Kandidaten voor
cochleaire implantaten

Cochleaire implantaten bieden gebruikers de mogelijkheid om geluiden te horen door zenuwvezels in het slakkenhuis (cochlea) elektrisch te stimuleren.Het MAESTRO cochleair implantaatsysteem is een geavanceerde en doeltreffende oplossing  voor mensen met een ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies. De meeste gebruikers kunnen genieten van muziek  of met succes deelnemen aan een gesprek, zelfs in de moeilijkste luistersituaties.

Wie kan er baat hebben bij een Cochleair implantaatsysteem (CI)?
MED‑EL cochleaire implantaten, waaronder het MAESTRO Cochleaire implantaatsysteem, worden wereldwijd  in meer dan 90 landen  met succes geplaatst bij kinderen en volwassenen die voor of na de taalontwikkeling doof zijn geworden. Hoewel het niet mogelijk is om exact de voordelen te voorspellen voor elke gebruiker van een cochleair implantaat, geldt over het algemeen dat:

  • implantatie op jonge leeftijd sterk wordt aanbevolen. Het gehoor is heel belangrijk voor de taalontwikkeling en onderzoek heeft betere resultaten aangetoond bij kinderen die op jonge leeftijd een implantaat ontvingen.
  • oudere kinderen en volwassenen die na de geboorte een (normale) spraak-/taalontwikkeling doormaakten, over het algemeen beter presteren met een cochleair implantaat.
  • het nut van een cochleair implantaat na een lange periode van zeer ernstig gehoorverlies waarschijnlijk beperkt is.  


Een CI is ontwikkeld voor:   

  • kinderen met een ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies in beide oren. De implantatie kan al plaatsvinden op de leeftijd van enkele maanden, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en lokale gewoontes.
  • volwassenen met een ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies in beide oren.
  • mensen die weinig of geen baat hebben bij hoortoestellen.
  • mensen die deelnemen aan programma's voor rehabilitatie en educatie.
     

MAESTRO™ cochleair implantaatsysteem, voor ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies

© 2020 MED-EL

We gebruiken eigen cookies en cookies van derde partijen die ons in staat stellen de navigatie van onze website te verbeteren, het gebruik van onze website te analyseren en onze marketingstrategieën te ondersteunen. Klik op Accepteren om akkoord te gaan met het gebruik van cookies en dit bericht permanent te verbergen. U vindt een lijst en een beschrijving van de gebruikte cookies in ons privacybeleid.