Het audiogram

Een audiogram is een diagram dat wordt gebruikt door gehoorprofessionals om visueel zichtbaar te maken hoe goed u kunt horen. Een audiogram kan aantonen of en aan welk soort gehoorverlies u lijdt. Vervolgens kan hiermee worden bepaald welke gehooroplossing het beste aansluit op uw behoeften.

Gehoorverlies visualiseren

Een audiogram is een grafiek die aangeeft wat de zachtste geluiden zijn die iemand op specifieke frequenties kan horen. Geluiden met hoge tonen, bijvoorbeeld een fluitende vogel of een gillend kind, hebben een hoge frequentie. Geluiden met een lage frequentie hebben een lagere toon, bijvoorbeeld een blaffende hond of een grasmaaier.

Tijdens een gehoortest speelt een audioloog tonen af, steeds op een andere frequentie. De zachtste toon die een persoon kan horen op elke frequentie wordt op het audiogram aangegeven. In de onderstaande grafiek ziet u de positie van alledaagse geluiden op het audiogram.

Bovenaan een audiogram staat het bereik van geluidsfrequenties. De frequenties nemen van links naar rechts op het audiogram toe, wat inhoudt dat de tonen hoger worden. Links op het audiogram wordt de luidheid van een geluid aangegeven. Van boven naar beneden op het audiogram neemt de luidheid toe.

 

Normaal gehoor

Met normaal gehoor moet u zonder problemen de zachtste geluiden kunnen horen, bijvoorbeeld een druppelende kraan of fluitende vogels. Deze geluiden hebben een luidheid van ongeveer 0 tot 20 decibel (dB).

Wat u moet kunnen horen
Audiogram van normaal gehoor
 
 

Licht gehoorverlies

Bij een licht gehoorverlies kunt u niet veel geluiden horen die zachter zijn dan 21–40 dB. Op dit niveau kunt u iemands stem horen, die een luidheid van ongeveer 65 dB heeft. Zachtere geluiden, zoals een tikkende klok, een druppelende kraan of iemand die zacht praat, kunnen niet worden gehoord.

Wat u moet kunnen horen
Wat iemand met licht gehoorverlies kan horen
Audiogram van licht gehoorverlies
 
 

Matig gehoorverlies

Bij een matig gehoorverlies kunt u geen geluiden horen die zachter zijn dan 41–70 dB. Dit betekent dat u moeite kunt hebben een normaal gesprek te volgen of het rinkelen van een telefoon te horen. Een matig gehoorverlies kan uw dagelijkse leven ingrijpend veranderen als dit niet wordt behandeld.

Wat u moet kunnen horen
Wat iemand met matig gehoorverlies kan horen
 
Audiogram van matig gehoorverlies
 
 

Ernstig gehoorverlies

Bij een ernstig gehoorverlies kunt u geen geluiden horen die zachter zijn dan 71–90 dB. Dit betekent dat u geen geluiden als een luid gesprek of verkeerslawaai kunt horen. Een ernstig gehoorverlies zal bijna altijd een grote invloed op het dagelijkse leven hebben.

Wat u moet kunnen horen
Wat iemand met ernstig gehoorverlies kan horen
 
Audiogram van ernstig gehoorverlies
 
 

Zeer ernstig gehoorverlies

Zeer ernstig gehoorverlies is de ergste vorm van gehoorverlies. Bij een zeer ernstig gehoorverlies kunt u geen geluiden horen die zachter zijn dan 91–120 dB. Dit betekent dat zelfs hele harde geluiden als vliegtuigmotoren, rijdende vrachtwagens of brandalarmen voor u niet te horen zijn.

Wat u moet kunnen horen
Wat iemand met zeer ernstig gehoorverlies kan horen
 
Audiogram van zeer ernstig gehoorverlies