FineTuner Echo

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din FineTuner Echo fjernbetjening.

Oversigt

Du kan bruge FineTuner Echo til at justere din MED-EL-processor.
FineTuner Echo 
1

Volumen

2

Standard

3

Indgangsvælger

4

Valg af processor

5

Programvalg

6

Følsomhed

7

Tastaturlås

8

Lydstreamingknap (for at aktivere AudioLink)

Funktioner i FineTuner Echo

Alle funktioner i FineTuner Echo kan udføres for enten den venstre processor, højre processor eller begge processorer. Tryk på valgknappen for den ønskede processor for at angive, hvilken processor eller hvilke processorer, du ønsker at udføre funktionen for.

  • Tryk på volumenknappen + for at skrue op for lydstyrken med FineTuner Echo.
  • Tryk på volumenknappen – for at skrue ned for lydstyrken.
  • Tryk på den øverste følsomhedsknap for at øge følsomheden i processorens mikrofoner. Det vil forøge mikrofonernes rækkevidde, men kan også forøge niveauet af baggrundsstøj.
  • Tryk på den nederste følsomhedsknap for at sænke følsomheden i processorens mikrofoner.
  • Standardknappen tilbagestiller volumen og følsomhed til de fordefinerede værdier, som er opsat af audiologen. Der skiftes ikke program ved tryk på standardknappen.
  • Tryk på programvalgsknappen for at vælge et program.
  • Tryk på knappen MT for at skifte mellem at høre lyd fra mikrofoner, telespole eller mikrofon og telespole.
  • Tryk på lydstreamingknappen for at oprette forbindelse til AudioLink.
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.