Политика за поверителност на личните данни

Информация относно обработването на данни съгласно чл. 13 и 14 от Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД).

За нас е важно да защитаваме Вашите лични данни и неприкосновеността на личния Ви живот. Поради тази причина настоящият документ има за цел да Ви информира относно начина, по който работим с Вашите лични данни, и по-конкретно за какви цели обработваме Вашите лични данни, на кого ги предоставяме и претенциите и правата, с които разполагате във връзка със защитата на личните данни. Когато използваме термина „данни“, имаме предвид Вашата лична информация. Това е всяка информация, която Ви идентифицира пряко или непряко като физическо лице.

Моля, прочетете внимателно представената по-долу информация.

За настоящата политика

В настоящата политика се разяснява как MED-EL и клоновете ѝ (www.medel.com/med-el-offices-worldwide) събират, използват и защитават личните Ви данни. Допълнителна информация за конкретни предложения, продукти и услуги е предоставена в съответните раздели.

Задължаваме се при всички обстоятелства да спазваме законовите разпоредби относно защитата на личните данни при обработването им. За целите на ОРЗД действаме в качеството си на „администратор“ на всички лични данни, които съхраняваме за Вас.

Кой отговаря за обработването на данните?

Отговорният администратор на данните е:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Австрия
Тел.: +43 5 77 88
[email protected]

Можете да се свържете директно с отговорното длъжностно лице за защита на личните данни на адрес:

[email protected]

или

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Австрия

Какви данни се обработват и какви са източниците на тези данни?

Обработваме личните данни, които сме получили директно от Вас (напр. чрез формуляр за връзка, покупки, данни от профила Ви в myMED-EL), както и данните, които са събрани чрез използването на нашите продукти и услуги (напр. използване на приложението, посещение на уебсайта). Също така обработваме лични данни, които получаваме от трети страни и/или обществено достъпни източници (напр. търговски регистър, регистър на търговските предприятия, държавен регистър, пресата, медиите) по допустим начин (напр. за изпълнение на поръчки/договори, изпълнение на правни задължения или предоставено съгласие от Вас).

Личните Ви данни от различни източници и от различни приложения и устройства могат да бъдат обединени и свързани в рамките на MED-EL.

За какви цели и на какви правни основания се обработват Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите относно защитата на данните (Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) и Закона за защита на данните (ЗЗД) в актуалните им версии).

Платформата myMED-EL предоставя на регистрираните потребители достъп до персонализирани предложения на MED-EL. Въз основа на регистрираната роля ние обработваме следните категории данни, за да можем да удостоверим регистрацията Ви и да Ви предоставим правилната информация и услуги за Вашето медицинско изделие или професионални нужди:

Имейл адрес, име, пощенски адрес, държава, място на раждане, данни за родителя или настойника, тип на продукта, сериен номер, връзка с потребителя, професия, институция и адрес на институцията.

Датата на раждане е необходима, за да гарантираме, че профилите на деца са създадени само със съгласието на родители или законни настойници.

Използваме данните Ви за контакт за

 • изпращане на съобщения относно профила Ви в myMED-EL;
 • задаване на допълнителни въпроси или изискване на допълнителни данни, за да проверим дали сте потребител на MED-EL;
 • уведомяване, че Ви е предоставен профил в myMED-EL.

MED-EL използва тези данни в анонимизирана форма за статистически цели, проучвания и подобрение на продуктите.

Удостоверяването на достъпа до myMED-EL и персонализираните услуги се извършва чрез софтуерния компонент Auth0, услуга на Okta Inc. („Okta“), 100 First Street, San Francisco, CA 94105. Това изисква препращане на Вашия имейл адрес и парола към Auth0 за целите на защитено влизане в системата. Още информация за поверителността на личните данни можете да откриете тук: https://www.okta.com/privacy-policy/ и https://auth0.com/docs/secure/data-privacy-and-compliance. Имате възможност да се отпишете от абонамента по всяко време, напр. директно по имейл от профила Ви в myMED-EL.

Цел:
Вашите данни за контакт са необходими, за да потвърдим самоличността Ви и да изпълним заявките за необходимите услуги и контакт.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ на ОРЗД, изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ и чл. 89 на ОРЗД – проучване и подобряване на услугите за продукти.

Опцията Remote Check на MED-EL Ви предоставя възможност самостоятелно да провеждате изследвания на слуха.

