Zachovanie počutia

Čo je to zachovanie počutia?

Vo firme MED-EL vnímame zachovanie zvyškov sluchu ako kombináciu technológie, cvičenia a techník, ktoré zaručia, že citlivé neurálne štruktúry v kochlei zostanú nepoškodené.

Prečo je dôležité zachovanie zvyškov sluchu?

Zachovanie počutia je veľmi dôležité pre príjmateľov kochleárnych implantátov z dvoch dôvodov. Prvým je, že ak sa neurálne štruktúry nepoškodia, má pocient väčšie šance dosihauť dobré výsledky pri budúcich terapiách a technológiách, či už budú biologickej alebo farmaceutickej povahy.

Za druhé, veľa ľudí s veľmi vážnou poruchou sluchu až hluchotou počuje niektoré nízkofrekvenčné zvuky. Znamená to, že majú zostatkové počutie. Ak sa toto zostatkové počutie pri implantácii zachová, môže používateľ počuť niektoré zvuky prirodzene. Spolu s kochleárnym implantátom tak dosiahne najlepší výsledok.

Pre všetkých používateľov kochleárnych implantátov je dôležité, aby pri implantácii zostalo nepoškodené prirodzené počutie teraz a aj v budúcnosti.

Jemné neurálne štruktúry v kochlei

Kochlea & MED-EL elektródy

Kochlea sa nachádza vo vnútornom uchu a má v priemere 7mm, je veľká asi ako hrášok. V kochlei sú tri kanáliky naplnené tekutinou (obrázok číslo 1), ktoré sa volajú scala tympani, scala media a scala vestibuli. Tieto kanáliky sú zodpovedné za prenos zvuku vibráciami do nervových štruktúr. Do jedného z týchto kanálikov sa zavedie zväzok elektród kochleárneho implantátu.
 

Obrázok č.1: Prierez kochley, na ktorom vidno tri kanáliky naplnené tekutinou 

Nakoniec sa stanovilo, že scala tympani je ideálne miesto pre elektródový zväzok.1. Vďaka svojmu dizajnu je elektródový zväzok perfektne vhodný pre zavedenie do scala tympani. Elektróda nesmie pretrhnúť stenu susedných kanálikov, tým by sa poškodila membrána a neurálne štruktúry.

MED-EL elektródy boli špeciálne zostrojené na ochranu neurálnych štruktúr v kochlei. Vďaka jemnému a ohybnému dizajnu dovoľujú elektródy šetrné zavedenie s minimálnym trením a optimálnym umiestením v scala tympani.

Prístup firmy MED-EL k zachovaniu počutia

Technológia

V MED-EL máme dvadsať rokov skúsenosti so zachovaním zvyškov sluchu, čo nám pomohlo vyvinúť tie najohybnejšie a najjemnejšie elektródové zväzky. Náš dizajn pomáha znížiť poškodenie, ktoré by mohlo vzniknúť pri operácii.

Tajomstvo jemných a ohybných elektród spočíva v drôtoch vyrobených na mieru, ktoré vedú elektrický signál do vnútorného ucha. MED-EL vyvinul vlnovkový drôt, ktorý dovoľuje elektróde ohýbať sa podľa potreby, čo je zvlášť vhodné pri zavádzaní do kochley. Iní výrobcovia používajú rovné drôty pri elektródových zväzkoch. Rovné drôty zapríčiňujú nadbytočnú tuhosť elektródového zväzku.

Vzdelávanie

Dôležitá zložka pri zachovaní zvyškov sluchu je vyškolenie chirurgov. MED-EL ponúka workshopy na vzdelávanie profesionálov, ako dosiahnuť najlepší výsledok.

  1. Adunka O. & Buchman C, 2007. Scala Tympani Cochleostomy 1: Results of a Survey. The Laryngoscope, 117 pp 2187-2194.Čo vravia
experti?
 

Kevin Green MD, FRCSEd (ORL)
Manchester Auditory Implant Centre


 

Dr. Silke Helbig
Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt/Main


 

Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner
Medical University of Vienna


 

Dr. Ing. Arthur Lorens
Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Warsaw


 

© 2020 MED-EL