Audiogram

Audiogram: Obrázek audiogramu s vysvětlením
Audiogram je graf, který zobrazuje úrovně pacientova sluchu a rozsah sluchové ztráty pro jednotlivé uši. V horní části grafu jsou čísla v rozsahu 125 až 8000. Tato čísla reprezentují frekvence neboli různé zvukové tóny.

Frekvence představuje počet cyklů za sekundu a jednotkou je Hertz (Hz). Čím vyšší je frekvence, tím vyšší je i výška tónů. Například 250 Hz může znít jako kapání vody z kohoutku, zatímco pronikavé řinčení telefonu leží na frekvenci okolo 8000 Hz.

Intenzita zvuku je měřena v jednotkách nazývaných decibely (dB). Nula decibelů (0 dB) neznamená „žádný zvuk“, ale pouze velmi tichý zvuk. Intenzita běžné řeči při konverzaci je okolo 65 dB. Naproti tomu, 120 dB již představuje velmi hlasitý zvuk, který by se dal přirovnat k vzletu letadla ze vzdálenosti 25 metrů. Hodnoty na stranách grafu reprezentují sluchové prahy v decibelech.

Během audiometrického vyšetření vyšetřující osoba pouští zvuky, vždy o určité frekvenci. Nejslabší tón o určité frekvenci, který je pacient schopen slyšet, se pro danou frekvenci a intenzitu zaznamená do audiogramu. Zaznamenaná hodnota se nazývá „sluchový práh“.

Váš audiogram tak reprezentuje „obrázek“ Vašeho sluchu. Určuje, jak moc se Váš sluch liší od normálu a pokud je přítomna sluchová vada, může určit, kde by se problém mohl nacházet. Existují různé typy a stupně sluchových vad. V závislosti na části ucha, která je poškozená, obecně rozlišujeme 4 hlavní  typy sluchových vad: převodní, senzorineurální (percepční), kombinovanou a neurální sluchovou vadu.

Audiolog  Vám může pomoci  určit , zda trpíte sluchovou vadou. V závislosti na stupni nebo rozsahu vady Vám potom doporučí vhodné řešení.

© 2020 MED-EL