Специалист от клиниката ще Ви изпрати по имейл или чрез SMS лична покана за изследване. Данните от изследването ще бъдат изпратени на специалиста за оценка. След приключване на изследването ще получите становището на лекаря.

Достъпът до данните на Remote Check се осъществява чрез профила Ви в myMED-EL. MED-EL съхранява следните данни от името на Вашата клиника: име, адрес, имейл, телефонен номер, данни за влизане в системата, пол, дата на раждане, консултации, дата и резултати от изследвания, оценки, коментари и снимки. Данните се съхраняват в криптиран формат на сървърите на AWS в центровете им за данни, намиращи се на територията на Европейския съюз. AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Люксембург. Информация за поверителността на личните данни: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/.

MED-EL използва данни за употреба на приложението в анонимизирана форма за проучване, статистически цели и подобряване на продукти.

Цел:
Провеждане и оценяване на изследвания на слуха чрез прехвърляне на данни към Вашата клиника.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“, чл. 9, параграф 2, буква „а“, чл. 6, параграф 1, буква „б“ – изпълнение на договор, законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ и чл. 89 на ОРЗД – чл. 6, параграф 1, буква „е“ и чл. 89 на ОРЗД – статистически данни, проучване и подобряване на нашите продукти и услуги.

Можете да използвате нашата онлайн система за обучение, предлагаща информация, курсове, уебинари и програми за продукти и услуги на MED-EL. Академията е услуга на myMED-EL. Регистрацията се осъществява чрез профила Ви в myMED-EL.

Използваме Вашия имейл адрес за изпращане на автоматизирана информация, като например напомняния за срокове на курсове или задания, напомняния за уебинари и резервация за семинари. Сертификатите също се изпращат по имейл. В курсовете или програмите с назначен инструктор е възможно инструкторът да изпраща имейл съобщения до участниците като част от обучението.

Уебинарите, курсовете и програмите, в които участвате, и поведението Ви като потребител се записва в самата обучителна платформа, за да можем да оптимизираме предложението си. Всички обучителни дейности, индивидуалният Ви напредък, отговорите и резултатите Ви на тестовете се записват, за да се документира успеваемостта Ви по време на обучението и да се генерират сертификати за полученото обучение.

При някои курсове Ви предлагаме възможността да оставяте бележки в PDF файловете на учебните материали. За тази цел си сътрудничим с компанията Amaplex Software (Avenue de Hony 24, 4130 Esneux, Белгия). Ако се възползвате от това предложение, името и имейл адресът Ви ще бъдат изпратени на Amaplex Software. Тук можете да откриете информация за поверителността на личните данни на Amaplex Software: https://amanote.com/legal/b2b-privacy-policy/

Цел:
Използване и оптимизиране на обучителната платформа

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Чрез нашия уебсайт и социалните мрежи предлагаме различни видове безплатни абонаментни услуги, предоставящи информация за продуктите, услугите и работата на MED-EL. От време на време изпращаме незадължителни анкети, които анонимно събират мнението Ви.

За да можем да осигуряваме уместен и точен маркетинг, ние обработваме данните, съдържащи Вашето име, професия и професионални интереси, телефонен номер, пощенски адрес, имейл адрес и потребителски поведение (отваряне на имейли, щракване върху връзки).

Имате възможност да отпишете от абонамента по всяко време. Във всеки бюлетин е предоставена връзка за тази цел.

MED-EL се отнася сериозно към поверителността на данните на нашите потребители и партньори и затова използваме следните доставчици за осигуряване на маркетингови и комуникационни дейности за Вас по защитен и законосъобразен начин:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/bg-bg/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Momentive (преди Survey Monkey): https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?utm_source=momentive

Microsoft Forms: https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Цел:
Информация за конкретни теми, продукти и услуги на MED-EL

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД и законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД – рекламиране и оптимизиране на онлайн предложенията ни.

Като специалист с профила Ви в myMED-EL получавате достъп до нашата онлайн мултимедийна база данни, в която са публикувани случаи на имплантация на продуктите на MED-EL от практиката.

Видео файловете се намират в платформата Vimeo (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA). Информация за поверителността на личните данни във Vimeo можете да откриете тук: https://vimeo.com/privacy.

