Tietosuojakäytäntö

Tietoa tietojenkäsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklojen 13 ja 14 mukaisesti

Henkilötietojesi ja yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Siksi kerromme sinulle seuraavassa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme erityisesti siitä, mitä varten käsittelemme henkilötietojasi, kenelle niitä välitämme sekä oikeuksistasi tietosuojaan ja siihen liittyviin vaatimuksiin. Kun jatkossa puhumme tiedoista, tarkoitamme henkilötietojasi. Niitä ovat kaikki tiedot, joista olet tunnistettavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Lue seuraavat tiedot huolellisesti.

Tietoa tästä käytännöstä

Tässä käytännössä kerrotaan, milloin ja miksi keräämme henkilötietoja, miten niitä käytämme ja miten pidämme ne suojattuina sekä niihin liittyvistä oikeuksistasi. Voimme kerätä, käyttää ja säilyttää henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla sekä tietojen keräyksen yhteydessä kerrotulla tavalla. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin ilman ennakkoilmoitusta. Kehotamme tarkistamaan muutokset säännöllisesti verkkosivustostamme (www.medel.com) (muutoksia ei kuitenkaan tehdä takautuvasti). Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä aina yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). GDPR:n näkökulmasta olemme sinusta säilyttämiemme henkilötietojen "rekisterinpitäjä".

Kuka on vastuussa tietojenkäsittelystä?

Vastuussa oleva rekisterinpitäjä on:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Itävalta
Puh.: +43 5 77 88
office@medel.com

Tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä suoraan osoitteeseen

privacy.fi@medel.com

tai

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Itävalta

Mitä tietoja käsitellään ja mistä lähteistä tiedot ovat peräisin?

Käsittelemme henkilötietoja, joita saamme sinulta liikesuhteemme aikana. Käsittelemme lisäksi henkilötietoja, joita saamme kolmansilta osapuolilta ja/tai julkisesti käytettävissä olevista lähteistä (esim. yritysrekisteristä, yhdistysrekisteristä, valtion rekisteristä, lehdistöstä, mediasta) luvallisella tavalla (esim. tilausten tai sopimusten toteuttamiseksi, laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi tai antamallasi suostumuksella).

Henkilötietoja ovat erityisesti seuraavat:

 • Nimi
 • Yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumerot
 • Demografiset tiedot, kuten postinumero, maantieteellinen sijainti, valinnat ja mielenkiinnon kohteet
 • Muut tiedot, jotka ovat relevantteja markkinatutkimuksille
 • IP-osoite
 • Käyttäjänimet ja salasanat verkkosivuston suojattuja osia varten
 • Työhakemuksissa nimen ja yhteystietojen lisäksi antamasi henkilötiedot, koulutus, muu osaaminen ja pätevyydet, aiemmat työnantajat ja lähetetyt asiakirjat, kuten ansioluettelo, todistukset jne.

Mihin tarkoituksiin ja millä oikeusperustalla tietojasi käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaa koskevien säädösten (DSGVO ja DSG, nykyinen versio) mukaisesti.

Akatemia

Voit rekisteröityä verkossa tietokantaamme, joka sisältää MED-ELin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja ja kursseja. Rekisteröityessäsi sinun täytyy antaa meille seuraavat tiedot: nimi, sähköposti, osoite, arviointi käyttäjien toiminnasta

Tarkoitus:
Akatemiamme verkkotietokantaan rekisteröityminen ja sen käyttö

Oikeudellinen perusta:
Sopimuksen täyttäminen – artikla 6 (1) alakohta b) GDPR

Pääsy ei-julkisiin tietoihin

Voit käyttää ei-julkista tietoa (esim. ohjelmistolatauksia, lisäpalveluja, kuten verkkokursseja) rekisteröitymällä verkkosivustoomme ja antamalla meille seuraavat tiedot: nimi, sähköposti, käyttäjänimi, salasana

Tarkoitus:
Yksilöiminen pääsyn saamiseksi ei-julkisiin tietoihin MED-ELin tuotteista ja palveluista

Oikeudellinen perusta:
Suostumus – artikla 6 (1) alakohta a) GDPR; sopimuksen täyttäminen – artikla 6 (1) alakohta b) GDPR

Klinikan etsintä

Jos sallit pääsyn sijaintitietoihin selaimesi kautta, näytetään lähellä sijaitsevat klinikat ja jakelukumppanit. Sijaintisi paikannetaan tunnistamalla IP-osoitteesi sijainti. Tietoja ei tallenneta.

