Sluch a sluchové vady

Sluch a sluchové vady

Každá část lidského ucha hraje důležitou roli v zásobování mozku zvukovými informacemi. Sluchová vada je výsledkem poškození jedné nebo více částí vnějšího, středního, nebo vnitřního ucha. Pro snazší pochopení sluchových vad je vhodné znát anatomii lidského ucha a vědět, jak sluch funguje. Následující stránky Vám poskytnou základní vysvětlení.

Sluchová vada by měla být vždy diagnostikována odborníkem – audiologem nebo ORL lékařem. Lékař provede vyšetření Vašeho sluchu, aby určil typ a rozsah sluchové vady. Poté se vytvoří audiogram, který graficky znázorňuje získaná měření.
 

Existují 4 typy sluchových vad:

Prvním a nejčastějším typem je senzorineurální (percepční) sluchová vada, která je způsobena chybějícími nebo poškozenými vláskovými buňkami uvnitř kochley. Převodní sluchová vada je způsobena problémy ve vnějším nebo středním uchu, které brání správnému přenosu zvuků do vnitřního ucha. Kombinovaná sluchová vada je kombinací převodní a percepční sluchové vady. A konečně, neurální sluchová vada se vyskytuje v případě postižení sluchového nervu, kdy nemůže být zvuková informace přenášena do mozku. 

© 2020 MED-EL