Цел:
Регистрация за видео библиотеката на хирургични процедури

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ на ОРЗД

Paypal
В някои държави приемаме онлайн плащания чрез Paypal (Europe) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Люксембург. За осъществяване на транзакция личните Ви данни ще бъдат споделени по безопасен начин между MED-EL и PayPal. Тези данни включват Вашето име, пощенски, имейл и IP адрес, идентификационен номер на транзакцията.

Още информация за поверителността на личните данни можете да откриете тук: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Цел:
Плащане с PayPal

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Когато се регистрирате за конференции, събития и други мероприятия, Вашите данни ще бъдат предавани на трети страни (PCO, хотели, транспортни компании, туристически агенции и визови служби) според необходимата информация за целите на изпълнение на договорни отношения, по-специално за хотелски резервации и пътувания, парични преводи, регистрация и заявки за издаване на визи.
По време на конференциите и събитията ще бъдат правени снимки за вътрешната документация и публикуване в печатни или онлайн медии.

Цел:
Организиране на конференции, събития и др., връзки с обществеността и документиране

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД и законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ на ОРЗД – снимки за вътрешната документация и публикуване в печатни или онлайн медии

MED-EL предлага редица приложения за рехабилитационно обучение и поддръжка, които работят на смартфони, таблети и уеб устройства. Тези приложения разполагат със собствени политики за поверителност, предоставени в самите тях.

Целта на тези приложения е да Ви помогнат да се възползвате максимално от Вашия продукт на MED-EL, да чувате и разбирате по-добре, да напредвате с обучението си и да предоставят на потребителите ни функции за подобряване качеството на живота им. При някои приложения е възможно резултатите от тестовете да се изпращат като PDF по имейл.

Регистрирането се осъществява чрез профила Ви в myMED-EL.

Цел:
Използване на мобилни приложения за рехабилитация, обучение и поддръжка.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“, чл. 9, параграф 2, буква „а“ от ОРЗД, както и изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Hearpeers е международната общност на MED-EL за потребители на и кандидати за слухови импланти. Това е място, където потребителите на слухови импланти и всеки, който се интересува от живота със слухови импланти, могат да общуват помежду си, да се учат един от друг и най-вече отново да живеят с пълноценен слух. Вашето име или псевдоним, снимка и публикувано съдържание са видими за останалите членове.

Регистрирането се осъществява чрез профила Ви в myMED-EL.

Менторите в Hearpeers
Менторите в Hearpeers също са преминали през процедура за слухови импланти. Те ще разберат притесненията Ви и могат да предложат безплатна подкрепа в личен разговор.

Свържете се с някой ментор, за да проведете поверителни, лични и директни разговори, които ще Ви осигурят персонална подкрепа от някой, който разбира притесненията Ви, както и да получите индивидуални отговори на всичките Ви лични немедицински въпроси относно живота със слухов имплант.

Менторът Ви ще сподели с MED-EL информацията за връзка с Вас (име, имейл адрес, първоначалния Ви въпрос), за да може компанията да Ви окаже съдействие при намирането на най- подходящото решение за Вас. Съдържанието на разговорите остава поверително между Вас и ментора Ви.

Форум на Hearpeers
Регистрацията също така ще предостави и достъп до форума на Heerpeers – услуга за социално общуване, поддържана от MED-EL, с цел да сближава потребителите и кандидатите за слухови импланти, лицата, които се грижат за подобни потребители, както и семейства по целия свят, за да си оказват взаимна подкрепа чрез споделяне на опит. Членовете на форума могат да публикуват и отговарят на въпроси, както и да споделят визуално съдържание. Цялото публикувано съдържание, Вашето име или псевдоним и снимка (ако сте качили такава) са видими публично както за членовете, така и за посетителите, които не са влезли в профила си.

Цел:
Регистрация в общността на Hearpeers

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ и чл. 9, параграф 2, буква „а“ от ОРЗД

Имате възможност през уебсайта да ни изпратите по Ваша инициатива молба за работа или да кандидатствате за обявена конкретна позиция.

За повече информация относно събирането и обработването на лични данни съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за целите на онлайн кандидатстване за работа вижте информацията на MED-EL относно личните данни на кандидатите за работа.

