Elektro-akustická stimulácia druhej generácie

Vitajte. Možno zvažujete, či je sluchový implantát vhodné riešenie pre Vás alebo niekoho Vám blízkeho. Na nasledujúcich stránkach môžete nájsť odpovede na Vaše otázky týkajúce sa elektro-akustickej stimulácie.

Cítite, že Váš načúvací aparát nie je dostačujúci? Máte problémy počuť v istých situáciách? Máte problémy sledovať konverzáciu alebo počuť televíziu, aj keď je dosť nahlas? 

Ak ste odpovedali „áno“ na niektorú z týchto otázok, EAS môže byť to správne riešenie pre Vás.
*EAS nie je schválená v USA.

© 2020 MED-EL