Правна информация

За съдържанието отговаря:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Австрия
Тел.: +43 5 77 88
[email protected]

Фирмен номер: FN 48608h
ДДС номер: ATU 31722507

Главен изпълнителен директор:
Univ.Doz. Dr. Ingeborg Hochmair (доц. д-р Ингеборг Хохмайр)