Цел:
Кандидатстване за работа

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ на ОРЗД

MED-EL провежда онлайн събития, срещи, уебинари и консултации и предлага поддръжка за аудиолози, речеви патолози и хирурзи чрез видеоконферентни разговори. За целите на регистрацията и комуникация с Вас ние обработваме следните данни: собствено име, фамилия, имейл адрес, професия, институция, населено място и държава, име на представителя на MED-EL.

Възможно е онлайн събитията да бъдат записвани и предоставяни чрез Академията на MED-EL.

В зависимост от типа онлайн събитие използваме следните доставчици:

WebEx е услуга на Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, САЩ. Информация за поверителността: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Adobe Connect е услуга на Adobe Systems Software, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ирландия. Информация за поверителността: https://www.adobe.com/privacy.html.

Zoom е услуга на Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California 95113, САЩ. Информация за поверителността: https://zoom.us/privacy.

Microsoft Teams е услуга на Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052, САЩ. Информация за поверителността: https://privacy.microsoft.com/bg-bg/privacystatement.

Цел:
Регистрация и достъп до онлайн събития и консултации, уебинари и видео конференции.

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД и законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД – предоставяне на онлайн събития и обучителни материали.

На нашия уебсайт предлагаме тестове за слуха и анкети, а в някои държави и възможността за качване на аудиограми или резултати от тестове. В зависимост от теста Вашите данни (име, данни за контакт, възраст, пол, резултат от тестове, възприемане на говора, аудиограма) ще бъдат предадени на експерт от MED-EL във Вашия регион.

За непълнолетни такава заявка може да бъде подадена само от техните законни представители.

Цел:
Отговор/помощ във връзка с Ваша заявка за предлаганите слухови системи; анализ на Вашата аудиограма/резултат от теста и предоставяне на информация за слуха Ви.

Резултатите от теста се обработват в анонимизирана форма също и за статистически и изследователски цели.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“, чл. 9, параграф 2, буква „а“ от ОРЗД и законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ и чл. 89 от ОРЗД – статистика, проучване и подобряване на продуктите и услугите.

ReDi (Rehabilitation Digital) е лесно за използване приложение за рехабилитация, предназначено да помогне на потребителите на слухови технологии да практикуват своите слухови и речеви умения, когато и където пожелаят.

Регистрация:

Можете да се регистрирате с профила си в myMED-EL за мобилното приложение ReDi, за да използвате приложението ReDi. При регистрацията ние записваме собственото име и имейл адреса като задължителни полета, а по желание – пощенския адрес и датата на раждане. За удостоверяване MED-EL използва софтуерния компонент Auth0 – услуга на Okta Inc. („Okta“), 100 First Street, San Francisco, CA 94105. Това изисква предоставяне на Вашия имейл адрес и парола за целите на защитено влизане в системата. Вижте https://www.okta.com/privacy-policy/и https://auth0.com/docs/secure/data-privacy-and-compliance за повече информация.

Цел:
Регистрация в мобилното приложение ReDi.

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ на ОРЗД.

Обработка на гласови данни:

Използваме услугите Cloud Storage и Cloud Speech-to-Text на Google, за да съхраняваме и анализираме гласовите Ви данни. За тази цел данните се предават на системите на Google. Повече информация за защитата на данните: https://policies.google.com/privacy.

Цел:
обработка на гласови данни.

Правно основание:
съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“, чл. 9, параграф 2, буква „а“ на ОРЗД, както и изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ на ОРЗД.

Отстраняване на проблеми и подобряване на използваемостта на приложението ReDi:

При регистрация и използването на приложението ReDi можем да извлечем в анонимна форма анализи на възникналите проблеми и данни за ползването. Използваме услугите Visual Studio App Center Analytics and Diagnostics на Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399, САЩ. Повече информация за защитата на данните: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/gdpr/.

Цел:
Анализ на данни за работата, услугите и надеждността на продукта, за да се подобри използваемостта на приложението ReDi и бъдещите мобилни приложения.

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ на ОРЗД.

Изпращане на насочени известия:

Използваме насочени известия, за да Ви информираме за актуализации на приложението, напр. предоставено ново съдържание. Тези известия могат да се получават от смартфона и когато приложението не е активно. Тези известия се изпращат от OneSignal, 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA, САЩ. Допълнителна информация относно защитата на данните можете да намерите тук: https://onesignal.com/privacy.

Цел:
Изпращане на насочени известия.

Правно основание:
съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ на ОРЗД.

