FineTuner Echo

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din FineTuner Echo fjernbetjening.

Parring med processor

Før du kan bruge din FineTuner Echo skal den parres med din processor.

1

Sluk for processoren. Anbring spolen eller single-unit-processoren på bagsiden af FineTuner Echo.

2

Tænd for processoren. Nu parres den automatisk med FineTuner Echo.

3

Når parringen er udført korrekt, vises nedenstående symbol på skærmen.


Parret
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.