Tarkoitus:
Sijaintiasi lähellä olevien klinikoiden ja jakelukumppaneiden näyttäminen

Oikeudellinen perusta:
Suostumus – artikla 6 (1) alakohta a) GDPR

Yhteydenottolomakkeet

Voit ottaa yhteyttä MED-ELiin (esim. lähettää tuotteita, tukea jne. koskevia pyyntöjä) täyttämällä yhteydenottolomakkeitamme. Yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse tai, jos puhelinnumero on annettu, puhelimitse.

Kun lähetät yhteydenottolomakkeen, käsitellään yhteystietokenttiin antamasi tiedot (nimi, ammatti (esim. kirurgi, kotihoitaja, audiologi), kiinnostuksen kohteet (ammatilliset kiinnostuksen kohteet), puhelin, osoite (katu, talon numero, kaupunki, postinumero, alue, maa), sähköposti, toive liittyä postituslistalle).

Tarkoitus:
Pyyntöösi vastaaminen tai siihen liittyen auttaminen

Oikeudellinen perusta:
Suostumus – artikla 6 (1) alakohta a) GDPR

Uutiskirjeet ja postitukset

Kun otat meihin yhteyttä, voit rekisteröityä uutiskirje- ja postituslistoillemme, joiden kautta saat tietoa tuotteistamme ja palveluistamme. Seuraavia tietoja käytetään: nimi, ammatti, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, puhelin, osoite, sähköposti, arviointi käyttäjien toiminnasta (ts. sähköpostien avaaminen ja napsautusmäärät)

Tarkoitus:
MED-ELin tuotteiden ja palvelujen mainonta

Oikeudellinen perusta:
Suostumus – artikla 6 (1) alakohta a) GDPR

Kuulotestit verkossa

Voit tehdä kuulotestin verkkosivustomme kautta. Testin jälkeen sinulla on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Testin tulokset anonymisoidaan ja tallennetaan analysointitarkoituksia varten siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä.

Kun olet tehnyt kuulotestin loppuun, saatamme tarjota sinulle mahdollisuutta ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta. Kun lähetät yhteydenottolomakkeen, yhteystietokenttiin antamasi tiedot (etunimi, sukunimi, sähköposti) käsitellään.

Tarkoitus:
Saatavilla olevia kuuloratkaisuja koskevaan pyyntöösi vastaaminen tai siihen liittyvä auttaminen.

Oikeudellinen perusta:
Suostumus – artikla 9 (2) alakohta a) GDPR

Online työhakemus

Voit hakea meille töihin avoimella haulla tai tiettyyn työpaikkaan kohdennetulla haulla internetsivuiltamme.
Lisätietoa hakemuksessa olevien tietojen keräämisestä ja käsittelystä articla 13 mukaisesti tietosuojarekisterikäytännöistä (GDPR), katso "tietoja MEDELin tietosuojaturvasta hakijoille.

Tarkoitus:
Työhakemus

Oikeudellinen perusta:
Consent – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Kirurginen videokirjasto

Ammattilaisena voit rekisteröityä verkossa tietokantaamme, joka sisältää tapausesimerkkejä MED-EL-tuotteiden implantoinnista. Rekisteröityessäsi sinun täytyy antaa meille seuraavat tiedot: nimi, sähköposti, puhelin, klinikan nimi, klinikan osoite, kiinnostuksen kohteet (CI, MEI, BCI, ABI)

Tarkoitus:
Kirurgiseen videokirjastoomme rekisteröityminen ja sen käyttö

Oikeudellinen perusta:
Sopimuksen täyttäminen – artikla 6 (1) alakohta b) GDPR

Kuka tietosi saa?

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.:lla tietosi saavat vain ne osastot ja työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja mainituissa tarkoituksissa. Lisäksi valtuuttamamme käsittelijät (IT-palvelujen toimittajat, tulostuspalvelut, markkinointi jne.) saavat tietosi, jos he tarvitsevat niitä suorittaakseen tehtävänsä. Kaikki käsittelijät on valittu huolellisesti ja he pyrkivät asianmukaisin järjestelyin sekä teknisin toimenpitein varmistamaan, että tietojasi käsitellään tietosuojavelvoitteiden mukaisesti ja että oikeuksiasi suojellaan. Ennen kaikkea alihankkijakäsittelijät eivät saa käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa.

Mitä tulee tietojen siirtoon kolmansille osapuolille, korostamme, että tällainen siirto tehdään vain kelvollisen oikeudellisen perustan pohjalta ja ennalta määrättyihin tarkoituksiin.

