleerde beschrijving weer te geven van de verschillende cookies die we gebruiken. U kunt hier aangeven welke cookies moeten worden opgeslagen.

We gebruiken de volgende leveranciers voor de verbetering en de optimale werking van onze website:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Het gebruik omvat de bewerkingsmodus Universal Analytics. Dit vereenvoudigt de toewijzing van gegevens, sessies en interacties vanaf verschillende apparaten aan een pseudoniem gebruikers-ID en daarmee de analyse van de activiteiten van één gebruiker op verschillende apparaten.

Google Analytics gebruikt cookies (dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst), zodat de websitebeheerder kan analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een Google-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres naar een Google-server in de VS worden gestuurd en daar worden ingekort. Het IP-adres dat wordt gestuurd door uw browser in de context van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Google zal namens de beheerder van deze website deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over websiteactiviteit en de websitebeheerder te voorzien van andere services die zijn gerelateerd aan de website en het internetgebruik. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking is ook gebaseerd op deze doeleinden. De juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 (1) f) AVG. Sessies en campagnes worden beëindigd na een bepaalde periode. Sessies worden standaard gesloten na 30 minuten inactiviteit en campagnes na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes mag niet langer dan twee jaar zijn. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in uw browser te selecteren. Let op: als u dit doet, kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website benutten. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de invoegtoepassing voor uw browser te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Afmeldingsscookies (opt-out) voorkomen dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website weer bezoekt. Als u hier klikt, wordt de afmeldingscookie ingesteld.

Deze website gebruik de Visual Website Optimizer (VWO). Met behulp van VWO creëren we gebruikerstesten voor optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze website. WO analyseert statische gegevens over het gebruik van onze website. Daarnaast wordt het hulpmiddel gebruikt voor A/B-tests. Hierbij worden gegevens, zoals het aantal bezoekers, het klikgedrag en de gemiddelde actieve tijd die op de website wordt doorgebracht, toegewezen aan de overeenkomstige testvarianten.

Opslagduur:
Sessie of sommige gegevens voor maximaal 10 jaar (alle gegevens zijn anoniem)

Uitschrijven:
http://www.medel.com/privacy-policy?vwo_opt_out=1

We gebruiken ook sociale plug-ins (hierna knoppen genoemd) van de sociale netwerken: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (Facebook-reacties, Facebook-like-knop en sociale widgets)
 • LinkedIn (LinkedIn-knop en sociale widgets)
 • Twitter (Twitter-tweetknop en sociale widgets)
 • Google (Google+-knop en sociale widgets, Google-lettertypen, YouTube-knop en sociale widgets)

op de website. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze knoppen standaard uitgeschakeld; dat wil zeggen dat ze geen gegevens sturen naar de respectievelijke sociale netwerken zonder uw tussenkomst. Voordat u de knoppen kunt gebruiken, moet u ze activeren door erop te klikken. De knop blijft actief totdat u deze uitschakelt of uw cookies verwijdert.

Na activering wordt een directe verbinding met de server van het sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt vervolgens doorgestuurd van het sociale netwerk naar uw browser en in de website geïntegreerd. Na het activeren van een knop, kan het sociale netwerk al gegevens verzamelen, ongeacht of u de knop verder gebruikt. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan dit uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toevoegen. Een sociaal netwerk kan niet aan andere websites worden toegewezen voordat u hier de respectievelijke knop hebt geactiveerd. Als u lid bent van een sociaal netwerk en dit niet wilt koppelen aan de informatie die u verzamelt wanneer u onze website bezoekt met uw opgeslagen lidmaatschapsinformatie, moet u zich bij het sociale netwerk afmelden voordat u de op de knoppen van de sociale netwerken klikt. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die het sociale netwerk via deze knoppen verzamelt. Voor het doel en het bereik van de gegevensverzameling en de verdere verwerking van de gegevens door het sociale netwerk, alsmede uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, kunt u het privacybeleid van de respectievelijke sociale netwerken raadplegen.

 

Dit beleid is het laatst bijgewerkt in juni 2020.

 

Select your Language

Please, select a language for this page