Typy sluchových vad

Převodní sluchová vada

Převodní sluchová vada je způsobena problémy ve vnějším nebo středním uchu, které brání správnému přenosu zvuků do vnitřního ucha. Převodní sluchové vady se obvykle vyznačují lehkou, střední, až středně těžkou nedoslýchavostí, v rozsahu 25 až  65  dB.

V některých případech může být převodní nedoslýchavost jen dočasná. V závislosti na specifické příčině lze tuto vadu léčit farmakologicky nebo chirurgicky.  Převodní nedoslýchavost může být rovněž kompenzována s pomocí sluchadel, středoušním implantátem nebo implantátem pro přímé kostní vedení.

Senzorineurální (percepční) sluchová vada

Senzorineurální (percepční) sluchová vada je způsobena chybějícími nebo poškozenými vláskovými buňkami uvnitř kochley a je obvykle trvalá. Percepční nedoslýchavost může být lehká, střední, středně těžká, těžká a až úplná ztráta sluchu.

Lehkou až těžkou percepční nedoslýchavost lze obvykle kompenzovat sluchadly nebo středoušním implantátem. Kochleární implantáty nabízejí řešení pro velmi těžkou nedoslýchavost až úplnou ztrátu sluchu.

Někteří jedinci mají senzorineurální vadu sluchu pouze na vysokých frekvencích, což bývá označováno jako „částečná hluchota“. V takovémto případě jsou poškozeny pouze vláskové buňky v bazální části kochley. Ve vnitřní části kochley – v apexu jsou vláskové buňky, zodpovědné za zpracování hlubokých tónů, stále funkční. Kombinovaná elektro-akustická stimulace (EAS) byla vyvinuta obzvláště pro tyto případy.

Kombinovaná (smíšená) sluchová vada

Kombinovaná (smíšená) sluchová vada vzniká spojením senzorineurální a převodní sluchové vady. Je způsobena problémy jak ve vnitřním, tak středním či vnějším uchu. Možnosti léčby jsou v případě této sluchové vady farmakologické, chirurgické, s použitím sluchadel, nebo s využitím středoušního či kostního implantátu.

Neurální sluchová vada

Neurální sluchová vada je způsobena poškozením nebo absencí sluchového nervu. Neurální sluchová vada se zpravidla vyznačuje úplnou ztrátou sluchu a je trvalá.

Sluchadla nebo kochleární implantáty nemohou pomoci, protože sluchový nerv schopen přenášet zvukovou informaci do mozku.

V  mnoha takovýchto případech lze uvažovat o sluchovém implantátu do mozkového kmene (ABI – Auditory Brainstem Implant).

© 2019 MED-EL

Používáme cookies první strany a třetích stran, která nám umožňují zlepšit navigaci na stránkách, analyzovat používání stránek a pomáhají nám v našem marketingovém úsilí. Klepnutím na tlačítko „Přijmout“ potvrdíte svůj souhlas s použitím cookies a tuto zprávu trvale skryjete. Seznam a popis použitých cookies naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.