Anatomie ucha

Pro snazší pochopení sluchových vad je vhodné se nejdříve orientovat v anatomii ucha. Ucho má tři základní části: vnější ucho, střední ucho a vnitřní ucho.
 

Anatomie lidského ucha

Vnější ucho

  • Boltec (auricle) – zachytává a směruje příchozí zvukové vlny do zvukovodu
  • Zvukovod (external auditory meatus) – směruje příchozí vlny do ucha

 

Střední ucho

  • Ušní bubínek (tympanic membrane) – převádí příchozí zvukové vlny na mechanické vibrace
  • Kladívko, kovadlinka a třmínek (malleus, incus, stapes) – řetězec středoušních kůstek (ossicles)   přenáší vibrace do vnitřního ucha

 

Vnitřní ucho

  • Vnitřní ucho (kochlea) – obsahuje tekutinu a velmi citlivé vláskové buňky, které se pohybují v důsledku působení zvukových vibrací.
  • Vestibulární (rovnovážný) systém – obsahuje buňky, které řídí rovnováhu
  • Sluchový nerv – vede z hlemýždě do mozku

© 2020 MED-EL