Можете да свържете с MED-EL онлайн в социалните мрежи. Ще използваме тези платформи, за да комуникираме с Вас и да публикуваме информация за нашите продукти и работа. Обратната връзка с Вас се използва за подобряване на продуктите и услугите ни. От тези доставчици получаваме анонимни статистически данни относно: коментари, споделяния, харесвания, абонаменти и други подобни взаимодействия, за които можете да видите съответната информация за поверителност по-долу.

Ние заедно с тези доставчици носим обща отговорност. При запитвания относно личните Ви данни може да се свържете или с нас, или със съответния оператор.

Цел:
Онлайн комуникация, публикуване на информация относно продукти и услуги. Оценка на изпратената обратна връзка с цел подобряване на продуктите и услугите.

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД – комуникация и връзки с обществеността, подобряване на продуктите и услугите.

X
X е услуга на X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Информация за поверителността на личните данни: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
YouTube е услуга на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Информация за поверителността на личните данни: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

LinkedIn
LinkedIn е услуга на LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия. Информация за поверителността на личните данни: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook и Instagram
са услуги на Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.
Повече информация за обработването на личните данни в политиката за поверителност на Meta  https://www.facebook.com/privacy/explanation или Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
Повече информация за използването на личните данни можете да откриете тук: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Ако използвате нашия уебмагазин, ще можете да поръчвате продукти от MED-EL. За да изпълняваме поръчките, ще събираме следната информация: име, данни за контакт, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка, име на компанията (незадължително), телефонен номер, IP адрес и информация за браузъра.

Цел:
Работа на магазина, предоставяне на услуги и изпълнение на поръчки.

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Имате възможност да се свържете с MED-EL (напр. запитвания за продукти, поддръжка и др.), като попълните нашите формуляри за контакт. Обикновено осъществяваме връзка с Вас по електронна поща. Ако сте ни предоставили телефонен номер, ще се свържем с Вас по телефона.

Когато подавате формуляр за контакт, ние обработваме Вашите данни, попълнени в полетата за контакт (име, професия (напр. хирург, асистент за домашни грижи, аудиолог), интереси (професионални интереси), телефонен номер, адрес (улица, номер, град, пощенски код, област, държава), имейл адрес, заявен интерес да бъдете включени в списък с адреси на абонатите на съобщения).

Вашата заявка и данните за контакт ще бъдат препратени до най-близкия офис или сертифициран партньор на MED-EL във Вашата държава.

Цел:
Отговор/помощ във връзка с Ваша заявка

Правно основание:
Изпълнение на договор или предварителни договорни процедури – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

В някои от нашите формуляри за контакт използваме hCAPTCHA, услуга на Intuition Machines, Inc. 1065 SW 8th St #704, Miami FL 33130, САЩ – информация за поверителността на личните данни. По този начин проверяваме дали данните се въвеждат от реален човек, или от автоматична програма (бот). Анализът се извършва автоматично веднага щом посетите уеб сайта ни. hCAPTCHA използва различна информация за този анализ (напр. IP адрес, час на посещението, щраквания с мишката).

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ на ОРЗД – защита от ботове и спам.

Ако разрешите достъп до данните за географско местоположение през Вашия браузър, тази функция показва клиниките и дистрибуторите близо до Вас. Вашето местоположение се установява чрез идентифициране на местоположението на Вашия IP адрес. Тези данни не се съхраняват.

Цел:
Показване на клиниките и дистрибуторите близо до Вашето местоположение

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Използваме чатбот на някои от нашите уебсайтове, за да отговаряме на въпросите Ви относно продуктите и услугите на MED-EL. Чатботът е базирана на текстови съобщения софтуерна система, която може да използвате по желание. Текстовите съобщения се запазват локално на компютъра Ви в „бисквитка“, докато трае сесията Ви. Разговорите се анализират в анонимен формат от MED-EL, за да може да се подобри работата на чатбота. Ако въведете данните си за контакт, те ще бъдат препратени към офиса на MED-EL за отговор на запитването Ви.

Чатботът използва Azure Bot Service – услуга, предоставяна от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ. Тук можете да откриете информация за поверителността на личните данни: https://privacy.microsoft.com/bg-bg/privacystatement

Цел:
По-бързо обработване на запитванията Ви.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Кой получава Вашите данни?

