Анатомия на ухото

За да разберем най-добре какво представлява загубата на слуха, ще ни бъде от полза първо да разберем анатомията на ухото. Ухото има три основни части: външно ухото, средно ухо и вътрешно ухо.
 

Анатомия на човешкото ухо

Външно ухо

  • Ушна мида (auricle) – улавя звуците и ги насочва към ушния канал
  • Ушен канал (външен слухов проход) – насочва звука към вътрешността на ухото

 

Средно ухо

  • Тъпанче (тъпанчева мембрана) – преобразува звука във вибрации
  • Чукче, наковалня и стреме (malleus, incus и stapes) – тази верига от три малки костици  пренася вибрациите към вътрешното ухо

 

Вътрешно ухо

  • Вътрешно ухо (cochlea (кохлея)) – съдържа течност и изключително чувствителни власинкови клетки. Тези миниатюрни, приличащи на власинки структури се движат под стимулацията на звуковите вибрации
  • Вестибуларен апарат – съдържа клетки, които контролират равновесието
  • Слухов нерв – води от кохлеята към мозъка

© 2020 MED-EL