Počujte rozdiel

Je každý kochleárny implantát rovnaký? Znejú rovnako? Jednoduchá odpoveď je nie. Jedine MED-EL kochlárne implantáty sú vybavené Triformance technológiou, ktorá zabezpečuje prirodzenejšiu kvalitu zvuku a dovolí vám využiť počutie naplno.

triformance-cochlear-implant-technology

Vyberáte si kochelárny implantát, aby ste počuli, tak prečo si nevybrať ten, ktorý ponúka počutie najbližšie prirodzenému počutiu?

Používaním technológie Triformance sa posiela prirodzenejšia kvalita zvukového signálu do kochley, naše kochleárne implantáty ponúkajú počutie, ktoré je najbližšie prirodzenému počutiu s kochleárnym implantátom. Prirodzenejšie počutie nie je len o užívaní si zvuku z implantátu, je to o tom, že lepšie počujete.1-9

Aké sú prínosy prirodzenejšieho počutia s MED-EL?

thumbnail-video-placeholder
počujte-lepšie-s-MED-EL

Lepšie počutie pri rýchlejšie

Naučiť sa počúvať s kochleárnym implantátom vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie - s MED-EL imlantátmi môžu pacienti dosiahnuť oveľa lepšie počutie už v prvých mesiacoch. 5,7  Samozrejme máme podporný program, ktorý vám pomôže dosiahnuť maximum v počúvaní.

počujte-v-rušnom-prostredí

Lepšie počutie v tichom šume

Či už relaxujete doma alebo ste na večeri s priateľmi, všetko máme pokryté. Naše kochleárne implantáty sú dizajnované na lepšie počutie v každodennom živote - dokonca aj v rušnom prostredí ako sú reštaurácie.3,5,6

S bezdotykovým ovládaním, ktoré sa automaticky prispôsobí, sa nemusíte obávať zmeny nastavení alebo prepínania programov.

prirozdenejšia-kvalita-zvuku
"Hneď po zmene na MED-EL implantát sa hudba stala zaujímavejšou. Okamžitý účinok, ktorý som nedosiahol s Cochlearom, ani keď bol plne funkčný."

Pacienti s MED-EL implantátom v jednom uchu a Cochelar implantátom v druhom uchu2

Prirodzenejšia kvalita zvuku

V zaujímavej štúdii mali pacienti implantát rôznych značiek jednom v uchu a neskôr dostali implantát od firmy MED-EL do druhého ucha. Aj keď mali menej skúseností s implantátom od firmy MED-EL, väčšina pacientov ohodnotila kvalitu zvuku MDE-EL ako prirodzenejší neŽ zvuk z inej značky implantátu. Pacienti povedali "hlásky sú oveľa jasnejšie a zrozumiteľnejšie" a tiež, že MED-EL ponúka "hlbší, viac jasný a kvalitný zvuk".2

Ako označili pacienti zvuk inej značky? "Viacej mechanický a tenký" a "Viac robotický a ozvenový. Nemohli rozoznávať rozdiely medzi hlasmi rôznych ľudí, lebo zneli viac plechovo. Zneli ako pokazený mikrofón."

počúvanie-hudby-s-kochleárnym-implantátom

Príjemnejšia hudba

Ak si viete užiť hudbu, dosiahli ste úplne nový stupeň počutia. Každý človek ma odlišné sluchové schopnosti, ale v štúdii, ktorá sa zaoberala užívaním hudby, viac ako 90 % MED-EL pacientov uvidelo, že hudba znie príjemne cez kochelárny implantát.

9 z 10
používateľov MED-EL v štúdii uviedlo, že hudba znie cez implantát príjemne.8
Triformance_Ochrana

Počutie pre život

Kochleárny implantát je voľba na celý život, takže si chcete byť istí, že robíte správne rozhodnutie. Keď si vyberáte MED-EL, vyberáte si prirodzenejšie počutie. Ste pripravení počuť rozdiel?

synchrony_kochleárny_implantát_triformance

1. Rader, T., Döge, J., Adel, Y., Weissgerber, T., & Baumann, U. (2016). Stimulácia závislá na mieste zlepšuje vnímanie výšky u KI pacientoch s jednostrannou hluchotou. Hear Res., 339, 94–103.
2. Harris, R.L., Gibson, W.P. Johnson, M., Brew, J., Bray, M., & Psarros, C. (2011) Intra-individual assessment of speech and music perception in cochlear implant users with contralateral Cochlear and MED-EL systems. Acta Otolaryngol., 131(12), 1270–1278.
3. Vermeire, K., Landsberger, D.M., Van de Heyning, P., Voormolen, M., Kleine Punte, A., Schatzer, R., & Zierhofer, C.(2015) Frequency-place map for electrical stimulation in cochlear implants: Zmena za čas. Hear Res., 326, 8–14.
4. Schatzer, R., Vermeire, K., Visser, D., Krenmayr, A., Kals, M., Voormolen, M., Van de Heyning, P., & Zierhofer, C. (2014) Electric-acoustic pitch comparisons in single-sided-deaf cochlear implant users: frequency-place functions and rate pitch. Hear Res., 309, 26–35
5. Buchman, C.A., Dillon, M.T., King, E.R., Adunka, M.C., Adunka, O.F., & Pillsbury, H.C. (2014). Vplyv vloženia pri kochleárnej implanácii na výkon: prospektívny randomizovaný pokus Otol Neurotol., 35(10), 1773–1779.
6. Kleine Punte, A., De Bodt, M., & Van de Heyning, P. (2014) Long-term improvement of speech perception with the fine structure processing coding strategy in cochlear implants. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., 76(1), 36–43.
7. Helbig, S., Helbig, M., Leinung, M., Stöver, T., Baumann, U., & Rader, T. (2015). Zachovanie sluchu a zlepšenie vnímania reči s flexibilnou 28-mm elektródou. Otol Neurotol. 2015 Jan;36(1):34-42.
8. Müller, J., Brill, S., Hagen, R., Moeltner, A., Brockmeier, S.J., Stark, T., Helbig, S., Maurer, J., Zahnert, T., Zierhofer, C., Nopp, P., & Anderson, I. (2012) Clinical trial results with the MED-EL fine structure processing coding strategy in experienced cochlear implant users. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 74(4),185–198.
9. Roy, A.T., Carver, C., Jiradejvong, P., & Limb, C.J (2015) Musical sound quality in cochlear implant users: A comparison in bass frequency perception between Fine Structure Processing and High-Definition Continuous Interleaved Sampling strategies. Ear Hear. 36(5), 582–590.
10. Roy, A.T., Penninger, R.T., Pearl, M.S., Wuerfel, W., Jiradejvong, P., Carver, C., Buechner, A., & Limb, C.J. (2016). Hlbšie vloženie elektródy zlepšuje kvalitu hudby, zhoršenie je spojené s odobraním basových frekvencií. Otol Neurotol., 37(2), 146–151

Zostaňte v spojení

Chceli by ste viac informácií o riešeniach porúch sluchu? Vyplňte jednoduchý kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Kontaktuje nás