Zásady ochrany osobních údajů týkající se dat

Informace o zpracování dat podle článku 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Staráme se o ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí. Z toho důvodu vás v následujícím textu budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji, zvláště o tom, kvůli čemu zpracováváme vaše osobní údaje, komu je předáváme, a o vašich nárocích a právech týkajících se ochrany osobních údajů. Když dále mluvíme o datech či údajích, máme na mysli vaše osobní údaje. Toto jsou všechno informace, které vás přímo nebo nepřímo identifikují jako osobu.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Informace o těchto zásadách

V těchto zásadách je vysvětleno, jak společnost MED-EL a její pobočky (www.medel.com/med-el-offices-worldwide) shromažďují, používají a chrání vaše osobní údaje. Další informace o konkrétních nabídkách, produktech a službách jsou popsány přímo v souvisejících odstavcích.

Při zacházení s vašimi osobními údaji budeme vždy dodržovat zákonná nařízení o ochraně osobních údajů. Pro účely GDPR budeme „správcem“ všech osobních údajů, které o vás uchováváme.

Kdo je odpovědný za zpracování dat?

Odpovědný správce je:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Odpovědného pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat přímo

privacy@medel.com

nebo

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Rakousko

Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pochází?

Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme přímo od vás (např. kontaktní formulář, nákupy, údaje o vašem účtu myMED-EL), a také údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím používání našich produktů a služeb (např. používání aplikací, návštěva webových stránek). Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáme od třetích stran nebo z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstřík zemí, tisk, média) přípustným způsobem (např. z plnění objednávek / smluv, plnění právních závazků nebo souhlasu, který jste poskytli).

Vaše osobní údaje z různých zdrojů a různých aplikací a zařízení mohou být v rámci společnosti MED-EL sloučeny a propojeny.

Pro jaké účely a na jakém právním základě jsou vaše údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR a zákon o ochraně osobních údajů v aktuální verzi).

Můžete využívat náš online systém řízení výuky obsahující informace, kurzy, webináře a programy týkající se produktů a služeb MED-EL. Akademie je služba myMED-EL. Registrace probíhá prostřednictvím vašeho účtu myMED-EL.

Vaši e-mailovou adresu používáme k zaslání automatické odpovědi, například připomenutí termínů kurzů nebo úkolů, nebo připomenutí rezervace webinářů a seminářů. E-mailem také obdržíte vaše certifikáty. U kurzů nebo programů se stanoveným školitelem může školitel zasílat e-mailové zprávy účastníkům jako součást procesu školení.

Akademie používá základní cookie relace s názvem TotaraSession. Tento soubor cookie musíte povolit ve svém prohlížeči, aby byla zajištěna kontinuita a udrženy informace o vašem přihlášení. Když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč, tento soubor cookie bude smazán (ve vašem prohlížeči a na serveru).

Webináře, kurzy a programy, kterých jste se zúčastnili, jakož i chování uživatele, budou zaznamenávány na výukové platformě za účelem optimalizace naší nabídky. U všech vzdělávacích činností je zaznamenáván váš pokrok, vaše odpovědi a výsledky testů, aby byl zdokumentován váš úspěch ve vzdělávání a aby bylo možné vytvořit certifikát o absolvování školení.

Účel:
Provozování a optimalizace výukové platformy

Právní základ:
Splnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Na některých našich webových stránkách používáme při odpovídání na dotazy týkající se produktů a služeb MED-EL chatbota. Chatbot je textový softwarový systém a jeho použití je dobrovolné. Vaše textová zadání se po dobu vaší relace ukládají lokálně ve vašem počítači v souboru cookie. Dialogy jsou analyzovány v anonymní formě společností MED-EL, aby se chatbot dále vylepšoval. Pokud zadáte své kontaktní údaje, budou předány vaší kanceláři MED-EL za účelem zodpovězení vašeho požadavku.

Chatbot používá službu Azure Bot Service poskytovanou společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Účel:
Rychlá pomoc s vašimi požadavky

Právní základ:
Souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Jako profesionál můžete prostřednictvím vašeho účtu myMED-EL získat přístup do naší online databáze médií obsahující případové studie o implantaci produktů MED-EL.

Videa jsou hostována na platformě Vimeo (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA). Informace o ochraně osobních údajů na Vimeo naleznete zde: https://vimeo.com/privacy

Stávající registrace u poskytovatele služeb Arri Media GmbH, Türkenstraße 89, 80799 München lze v přechodné fázi stále používat. Informace o ochraně osobních údajů u Arri.

