Elektrik Akustik Stimülasyon
Adaylığı (EAS)

Elektrik Akustik Stimülasyon (EAS) akustik amplifikasyonu ve koklear implant teknolojisini (elektriksel stimülasyon) aynı kulakta birlikte kullanır. Kısmi işitme kaybı olan kişiler için ideal çözümdür. MED−EL kısmi işitme kaybı olan kişileri, EAS İşitme İmplantı Sistemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmeye ve yaşam kalitesini arttırarak yaratacağı farkı görmeye teşvik etmektedir.
 

EAS’den Kimler Faydalanabilir?

EAS, özellikle kısmi işitme kaybı olan kişilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Kısmi işitme kaybı alçak frekanslarda hafiften orta dereceye kadar sensorinöral işitme kaybı ile yüksek frekanslarda ileri derece işitme kaybı olarak tanımlanır.

EAS, alçak frekansları güçlendirerek kişinin doğal işitme kalıntısını destekleyen bir akustik stimülasyon sağlar. Daha yüksek frekanstaki sesler içinse, entegre koklear implant teknolojisi otomatik olarak devreye girer ve nöral yapılara gerekli elektriksel stimülasyonu sağlar.

 

EAS şu kişiler için tasarlanmıştır:

  • kısmi işitme kaybı tanısı koyulan, alçak frekanslarda hafiften orta dereceye kadar sensorinöral işitme kaybı,
    yüksek frekanslarda ise ileri derece işitme kaybı olan kişiler.
  • İşitme cihazlarından çok az yarar gören ya da hiç görmeyen kişiler.
  • Cihazla mümkün olan en iyi şekilde duyuyorken bile
    konuşmaları yeterince anlayamayan kişiler.


Kısmi İşitme Kaybı için Elektrik Akustik Stimülasyon

 

EASTM İşitme İmplantı Sistemi
kısmi işitme kaybı olan kişiler için
 

© 2020 MED-EL