Koklear İmplant Adaylığı

Koklear implant, kokleadaki sinir liflerini elektriksel olarak uyararak kullanıcının sesi algılamasını sağlar. MAESTRO Koklear İmplant Sistemi , ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan kişiler için etkili ve yüksek performanslı bir çözümdür. Çoğu kullanıcı müzikten zevk alabilir ya da en zor koşullarda bile sohbete başarıyla katılabilir.
 

Koklear İmplant Sisteminden
Kimler Faydalanabilir (Kİ)?

MAESTRO Koklear İmplan Sistemi başta olmak üzere MED-EL koklear implantları, 90’ı aşkın ülkede hem dil öncesi hem de dil sonrası işitme kaybı olan çocuklara ve yetişkinlere başarıyla implante edilmektedir. Tüm koklear implant kullanıcıları için kesin bir yarar beklemek mümkün olmasa da, aşağıdaki noktalar yol gösterici olabilir:

  • Erken yaşta implantasyon tavsiye edilmektedir çünkü işitmek dil gelişimi için önemlidir ve çalışmalar, erken implante edilen çocuklardan daha iyi sonuçlar alındığını göstermektedir.
  • Daha önceden konuşma ve dil gelişimi olan daha büyük yaştaki çocuklar ile yetişkinler koklear implant ile genellikle daha iyi performans sergiler.
  • Uzun süren çok ileri derecede işitme kaybı, koklear implantın yararlarını kısıtlar.

 

Koklear implant şu kişiler için tasarlanmıştır:

  • iki kulakta da ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan çocuklar. İmplantasyon yaşı, kişisel şartlara ya da yerel uygulamalara bağlı olarak birkaç aya kadar düşebilir.
  • İki kulakta da ileri dereceden çok ileri dereceye kadar işitme kaybı olan yetişkinler.
  • İşitme cihazından çok az yarar gören ya da hiç yarar görmeyen kişiler.
  • Eğitim ve (re)habilitasyon takip programlarına gidebilecek kişiler.
     

İşitme Kaybı için Koklear İmplant Sistemi

 

İleri dereceden çok ileri dereceye kadar sensörinöral işitme kaybı için MAESTROTM Koklear İmplant Sistemi

© 2020 MED-EL