Účel:
Přístup a registrace do Chirurgické video knihovny

Právní základ:
Plnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Fórum HearPeers je služba sociální sítě podporovaná společností MED-EL, jejímž cílem je sdružovat příjemce sluchových implantátů, kandidáty na sluchové implantáty, pečovatele a rodiny z celého světa, aby se vzájemně podporovali prostřednictvím sdílených zkušeností.

Členové mohou zveřejňovat dotazy, odpovídat na dotazy a sdílet vizuální obsah. Veškerý zveřejněný obsah je veřejně viditelný pro členy i nepřihlášené návštěvníky.

Pro přístup k fóru HearPeers je nutné zadat zobrazované jméno (uživatelské jméno), e-mailovou adresu a heslo. K veřejně viditelným profilovým informacím lze přidat profilový obrázek, informace o typu sluchového implantátu a zemi. E-mailová adresa a heslo jsou viditelné pouze v soukromých nastaveních člena.

Účel:
Registrace do fóra HearPeers

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Prostřednictvím našich webových stránek a stránek sociálních médií nabízíme různé bezplatné služby odběru, které poskytují informace o produktech, službách MED-EL a naší práci. Čas od času rozesíláme volitelné průzkumy, v nichž žádáme o vaši anonymní zpětnou vazbu.

V zájmu poskytování relevantního a přesného marketingu zpracováváme údaje: vaše jméno, profese a profesionální zájmy, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa a chování uživatele (otevírání e-mailů, klikání na odkazy).

Odběr můžete kdykoli zrušit, v každém informačním bulletinu je obsažen odkaz.

MED-EL se stará o ochranu soukromí svých uživatelů a partnerů prostřednictvím následujících poskytovatelů, aby vám poskytovala marketing a komunikaci bezpečně a legálně:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Momentive (dříve Survey Monkey): https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?utm_source=momentive

Účel:
Informace o konkrétních tématech, produktech a službách MED-EL

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – inzerce a optimalizace online nabídek.

Pokud používáte náš internetový obchod, můžete si objednat produkty od společnosti MED-EL. K plnění objednávek shromažďujeme následující informace: jméno, kontaktní údaje, e-mail, datum narození, klinika implantace, datum implantace, jméno příjemce, kontaktní údaje příjemce, příčina zdravotního postižení, sériové číslo zařízení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, IP adresa a informace o prohlížeči.
 
Účel:
Provoz obchodu, poskytování služeb a plnění objednávek.
 
Právní základ:
Plnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Můžete kontaktovat společnost MED-EL (např. ohledně požadavků na produkty, podpory atd.) vyplněním našich kontaktních formulářů. Kontakt se běžně uskutečňuje e-mailem, pokud je poskytnuto telefonní číslo, pak telefonicky.

Při odeslání kontaktního formuláře se zpracovávají vaše údaje z kontaktních polí (jméno, povolání (např. chirurg, domácí péče, audiolog), zájmy (odborné zájmy), telefon, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ, region, stát), e-mail, zájem o zařazení do distribučního seznamu pro zprávy e-mailem).

Účel:
Odpovědi/pomoc s vašimi požadavky

Právní základ:
Plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních kroků – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

V některých našich kontaktních formulářích používáme „Google reCAPTCHA“, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Informace o ochraně osobních údajů.  Tímto způsobem kontrolujeme, zda zadávání dat provádí člověk nebo automatizovaný program. Analýza se spustí automaticky, jakmile navštívíte náš web. reCAPTCHA používá pro tuto analýzu různé informace (např. IP adresa, čas návštěvy, kliknutí myší).

Právní základ:
Oprávněný zájem – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – Ochrana před zneužívajícím automatizovaným špehováním a spamem.

MED-EL Remote Check umožňuje nezávisle provádět testy sluchu.

Odborník na vaší klinice vám zašle osobní pozvánku na test e-mailem nebo prostřednictvím SMS. Údaje z vašeho testu budou předány k vyhodnocení odborníkovi na vaší klinice. Po dokončení testu obdržíte od lékaře zpětnou vazbu.

