De ideale oplossing

Als u of iemand uit uw directe omgeving een gehoorverlies heeft, dan kan een hoorimplantaat van MED-EL een passende oplossing zijn. MED‑EL heeft drie soorten hoorimplantaatsystemen ontwikkeld om de verschillende graden van gehoorverlies te behandelen.Een KNO-arts of audioloog kan u adviseren over de beste oplossing voor uw persoonlijke gehoorverlies. Hieronder vindt u enkele links naar algemene informatie voor mensen die in aanmerking komen voor een hoorimplantaat.

MED-EL biedt de volgende hoorimplantaatoplossingen:

MED-EL biedt de volgende hoorimplantaatoplossingen:

 

Cochlear Implants, for severe to profound sensorineural hearing loss

Cochleaire implantaten, voor ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies.

Combined electric acoustic stimulation, for individuals with partial deafness

Gecombineerde elektrisch akoestische stimulatie, voor mensen met partiële doofheid.

Middle Ear Implants, for individuals with mild to severe sensorineural hearing loss or conductive and mixed hearing losses.

Middenoorimplantaten, voor mensen met een matig tot ernstig perceptief gehoorverlies of slechthorenden met een geleidingsverlies of een gemengd gehoorverlies.

© 2020 MED-EL