Данните могат да бъдат предавани в рамките на групата MED-EL. Достъп до данните Ви имат само клоновете, отделите и служителите, на които са им необходими за обработването им.

Предаване на данни към трети страни:

Използваме различни доставчици на услуги и трети страни („лица, обработващи данни“), за да подобряваме непрекъснато уебсайта и мобилните ни приложения, както и да Ви предоставяме лесни и достъпни услуги.

MED-EL използва за обработване на данните само лица, които са подписали съответните споразумения за защита на личните данни и предлагат съответните гаранции съгласно приложимото законодателство. Доколкото е възможно, стараем се да подбираме за сътрудничество партньори, базирани или със сървъри в рамките на Европейския съюз (ЕС).

За да можем да Ви предоставяме определени услуги, използваме също и външни доставчици със седалище или сървъри извън ЕС.

За държавите, които не гарантират надеждно ниво за защита на личните данни съгласно чл. 45 на ОРЗД, напр. САЩ, използваме стандартните договорни клаузи на ЕС като подходящи гаранции и проучваме допълнителни мерки за сигурност, разпоредби и сертификации за защита на личните данни, за да се осигури ниво на защита на личните Ви данни в съответствие с ОРЗД https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

За целите на фактурирането или здравното Ви осигуряване данните може да бъдат предавани на здравноосигурителни или медицински институции.

Актуализиране

Актуализирането на Вашите лични данни се извършва предимно въз основа на директна обратна връзка от Вас или уведомления за промяна, които ни предоставяте. Същевременно актуализиране е възможно и при постъпване на информация от трети страни или чрез използване на обществено достъпна информация.

За какъв срок се съхраняват Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни, доколкото това е необходимо, за срока на нашите делови взаимоотношения (иницииране, обработване и прекратяване на договор), както и в съответствие със законоустановените задължения за съхранение и документиране, произтичащи от Австрийския търговски кодекс (UGB) и Федералния данъчен кодекс (ВАО), или за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Същевременно срокът на съхранение се определя и от законоустановените срокове на давност, които например е възможно да бъдат стандартно 30 години съгласно Общия граждански кодекс (ABGB), но в някои случаи могат да бъдат само 3 години.

Следователно Вашите данни принципно ще бъдат заличени след цялостно изпълнение на договора, оттегляне на Вашето съгласие или подаване на възражение от Ваша страна, ако не се изисква съхранението им за изпълнението на правно задължение или за предявяване, упражняване или защита на правни искове. Допълнителното обработване на данните ще се извършва само ако сте дали изричното си съгласие за допълнително използване на Вашите данни или ако използваме правото да продължим да обработваме данните, когато това е разрешено от закона.

Съществува възможност за анонимизиране на данните вместо тяхното заличаване. В този случай се извършва безвъзвратно премахване на всяка препратка, позволяваща идентифицирането на физическо лице, поради което задълженията за отмяна на защитата на данните вече не се прилагат. В този случай не може да се възстанови никаква препратка, позволяваща идентифицирането на физическо лице.

Вашите права

Съгласно ОРЗД имате следните права:

 • Право на достъп – чл. 15 от ОРЗД:
  Правото да получите потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се за Вас, и, ако това е така, да получите достъп до личните данни;
 • Право на коригиране – чл. 16 от ОРЗД:
  Правото да изискате без ненужно забавяне коригиране на неточни лични данни, отнасящи се за Вас;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – чл. 17 от ОРЗД:
  Правото да изискате изтриване на личните данни, отнасящи се за Вас, без ненужно забавяне;
 • Право на ограничаване на обработванеточл. 18 от ОРЗД:
  Правото да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • Право на преносимост на даннитечл. 20 от ОРЗД:
  Правото да получите личните данни, отнасящи се за Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване;
 • Право на възражение – чл. 21 от ОРЗД:
  Правото по всяко време, въз основа на конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се за Вас, което се основава на чл. 6, параграф 1, буква „д“ или буква „е“ от ОРЗД.

В случаите, когато за обработка на данните се изисква съгласието Ви, имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещата им употреба, като изпратите имейл до [email protected] или зададете избора си в раздела ни Cookie Settings (Настройки на бисквитките).