Přístup k Remote Check je možný prostřednictvím vašeho účtu myMED-EL. Jménem vaší kliniky se u MED-EL ukládají následující údaje: jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, přihlašovací údaje, pohlaví, datum narození, schůzky, datum a výsledky testu, hodnocení, případné komentáře a fotografie. Údaje se ukládají v zašifrované podobě na serverech AWS v datových centrech v rámci EU. AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk. Informace o ochraně osobních údajů: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/.

Údaje o používání aplikace, získané z aplikace, používá společnost MED-EL v anonymizované podobě pro účely výzkumu, statistiky a zlepšování produktů.

Účel:
Provádění a hodnocení testů sluchu prostřednictvím přenosu dat na vaši kliniku.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 2 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy, oprávněný zájem – čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 89 GDPR – čl. 6. odst. 1 písm. f) a čl. 89 GDPR – statistika, výzkum a zlepšování našich produktů a služeb.

Společnost MED-EL nabízí řadu aplikací pro účely rehabilitačního cvičení a podpory, které fungují na chytrých telefonech, tabletech a webových zařízeních. Tyto aplikace mají vlastní integrované zásady ochrany osobních údajů.

Účelem těchto aplikací je pomoci získat z vašeho výrobku MED-EL to nejlepší; lépe slyšet a rozumět, dělat pokroky ve vzdělávání a poskytovat našim uživatelům rysy kvalitního života. U některých aplikací je možné zaslat výsledky testu ve formátu PDF e-mailem.

Registrace probíhá prostřednictvím vašeho účtu myMED-EL.

Účel:
Používání mobilních aplikací pro účely rehabilitace, cvičení a podpory.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR; Plnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Platforma myMED-EL poskytuje registrovaným uživatelům přístup k personalizovaným nabídkám MED-EL. Na základě registrované role zpracováváme následující kategorie dat, abychom ověřili vaši registraci a poskytli správné informace a služby pro váš zdravotnický prostředek nebo profesionální potřeby:

E-mailová adresa, jméno, bydliště, stát, datum narození, údaje o rodiči nebo zákonném zástupci, typ výrobku, sériové číslo, vztah k uživateli, povolání, instituce a adresa instituce.

Datum narození je nezbytné, aby se zajistilo, že účty příjemců z řad dětí budou zřízeny pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.

Vaše kontaktní údaje používáme k

 • odesílání zpráv o vašem účtu myMED-EL;
 • zodpovídání dalších otázek nebo žádosti o další údaje, abychom vás ověřili jako uživatele MED-EL;
 • informování, že váš účet myMED-EL byl poskytnut.

MED-EL tyto údaje používá v anonymizované podobě pro účely statistiky, výzkumu a zlepšování produktů.

Ověřování pro přístup k myMED-EL a personalizovaným službám se provádí pomocí softwarové komponenty Auth0, služby Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004, USA. To vyžaduje předání vaší e-mailové adresy a hesla do Auth0 pro bezpečný proces přihlášení. Více informací naleznete zde https://auth0.com/terms/  a zde https://auth0.com/privacy/. Můžete se kdykoli odhlásit tak, že nás kontaktujete např. e-mailem přímo ve vašem profilu myMED-EL.

Účel:
Vaše kontaktní údaje jsou vyžadovány pro potvrzení vaší totožnosti a splnění požadovaných služeb a žádostí o kontakt.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, plnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a čl. 89 GDPR – výzkum a zlepšování produktů a služeb.

Společnost MED-EL nabízí online události, schůzky, webináře a konzultace, jakož i podporu pro audiology, logopedy a chirurgy prostřednictvím videokonference. Pro účely registrace a pro komunikaci s vámi budeme zpracovávat následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, profese, instituce, město/stát, jméno zástupce společnosti MED-EL.

Online události mohou být nahrávány a jsou k dispozici prostřednictvím Akademie MED-EL.

V závislosti na typu online události používáme následující poskytovatele:

„WebEx“ je služba společnosti Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Informace o ochraně osobních údajů: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Adobe Connect je služba společnosti Adobe Systems Software, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko. Informace o ochraně osobních údajů: https://www.adobe.com/privacy.html.

Zoom je služba společnosti Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, Kalifornie 95113, USA. Informace o ochraně osobních údajů: https://zoom.us/privacy.

Microsoft Teams je služba společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052. Informace o ochraně osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Účel:
Registrace a přístup k online událostem a konzultacím, webinářům a videokonferencím.

Právní základ:
Plnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněné zájmy – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – Poskytování online událostí a školicích materiálů.