Päivitys

Henkilötietojesi päivitys tapahtuu ensisijaisesti meille antamasi suoran palautteen tai muutosilmoitusten pohjalta. Päivittäminen on kuitenkin mahdollista myös kolmansilta osapuolilta saatavien tietojen perusteella tai käyttämällä julkisesti saatavilla olevia tietoja.

Kuinka pitkään tietojasi säilytetään?

Käsittelemme henkilötietojasi tarpeen mukaan liikesuhteemme keston ajan (sopimuksen alkuunpano, käsittely ja päättäminen) sekä Itävallan kauppalaissa (UGB) ja liittovaltion verolaissa (BAO) säädettyjen lakisääteisten tallennus- ja dokumentointivelvoitteiden mukaisesti tai oikeudellisten vaateiden esittämiseen, toimeenpanemiseen tai puolustamiseen.

Säilytysaikaan vaikuttavat myös lakisääteiset ajalliset rajoitukset. Tämä voi olla esimerkiksi yleisen siviililain (ABGB) nojalla yleensä 30 vuotta, mutta joissakin tapauksissa vain 3 vuotta.

Tietosi poistetaan, kun koko sopimus on pantu täytäntöön, peruutat suostumuksesi tai vastustat säilytystä, mikäli säilyttäminen ei ole tarpeen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi tai oikeusvaateiden esittämiseksi, toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi. Tietojasi jatkokäsitellään vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksen tietojesi jatkokäyttöön tai jos olemme varanneet oikeuden jatkokäsittelyyn lain sallimalla tavalla.

On mahdollista, että tietojen poiston sijaan suoritetaan tietojen anonymisointi. Tällöin kaikki henkilöviitteet poistetaan peruuttamattomasti, minkä vuoksi poistovelvoitteet tietosuojan nojalla eivät enää päde. Mitään henkilöviitteitä ei voi tällöin palauttaa.

Oikeutesi

GDPR antaa sinulle seuraavat oikeudet:

 • Saantioikeus – artikla 15 GDPR:
  Oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada henkilötiedot nähtävillesi
 • Oikaisuoikeus – artikla 16 GDPR:
  Oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi
 • Poistamisoikeus ("oikeus tulla unohdetuksi”) – artikla 17 GDPR:
  Oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuiksi ilman aiheetonta viivytystä
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – artikla 18 GDPR:
  Oikeus saada rajoittaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteenartikla 20 GDPR:
  Oikeus saada sinua koskevat, meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa sekä oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle esteittä
 • Vastustusoikeus – artikla 21 GDPR:
  Oikeus vastustaa omaan tilanteeseesi liittyvistä syistä koska tahansa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä GDPR:n artiklan 6 (1) alakohdan e) tai f) mukaisesti.

Jos haluat saada tiedot nähtävillesi, muuttaa yhteydenottovalintojasi, esittää kysymyksiä tai ilmaista huolenaiheita, jotka liittyvät tähän tietosuojakäytäntöön tai tapaamme käsitellä henkilötietojasi, lähetä viesti osoitteeseen privacy.fi@medel.com tai ota yhteyttä lähimpään MED-ELin toimipisteeseen: MED-ELin toimipisteet maailmanlaajuisesti

Vaikka pyrimme vastaamaan kysymyksiisi ja reagoimaan huolenaiheisiisi, jos uskot, että tietojesi käsittely rikkoo tietosuojalakia, tai jos tietosuojaa koskevia vaatimuksiasi on jollain muulla tavalla rikottu, voit valittaa asiasta valvovalle viranomaiselle. Itävallassa vastuuviranomainen on tietosuojaviranomainen.

Onko sinulla velvollisuus antaa tietoja?

Osana liikesuhdetta sinun tarvitsee antaa vain henkilötietoja, joita tarvitaan liikesuhteen muodostamiseen ja hoitamiseen tai joita laki vaatii meitä keräämään. Olet myös velvollinen ilmoittamaan meille muutoksista tiedoissasi. Ilman näitä tietoja joudumme yleensä kieltäytymään sopimuksen tekemisestä tai sopimuksen toimeenpanemisesta, tai olemassa olevaa sopimusta ei enää voida noudattaa, minkä vuoksi se päättyy.

Käytetäänkö tietojani automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin?

Emme käytä DSGVO:n artiklan 22 mukaista automatisoitua päätöksentekoa.

Tietoturva

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että tietosi suojataan. Estääksemme luvattoman käytön ja paljastumisen olemme ottaneet käyttöön soveltuvia fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia menettelyjä suojataksemme tietoja, joita keräämme verkossa.