Ако желаете да получите достъп до Вашата информация, да промените Вашите предпочитания за контакт или да повдигнете въпроси или притеснения във връзка с настоящата Политика за поверителност или за начина, по който обработваме личната Ви информация, моля, пишете ни на адрес [email protected] или се свържете с най-близкия до Вас регионален офис на MED-EL: Офиси на MED-EL по света

Въпреки че ще се опитаме да отговорим на всички Ваши евентуални въпроси или притеснения, ако смятате, че обработването на Вашите данни нарушава законите за защита на личните данни или че Вашите претенции за защита на данните са нарушени по друг начин, можете да подадете жалба до надзорния орган. В Австрия компетентният орган е Австрийският орган за защита на личните данни (Österreichische Datenschutzbehörde).

Задължени ли сте да предоставяте лични данни?

Като част от нашите делови отношения, от Вас се изисква да предоставяте единствено личната информация, която е необходима за установяване и осъществяване на тези отношения или чието събиране се изисква от закона. Също така се изисква да ни уведомявате за всички промени на Вашите данни. Ако не разполагаме с тези данни, обикновено трябва да откажем сключването на договора или изпълнението на договора, или съществуващ договор няма да може повече да се изпълнява и следователно се прекратява.

Моите данни използват ли се за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Ние не прилагаме вземане на решения, основаващо се на автоматизирано обработване, съгласно чл. 22 от ОРЗД.

Сигурност

Наш ангажимент е да гарантираме, че информацията Ви е защитена. За да предотвратим неразрешен достъп или разкриване на лична информация, ние сме въвели физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и обезопасим информацията, която събираме онлайн.

Връзки към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които Ви интересуват. Въпреки това имайте предвид, че след като сте използвали тези връзки, за да излезете от нашия уебсайт, ние нямаме контрол над уебсайта, който посещавате. Затова не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на информацията, която предоставяте, когато посещавате подобни уебсайтове, като за съответните уебсайтове не се прилага настоящата Политика за поверителност. Трябва да подхождате внимателно и да се запознаете с Политиката за поверителност на съответния уебсайт.

 

Относно „бисквитките“ на този уебсайт

За да можем да предлагаме оптимално потребителско изживяване (напр. предпочитан език или настройки на страницата), използваме „бисквитки“ за запазване на данните Ви за влизане, осигуряване на защитено влизане, събиране на статистическа информация с цел оптимизиране функциите на уебсайта и предоставяне на персонализирано съдържание. „Бисквитките“ са важни за правилното функциониране на уебсайта.

Щракнете върху „Accept all Cookies“ (Приемам всички бисквитки), за да приемете всички „бисквитки“ и да бъдете пренасочени директно към уебсайта, или щракнете върху „Cookie Settings“ (Настройки на бисквитките), за да видите подробно описание на всички типове „бисквитки“, използвани от нас, и да решите дали да запазите някои от тях. Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдещата употреба на данните Ви в раздела ни Cookie Settings (Настройки на бисквитките).

Използваме следните доставчици за подобряване и оптимална работа на нашия уебсайт:

За да се използват различни услуги на MED-EL, е необходима регистрация за достъп до myMED-EL. За удостоверяване Вашите имейл адрес и парола се препращат към Auth0, услуга на Okta, Inc. („Okta“), 100 First Street, San Francisco, CA 94105. За повече информация посетете https://www.okta.com/privacy-policy/ и https://auth0.com/docs/secure/data-privacy-and-compliance.

Цел:
Удостоверяване за достъп до myMED-EL

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ на ОРЗД и изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ на ОРЗД

Използваме услугите Facebook Pixel, Conversion API и Facebook Custom Audiences на Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

За повече информация относно защитата на данните на Meta посетете: https://m.facebook.com/privacy/explanation.

Тези услуги позволяват на Meta да показва рекламите ни в платформата им само на тези потребители, които са посетили нашия уебсайт и са показали интерес към определени теми или продукти.

Цел:
За маркетинг и оптимизация, предимно за да Ви показваме уместни и интересни реклами във Facebook и по-този начин да подобряваме предложението си.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Използваме Google Ads, услуга на Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ирландия.

За повече информация относно защитата на данните от страна на Google посетете: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=bg.

Използваме Google Ads за маркетинг и оптимизация, предимно за да Ви показваме уместни и интересни реклами и да подобряваме отчетността на рекламните кампании. Не събираме и не обработваме лични данни. Само получаваме анонимни статистически оценки от Google. Инструментът Google Ads автоматично установява директна връзка със сървъра на Google. Не можем да контролираме обхвата и по-нататъшната употреба на събраните от Google данни.