Prostřednictvím našich webových stránek můžete podat nevyžádanou žádost i žádost ke konkrétní uvedené pozici.

Více informací podle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve spojení se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů v souvislosti s online přihláškou naleznete v naší sekci Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče MED-EL.

Účel:
Žádost o zaměstnání

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Prostřednictvím našich webových stránek nabízíme audio zkoušky sluchu a průzkumy. Jakmile dokončíte zkoušku sluchu nebo průzkum, můžeme vám nabídnout možnost spojit se s námi pomocí kontaktního formuláře. Při odeslání kontaktního formuláře jsou zpracovány vaše poskytnuté údaje (jméno, příjmení, e-mail) a vaše výsledky.

Výsledky zkoušek jsou pro statistické účely anonymizovány.


Účel:
Odpovědi/pomoc s vašimi požadavky na dostupná sluchová řešení.

Právní základ:
Souhlas – čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a oprávněný zájem – čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR – výzkum a zlepšování produktů a služeb.

PayPal
V některých zemích přijímáme online platby přes PayPal (Europe) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko. Za účelem dokončení transakce budou vaše osobní údaje bezpečně sdíleny mezi společnostmi MED-EL a Paypal. Mezi ně patří vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, ID transakce.

Další informace naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Účel:
Platba přes PayPal

Právní základ:
Splnění smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Společnost MED-EL najdete online prostřednictvím sociálních médií. Tyto platformy používáme ke komunikaci s vámi a zveřejňování informací o našich produktech a naší práci. Vaše zpětná vazba bude použita ke zlepšení našich produktů a služeb. Od těchto poskytovatelů dostáváme anonymní statistiky o: komentářích, sdílení, lajcích, přihlášeních k odběru a podobných interakcích, níže najdete jejich informace o ochraně osobních údajů.

Neseme odpovědnost společně s poskytovateli. V případě dotazů ohledně vašich osobních údajů se můžete obrátit jak na provozovatele, tak na nás.

Účel:
Online komunikace, zveřejňování informací o produktech a službách. Vyhodnocení zpětné vazby pro zlepšení produktů a služeb.

Právní základ:
Oprávněné zájmy – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – vztahy s veřejností a komunikace.

Twitter
Twitter je služba společnosti Twitter International Company, 26 Fenian St., Dublin, Irsko. Informace o ochraně údajů: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Informace o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn
LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Informace o ochraně údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook a Instagram
jsou služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Další informace o činnostech zpracování naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation nebo Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
Další informace o používání osobních údajů najdete také zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pokud povolíte přístup k údajům o poloze ve svém prohlížeči, zobrazí se vám kliniky a distribuční partneři poblíž. Vaše poloha bude lokalizována identifikací pozice vaší IP adresy. Údaje nebudou uloženy.

Účel:
Zobrazení klinik a distribučních partnerů v blízkosti místa, kde se nacházíte

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Autorizovaní partneři MED-EL mohou nahrávat a ukládat poslechové mapy přímo na platformu myMED-EL, naši vyškolení specialisté na klinice tyto mapy používají k řešení servisních případů, záruk a přizpůsobení specifických pro pacienta.

Za účelem poskytování této služby zpracováváme údaje o audio procesoru, sériovém čísle, typu výrobku, datu nastavení a poslechové mapě. MED-EL tyto údaje anonymizuje a používá ke statistice, výzkumu a zlepšování výrobků

Účel:
Rychlejší vyřizování případů servisu a oprav.

Právní základ:
Souhlas – čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a oprávněné zájmy – čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 89 GDPR – výzkum a zlepšování produktů a služeb.

Kdo vaše údaje získá?

Údaje mohou být předávány v rámci skupiny MED-EL. K vašim údajům mají přístup pouze ty pobočky, oddělení nebo zaměstnanci, kteří je potřebují k řádnému zpracování.

Předávání údajů třetím stranám:

Používáme různé poskytovatele služeb a třetí strany („zpracovatelé údajů“) k neustálému zlepšování našich webových stránek a mobilních aplikací a k poskytování uživatelsky přívětivých služeb.

Společnost MED-EL používá pouze zpracovatele údajů, kteří podepsali příslušné smlouvy o ochraně údajů a kteří nabízí dostatečné záruky podle platných právních předpisů. Je-li to možné, vybíráme pro spolupráci partnery, kteří mají sídlo nebo své servery v rámci Evropské unie (EU).