Linkit muihin verkkosivustoihin

Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä muihin kiinnostaviin verkkosivustoihin. Jos poistut sivustostamme tällaisia linkkejä käyttäen, huomaa, ettei avaamasi toinen sivusto ole millään tavoin meidän hallinnassamme. Tämän vuoksi emme voi olla vastuussa tällaisilla sivustoilla vieraillessasi antamiesi tietojen suojauksesta tai yksityisyydestä, eivätkä nämä sivustot kuulu tämän tietosuojalausunnon alaisuuteen. Noudata varovaisuutta ja tutustu verkkosivuston omaan tietosuojalausuntoon.

 

Evästeet ja sosiaalisen median liitännäisten evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, johon tallennetaan Internet-asetuksia. Lähes kaikki verkkosivustot käyttävät tätä tekniikkaa. Eväste ladataan Internet-selaimestasi, kun käyt sivustossa ensimmäisen kerran. Kun seuraavan kerran käytät sivustoa samalta laitteelta, eväste ja siihen tallennetut tiedot joko palautetaan evästeen luoneelle sivustolle (ensimmäisen osapuolen eväste) tai lähetetään toiselle sivustolle, jolle se kuuluu (kolmannen osapuolen eväste). Näin sivusto tietää, että sitä on katseltu tältä selaimelta aiemminkin, ja joissakin tapauksissa muuttaa näytettävää sisältöä.

Osa evästeistä on äärimmäisen hyödyllisiä, sillä ne voivat parantaa käyttäjäkokemusta vierailtaessa uudelleen sivustossa, jossa ollaan jo käyty useita kertoja. Jos käytät samaa laitetta ja samaa selainta kuin aiemmin, evästeet muistavat esimerkiksi, miten käyttää sivua toiveidesi mukaan, ja ne räätälöivät näytettävät tarjoukset enemmän omiin kiinnostuksen kohteisiisi ja tarpeisiisi liittyviksi. Useimmat käyttämämme evästeet poistetaan automaattisesti kiintolevyltäsi, kun selainistuntosi päättyy ("istuntoevästeet"). Lisäksi käytämme myös evästeitä, jotka säilyvät kiintolevyllä myös istunnon sulkemisen jälkeen. Näiden pääasiallinen tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta, kun vierailet sivustossa uudelleen, niin että sivustoa voidaan mukauttaa tarpeidesi mukaan ja latausaikoja optimoida.

Evästeet, jotka eivät vaadi hyväksyntää

Tärkeät evästeet, joita kutsutaan myös "ehdottoman välttämättömiksi", mahdollistavat toimintoja, joita ilman et voi käyttää sivustoa tarkoituksen mukaisesti. Nämä evästeet ovat ainoastaan meidän käyttöömme, ja siksi niitä kutsutaan ensimmäisen osapuolen evästeiksi. Ne tallennetaan tietokoneeseesi vain sen hetkisen selainistunnon ajaksi. Välttämättömät evästeet: Kirjautumistoimintoa varten käytämme niin sanottua "istuntoevästettä". Ilman tätä evästettä kirjautumista ja kirjautumista edellyttäviä toimintoja ei voida toteuttaa.

Lisäksi nämä evästeet varmistavat esimerkiksi siirtymisen http:stä https:ään ja tiukentuneiden tietosuojavaatimusten mukaisuuden tiedonsiirrossa sivua vaihdettaessa. Välttämättömien evästeiden käyttö ei vaadi suostumusta.

Evästeet, jotka vaativat hyväksynnän

Evästeillä, jotka eivät lain mukaan ole ehdottomasti välttämättömiä sivuston käytölle, on silti tärkeitä tehtäviä. Ilman näitä evästeitä monet toiminnot, jotka tekevät sivuston selaamisesta miellyttävämpää, kuten esitäytetyt lomakkeet, eivät enää ole käytettävissä. Tehtyjä asetuksia, kuten kielivalintaa, ei voida tallentaa, ja siksi ne täytyy kysyä uudelleen joka sivulla. Käytetyt ensimmäisen osapuolen evästeet ja tarkempi kuvaus:

Analytiikka

Tämä verkkosivusto käyttää Google Inc:n (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelua. Käyttöön sisältyy Universal Analytics -toimintatila. Se mahdollistaa tietojen, istuntojen ja eri laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistämisen salaiseen käyttäjätunnukseen ja tätä kautta käyttäjän toiminnan analysoimisen eri laitteilla.

Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneeseesi sijoitettuja tekstitiedostoja. Niiden avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen sivun käytöstäsi muodostamat tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimeen Yhdysvaltoihin ja niitä säilytetään siellä. Jos kuitenkin verkkosivustolla on otettu käyttöön IP:n anonymisointi, Google lyhentää ensin IP-osoitetta Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Selaimesi Google Analyticsia varten siirtämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja toiminnasta verkkosivustolla ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivustoon ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja. Laillinen intressimme tietojenkäsittelyyn kattaa myös nämä tarkoitukset. Google Analyticsin käytön oikeudellinen perusta on artikla 6 (1) f) GDPR. Istunnot ja kampanjat suljetaan määrätyn ajan kuluttua. Oletusarvoisesti istunnot suljetaan 30 minuutin kuluttua, jos niitä ei käytetä, ja kampanjat kuuden kuukauden kuluttua. Kampanjoiden aikaraja ei voi ylittää kahta vuotta. Lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteessa

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Voit kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Huomaa kuitenkin, että näin tehdessäsi et ehkä pysty käyttämään verkkosivuston koko toiminnallisuutta. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen muodostamia ja verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteesi) sekä käsittelemästä näitä tietoja lataamalla ja asentamalla selaimeen seuraavan lisäosan:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Suorituskyky ja testaaminen

Tämä verkkosivusto käyttää Visual Website Optimizeria (VWO). VWO:n avulla luomme käyttäjätestejä verkkosivustomme optimointia ja jatkokehitystä varten. VWO analysoi staattista tietoa verkkosivustomme käytöstä. Lisäksi työkalua käytetään A/B-testityökaluna. Tässä prosessissa liitetään testimuuttujiin sellaisia tietoja kuin kävijöiden määrä, napsautukset ja aktiivinen sivustolla keskimäärin käytetty aika.

Säilytysaika:
Istunto ja osa tiedoista enintään 10 vuotta (kaikki tiedot ovat anonyymeja)

Esto:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Sosiaalisen median liitännäiset

Käytämme myös niin sanottuja sosiaalisten verkostojen liitännäisiä (jäljempänä painikkeita): 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (Facebook-kommentit, Facebookin tykkäyspainike ja sosiaalisen median pienoissovellukset)
 • LinkedIn (LinkedIn-painike ja sosiaalisen median pienoissovellukset)
 • Twitter (Twitter-painike ja sosiaalisen median pienoissovellukset)
 • Google (Google+-painike ja sosiaalisen median pienoissovellukset, Google-fontit, YouTube-painike ja sosiaalisen median pienoissovellukset)

verkkosivustossa. Kun vierailet verkkosivustossa, nämä painikkeet ovat oletuksena pois käytöstä eli ne eivät lähetä tietoa sosiaalisiin verkostoihin ilman sinun toimiasi. Ennen kuin voit käyttää painikkeita, sinun täytyy aktivoida ne napsautuksella. Painikkeet pysyvät aktiivisina, kunnes poistat ne käytöstä tai poistat evästeesi.

Aktivoinnin jälkeen muodostetaan suora yhteys sosiaalisen verkoston palvelimeen. Painikkeen sisältö siirretään sitten sosiaalisesta verkostosta suoraan selaimeesi ja integroidaan verkkosivustoon. Kun painike on aktivoitu, sosiaalinen verkosto voi jo kerätä tietoa riippumatta siitä, käytätkö painiketta. Jos olet kirjautunut sosiaaliseen verkostoon, voidaan verkkosivustossa vierailusi liittää käyttäjätiliisi. Sosiaalista verkostoa ei voida liittää muihin verkkosivustoihin ennen kuin olet aktivoinut vastaavan painikkeen siellä. Jos olet sosiaalisen verkoston jäsen, mutta et halua verkoston yhdistävän sivustossamme vieraillessasi kerättyjä tietoja jäsenyystietoihisi, sinun täytyy kirjautua ulos sosiaalisesta verkostosta ennen kuin aktivoit sosiaalisen verkoston painikkeet. Me emme pysty vaikuttamaan sosiaalisen verkoston painikkeillaan keräämien tietojen määrään. Lisätietoa sosiaalisen verkoston tietojen keruun, jatkokäsittelyn ja tietojen käytön tarkoituksesta ja laajuudesta sekä omista oikeuksistasi ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi saat kyseisen sosiaalisen verkoston tietosuojakäytännöstä.

 

Tämä käytäntö päivitettiin viimeksi toukokuussa 2018.

 


© 2020 MED-EL

Käytämme ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä, joiden avulla voimme parantaa sivustossa navigointia, analysoida sivuston käyttöä ja tukea markkinointiamme. Napsauta ”Hyväksy”, jos hyväksyt evästeiden käytön ja haluat piilottaa tämän viestin pysyvästi. Löydät luettelon ja kuvaukset käyttämistämme evästeistä tietosuojakäytännöstämme.