İşitme Kaybının Türleri

İletim Tipi İşitme Kaybı

Sesin dış veya orta kulaktan iç kulağa düzgünce iletimini engelleyen herhangi bir sorunun yarattığı kayba iletim tipi işitme kaybı denir. Bu tür kayıplar genellikle hafif ya da orta derecelidir ve 25 - 65 desibel arasıdır.

Bazı durumlarda iletim tipi işitme kaybı geçici olabilir. Sorunun nedenine göre ilaç tedavisi ya da ameliyat çözüm olabilir. Bu tür kayıplara işitme cihazı, orta kulak implantı ya da kemik iletimli implant da çözüm olabilmektedir.

Sensörinöral İşitme Kaybı

Sensörinöral işitme kaybı algılayıcı hücrelerin (tüy hücreleri) zarar görmesi ya da olmamasından kaynaklanır ve genellikle kalıcıdır. “Sinirsel işitme kaybı” adı da verilen sensörinöral işitme kaybı, hafif, orta, ileri ya da çok ileri derecede olabilmektedir.

Hafif, orta ve ileri derecedeki işitme kayıpları için işitme cihazları veya orta kulak implantları sıklıkla çözüm olabilmektedir. İleri ve çok ileri derecedeki işitme kayıpları için ise koklear implant önerilmektedir.

Bazı vakalarda yalnızca yüksek frekanslara yönelik sensörinöral işitme kaybı görülür, buna aynı zamanda kısmi işitme kaybı da denir. Bu vakalarda yalnızca, kokleadaki tüy hücreleri zarar görmüştür. Apekste yer alan ve alçak tonları işlemlemekten sorumlu tüy hücreleri hala sağlamdır. Elektrik akustik stimülasyon, yani EAS, özellikle bu vakalar için geliştirilmiştir.

Mikst Tip İşitme Kaybı

Mikst tip işitme kaybı, sensörinöral ya da iletim tipi kaybın karışımıdır. Hem iç hem de dış veya orta kulak kulaktaki sorunlardan kaynaklanır. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, ameliyat, işitme cihazı, orta kulak implantı ya da kemik iletimli implant bulunmaktadır.

Nöral İşitme Kaybı

(Nöral) Sinirsel işitme kaybı, işitme sinirinin olmamasından ya da zarar görmesinden kaynaklanabilir. Bu tür kayıplar genellikle çok ileri derecededir ve kalıcıdır.

İşitme siniri ses bilgisini beyne iletemediğinden işitme cihazları ve koklear implantlar buna çözüm olamamaktadır.

Çoğu vakada İşitsel Beyinsapı İmplantı (ABI) tedaviye yönelik bir seçenek olabilir.

© 2020 MED-EL