Abychom vám mohli nabídnout určité služby, pověřujeme poskytovatele třetích stran správou ústředí nebo serverů mimo EU. Není-li níže uvedeno jinak, používáme jako vhodnou záruku standardní smluvní doložky EU: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj k zajištění úrovně ochrany vašich údajů v souladu s GDPR.

Kromě toho věnujeme pozornost dalším bezpečnostním opatřením a předpisům o ochraně údajů nebo certifikacím našich partnerů.

Vaše údaje může být pro účely vyúčtování nebo vaší zdravotní péče nutné předat zdravotním pojišťovnám nebo zdravotnickým zařízením.

Aktualizace

Aktualizace vašich osobních údajů probíhá především na základě vaší přímé zpětné vazby nebo upozornění na změnu. Aktualizace je však možná také díky informacím od třetích stran nebo díky použití veřejně dostupných informací.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné, po dobu trvání našeho obchodního vztahu (zahájení, zpracování a ukončení smlouvy), a také v souladu se zákonem stanovenými závazky týkajícími se uchovávání a dokumentace vyplývajícími z Rakouského obchodního zákoníku (UGB) a Federálního daňového zákoníku (BAO) nebo kvůli uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků.

Doba uchovávání je navíc stanovena zákonnými promlčecími lhůtami, které mohou být například podle Obecného občanského zákoníku (ABGB) obvykle 30 let, v některých případech však pouze 3 roky.

Vaše údaje budou proto v zásadě vymazány po úplném provedení smlouvy, zrušení vašeho souhlasu nebo v případě vaší námitky, pokud není požadováno uchovávání pro splnění zákonné povinnosti nebo pro prokázání, výkon nebo obranu právních nároků. Další zpracování se uskuteční pouze tehdy, pokud jste výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo pokud jsme si vyhradili další zpracování údajů, které je povoleno zákonem.

Existuje možnost provedení anonymizace údajů namísto jejich odstranění. V takovém případě je jakýkoli osobní odkaz nenávratně odstraněn, a z toho důvodu nadále neplatí povinnosti zrušení ochrany osobních údajů. V takovém případě nelze obnovit žádný osobní odkaz.

Vaše práva

V rámci GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup – čl. 15 GDPR:
  Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo na přístup k těmto osobním údajům;
 • Právo na opravu – čl. 16 GDPR:
  Právo dosáhnout bez zbytečného odkladu opravy nepřesných osobních údajů, které se vás týkají;
 • Právo na výmaz ('právo být zapomenut') – čl. 17 GDPR:
  Právo dosáhnout vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu;
 • Právo na omezení zpracováníčl. 18 GDPR:
  Právo dosáhnout omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost údajůčl. 20 GDPR:
  Právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo bez překážek předat tyto údaje jinému správci;
 • Právo vznést námitkučl. 21 GDPR:
  Právo kdykoliv vznést námitku, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6, odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.

Pokud zpracování údajů vyžaduje váš souhlas, můžete svůj souhlas s budoucím použitím kdykoli odvolat e-mailem na adresu privacy@medel.com nebo úpravou svého výběru ve vašem nastavení souborů cookie.

Chcete-li získat přístup ke svým údajům, změnit své předvolby kontaktů nebo vznést jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, pošlete prosím e-mail na adresu privacy@medel.com nebo se obraťte na některou z nejbližších regionálních kanceláří MED-EL: Kanceláře společnosti MED-EL ve světě

Přestože se budeme snažit řešit jakékoli dotazy nebo obavy, které byste mohl(a) mít, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, nebo pokud byly vaše nároky na ochranu osobních údajů jiným způsobem porušeny, můžete si stěžovat dozorujícímu orgánu. V Rakousku je odpovědným orgánem pro ochranu osobních údajů:

Mám povinnost poskytovat osobní údaje?

V rámci obchodního vztahu jste povinni poskytnout pouze takové osobní informace, které jsou nezbytné pro založení a vedení obchodního vztahu nebo které musíme shromažďovat ze zákona. Jste také povinen/povinna upozornit nás na jakékoliv změny vašich údajů. Bez těchto údajů musíme obvykle odmítnout uzavření nebo plnění smlouvy nebo stávající smlouva nemůže být dále plněna a bude následně ukončena.

Jsou mé údaje používány pro automatizované rozhodování včetně profilování?

