Jak funguje sluch


  1. Zvuková vlna vstupuje do zvukovodu a způsobuje rozkmitání ušního bubínku.
  2. Ušní bubínek kmitá dle příchozí zvukové vlny.
  3. Zvukové vibrace jsou přenášeny prostřednictvím středoušních kůstek do kochley (hlemýždě).
  4. Zvukové vibrace způsobí uvnitř kochley pohyb tekutiny.
  5. Pohybující se tekutina rozpohybuje vláskové buňky. Vláskové buňky vytvářejí elektrické signály, které jsou přenášeny sluchovým nervem do mozku. Vláskové buňky na jednom konci kochley posílají informaci o hlubokých tónech, zatímco buňky na konci druhém posílají informaci o vysokých tónech.
  6. Prostřednictvím sluchového nervu je signál dále přenášen do mozku, kde je interpretován jako zvuk.

© 2020 MED-EL