Слух и загубата на слуха

Всяка част на ухото играе важна роля в изпращането на звукова информация към мозъка. Загубата на слуха се дължи на увреждане на една или няколко части на външното, средното или вътрешното ухо. За да разберем най-добре какво представлява загубата на слуха, ще ни бъде от полза да разберем анатомията на ухото и как работи слухът. Следващите няколко страници ще Ви дадат обща информация по този въпрос.

Загубата на слуха винаги трябва да се диагностицира от специалист, например аудиолог или специалист по УНГ болести. Той ще изследва слуха, за да определи какъв е видът и тежестта на загубата на слуха. След това се изготвя аудиограма, която илюстрира заключенията от изследването.
 

Съществуват четири вида загуба на слуха:


Първият и най-често срещан вид е невросензорната загуба на слуха, която се дължи на липсата или увреждането на сетивни клетки (власинковите клетки) в кохлеята. Проводната загуба на слуха се дължи на проблем във външното или средното ухо, който пречи на звука да премине правилно към вътрешното ухо. Смесената загуба на слуха представлява комбинирана невросензорна и проводна загуба на слуха. И накрая, невралната загуба на слуха възниква, когато слуховият нерв не може да изпраща сигнали към мозъка. 

© 2020 MED-EL