Nepoužíváme automatizované rozhodování podle čl. 22 GDPR.

Zabezpečení

Naším závazkem je zajistit bezpečnost vašich informací. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo jejich vyzrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si být vědomi toho, že nemáme žádnou kontrolu nad těmito jinými webovými stránkami. Proto nemůžeme být odpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takovýchto stránek, a na takové stránky se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

 

O souborech cookie na tomto webu

Abychom vám mohli nabídnout optimální uživatelský zážitek (např. váš preferovaný jazyk nebo nastavení stránky), používáme k ukládání vašich přihlašovacích údajů, k zajištění bezpečného přihlášení, ke shromažďování statistických údajů k optimalizaci funkcí webových stránek a k poskytování obsahu na míru soubory cookie. Soubory cookie jsou také důležité pro správné fungování našich webových stránek.

Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ přijmete všechny cookies a přejdete přímo na web; nebo kliknutím na „Nastavení souborů cookie“ získáte podrobný popis typů souborů cookie, které používáme, a můžete se rozhodnout, zda mají být určité cookies ukládány. Svůj souhlas s budoucím použitím můžete kdykoli odvolat přímo ve vašem nastavení souborů cookie.

Pro zlepšení a optimální fungování našeho webu používáme následující poskytovatele:

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Použití zahrnuje režim provozu Universal Analytics. To usnadňuje přiřazení dat, relací a interakcí mezi různými zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele, a tím k analýze aktivit uživatelů v různých zařízeních.

Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání webu, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Tyto webové stránky používají vizuální optimalizátor webových stránek Visual Website Optimizer (VWO). S tímto nástrojem vytváříme uživatelské testy za účelem optimalizace a dalšího rozvoje našich webových stránek. VWO analyzuje statická data o používání našich webových stránek. Navíc se tento nástroj používá jako nástroj pro A/B testování. Odpovídajícím variantám testů jsou přiřazena data, jako např. počet návštěvníků, klikání uživatelů a průměrná aktivní doba pobytu uživatele webu.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

K propojení našich webových stránek se sociálními sítěmi používáme také tzv. pluginy (dále jen „tlačítka“) sociálních sítí:

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (komentáře Facebooku, facebookové tlačítko To se mi líbí a sociální widgety)
 • LinkedIn (tlačítko LinkedIn a sociální widgety)
 • Twitter (twitterové tlačítko Tweet a sociální widgety)
 • Google (tlačítko Google+ a sociální widgety, písma Google, tlačítko YouTube a sociální widgety)

Když navštívíte naše webové stránky, jsou tato tlačítka vypnuta, tj. neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí bez vašeho zásahu. Tlačítka lze aktivovat kliknutím. Tlačítka zůstávají aktivní, dokud je nedeaktivujete nebo nevymažete soubory cookie.

Po aktivaci je vytvořeno přímé spojení se serverem sociální sítě. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, může to přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu.

Nemáme žádný vliv na množství dat přenesených na sociální síť.

Účel a rozsah shromažďování a využívání údajů sociální sítí, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Na našich webových stránkách používáme správce značek Google, službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Správce značek Google neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje nicméně spuštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, aby umožnily design založený na potřebách a optimalizovaly naši webovou stránku.

Další informace o  Správci značek Google naleznete na adrese: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

Používáme „Google Ads“, službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Používáme Google Ads pro marketingové a optimalizační účely, hlavně proto, abychom vám zobrazovali relevantní a zajímavé reklamy a zlepšovali přehled o výkonu kampaní. Neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Od společnosti Google pouze dostáváme anonymní statistické vyhodnocení. Google Ads automaticky naváže přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů shromážděných společností Google.

Účel:
Optimalizace naší marketingové nabídky.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Používáme služby Facebook Pixel a Facebook Custom Audiences společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy.

Tyto služby umožňují společnosti Facebook zobrazovat naše reklamy na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří navštívili naše webové stránky a projevili zájem o určitá témata nebo produkty.

Účel:
Služby Facebook Pixel a Custom Audiences používáme pro marketingové a optimalizační účely, hlavně k zobrazování relevantních a zajímavých reklam na Facebooku, a tak zlepšovali naši nabídku.

Právní základ:
Souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

 

Poslední aktualizace těchto zásad proběhla v červenci 2021.

 

Select your Language

Please, select a language for this page