Цел:
Оптимизиране на маркетинговото ни предложение.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ). Използва се режимът на работа Universal Analytics. Той улеснява задаването на данни, сесии и взаимодействия между няколко устройства на псевдонимен потребителски идентификатор и съответно на анализа на действията на потребителя на различните устройства.

Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт за извършване на оценка на Вашето използване на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на уебсайта и интернет.

За повече информация относно защитата на данните, моля, посетете: https://policies.google.com/

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

На уебсайта си използваме Google Tag Manager – инструмент на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Самият Google Tag Manager не съхранява бисквитки и не обработва лични данни. Този инструмент обаче активира допълнителни тагове, които могат да събират и обработват лични данни, позволяващи проектиране и оптимизиране на нашия уебсайт според нуждите ни.

За повече информация относно  Tag Manager посетете: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=bg

Този уебсайт използва Matomo, услуга за рекламни анализи, предоставяна от Matomo.org – услуга на InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769.

Тази услуга не използва бисквитки, изискващи съгласие, и има достъп само до отрязани и анонимизирани IP адреси на потребителите на уебсайта.

За повече информация, свързана с условията за ползване на Matomo и политиката им за поверителност, вижте https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy.

Тук може да изберете да не разрешавате на уебсайта да събира и анализира действията Ви. Така ще бъде защитена поверителността Ви, но същевременно собственикът на уебсайта няма да може да се учи от действията Ви, за да подобри работата си за Вас и останалите потребители. Щракнете тук за отказ.

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ на ОРЗД – анализиране на ползването на уебсайта и подобряването му

Visual Website Optimizer
Този уебсайт използва Visual Website Optimizer (VWO). С този инструмент създаваме тестове за потребителите, за да можем да оптимизираме и доразработваме сайта си. VWO анализира статичните данни за използването на нашия уебсайт. Освен това инструментът се използва и като инструмент за A/B тестване. На съответните тестови варианти се задават данни за броя на посетителите, поведението на щракванията и средното време на престой на потребителите на уебсайта.

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ на ОРЗД – оптимизиране и допълнителна разработка на нашия уебсайт

imgIX
За оптимизиране на изображенията на уебсайта ни в реално време използваме imgIX – услуга на компанията Zebrafish Labs Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, САЩ. За повече информация относно защитата на данните посетете: https://imgix.com/privacy

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД – показване на оптимизирани изображения в реално време

Pantheon
За да можем да представяме услугите си онлайн безопасно и ефективно, ние използваме доставчика на уеб хостинг Pantheon (Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, San Francisco, CA 94108, САЩ). За повече информация относно защитата на данните посетете: https://www.pantheon-inc.com/privacy-statement

Правно основание:
Законен интерес – чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД – безотказно и защитено предоставяне на нашия уебсайт

Използваме и т.нар. „приставки за социални мрежи“ (наричани по-долу „бутони“) за свързване на уебсайта ни със следните социални мрежи:

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Платформите на Meta (коментари във Facebook и Instagram, бутон „Харесвам“ и уиджети за Facebook)
 • LinkedIn (бутон и уиджети за LinkedIn)
 • X (бутон и уиджети за X)
 • Google (бутон и уиджети Google+, бутон и уиджети за YouTube)

Когато посещавате нашия уебсайт, тези бутони са деактивирани, т.е. те не изпращат никакви данни до съответните социални мрежи без Вашата намеса. Можете да активирате бутоните с едно щракване. Бутоните ще останат активни, докато не ги деактивирате или докато не изтриете Вашите „бисквитки“.

След активирането се създава директна връзка със сървъра на социалната мрежа. Ако сте влезли в профила си в социалната мрежа, Вашето посещение в уебсайта може да бъде свързано с Вашия профил.

Не можем да контролираме обема на данните, прехвърляни към социалните мрежи.

Моля, вижте политиката за поверителност на съответните социални мрежи относно целта и обхвата на събирането на данни и използването на данните от социалната мрежа, както и Вашите съответни права и опциите за настройка за защита на поверителността на Вашата информация.

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

 

Последната актуализация на настоящата политика за поверителност е направена през м. юли 2024 г.

 

Select your Language

Please, select a language for this page