Michele

Michele stratila sluch náhle.
Sila , pozitívne myslenie a KI
jej pomohli znova zapojiť sa do práce
aj do rodinného života.

Pozrite si príbeh

Michele

Michele stratila sluch náhle.
Sila , pozitívne myslenie a KI
jej pomohli znova zapojiť sa do práce
aj do rodinného života

Pozrite si príbeh

Don

RONDO znamená úplne nový stupeň
pohodlia pre DonaJe tak malé a ľahké
že niekedy zabudne, že ho vôbec nosí.

Pozrite si príbeh

Kochleárne implantáty
Kochleárny implantačný systém MAESTRO

Ak ste Vy alebo niekto Vám blízki postihnutý ťažkou až veľmi ťažkou poruchou sluchu, kochleárno implantačný systém od firmy MED-EL môže byť tým účinným riešením. KI systém je určený pre ľudí, ktorí trpia ťažkou až veľmi ťažkou senzoroneurálnou poruchou sluchu. Pri tejto poruche majú načúvacie pomôcky veľmi malý alebo žiadny prínos.

Používatelia si vyberajú MAESTRO, lebo ponúka vynikajúce počutie v reálnych situáciách. Systém obsahuje technológie pre počúvanie hudby a počútie v náročných podmienkach.

MAESTRO pozostáva z vnútornej časti, ktorú tvorí kochleárny implantát, a z vonkajšej časti - z rečového procesora.

Pozrite si, ako funguje kochleárny implantát

Najlepšia možnosť
Správny rečový procesor pre Vás

Jednodielny procesor RONDO alebo záušný procesor OPUS 2, oba sú správna voľba. Tak či tak máte k dispozícii najlepšie počutie. Oba procesory používajú exkluzívne MED-EL technológie pre vynikajúce počutie.

NEW


RONDO

Prvý KI na svete
s jednodielnym procesorom

  • Kompaktný a plne integrovaný
  • Pohodlný, za ucho sa nič nedáva
  • Overený výkon pre každodenný život

RONDO spája ovládaciu jednotku, batériové puzdro a cievku do jedného dielu. Pretože sa nenosí za uchom, je vhodný hlavne pre ľudí, ktorí nosia okuliare každého druhu. Procesor sa stratí v dlhších vlasoch. Dostupný je v štyroch farbách, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa hodili k farbe vlasov používateľa.

Viac o RONDO

OPUS 2

Najmenší a najľahší záušný rečový procesor na svete.

  • Ľahko použiteľný modulárny dizajn
  • Ľahko sa napojí na iné zvukové zariadenia
  • Overený výkon pre každodenný život

OPUS 2 je ideálne riešenie pre deti aj dospelých. Je to najmenší a najľahší záušný rečový procesor na svete, čo ho predurčuje pre malé uši a vlastne pre všetky uši. Správna voľba pre Váš aktívny životný štýl s rôznymi možnosťami nosenia, farbami a možnosťou pomocných prístrojov pre počúvanie s priamym pripojením.

Viac o OPUS 2

Implantát

CONCERTO

CONCERTO is reliable and powerful, relaying information to the electrode contacts in the cochlea at high speed and with great accuracy. Engineered according to the strictest safety standards and built for longevity, CONCERTO is the world’s smallest and lightest titanium cochlear implant.


Najlepšie počutie teraz aj v budúcnosti

Elektródový zväzok je rozhranie medzi implantovanou technológiou a nervovými vláknami vo vnútornom uchu. Ohybné elektródové zväzky od firmy MED-EL sú navrhnuté pre šetrné vloženie tak, aby jemné štruktúry v kochley zostali nedotknuté.

Viac o unikátnom dizajne elektród od firmy MED-EL
Pozrite si video a dozviete sa viac

Triformance

Naším cieľom je zabezpeèi najlepší sluch pre používateľov našich kochleárnych implantátov. Vïaka výhode spoloènosti MED-EL, ktorou je systém Triformance, spolupracujú na zabezpeèení otimálnej schopnosti poèu tri jedineèné technológie.

Kompletné
pokrytie kochley

Kompletné pokrytie kochley, ktoré zabepeèuje komplexné spektrum zvukov, stimuluje celú kochleu pre prirodzenejšiu schopnos poèu.

Ïalšie informácie o kompletnom pokrytí kochley

Zachovávanie štruktúr

Pre zabezpeèenie schopnosti poèu do budúcnosti chráni technológia zachovávania štruktúr jemné štruktúry kochley, a umožòuje tak používateľom dosiahnu maximálnu schopnos poèu v súèasnosti i v budúcnosti.

Ïalšie informácie o zachovávaní štruktúr

FineHearing™

Technológia FineHearing pre lepšiu schopnos poèu zabezpeèuje možnos poèu 250 jedineèných výšok zvuku vïaka spracovaniu zvuku citlivou štruktúrou, ktorá zlepšuje vnímanie tónov a ich výšok vo všetkých frekvenciách.

Ïalšie informácie o technológii FineHearing

Systém Triformance predstavuje úèinnú spoluprácu technológií zachovávania štruktúr, kompletného pokrytia kochley a FineHearing.

Tieto súèasti spolupracujú na zabezpeèení optimálnej schopnosti poèu. Techniky zachovávania štruktúr umožòujú jemné vloženie flexibilného elektródového zväzku do kochley, èím sa dosiahne kompletné pokrytie kochley a zachová jemné nervové štruktúry. Kompletné pokrytie kochley zabezpeèuje technológiu FineHearing na celej kochley, a to umožòuje vnímanie prirodzených výšok tónov z celej frekvenènej škály zvukov. Technológia FineHearing je optimálnym prínosom, iba ak je jemná štruktúra kochley chránená prostredníctvom technológie zachovávania štruktúr.

Každý z týchto prvkov poskytuje inú výhodu, avšak tú najlepšiu možnos poèu pre používateľov našich kochleárnych implantátov zabezpeèujú tieto technológie až vo vzájomnej spolupráci.

Triformance

Naším cieľom je zabezpeèi najlepší sluch pre používateľov našich kochleárnych implantátov. Vïaka výhode spoloènosti MED-EL, ktorou je systém Triformance, spolupracujú na zabezpeèení otimálnej schopnosti poèu tri jedineèné technológie.

Objavte technológie

Kompletné
pokrytie kochley

Kompletné pokrytie kochley, ktoré zabepeèuje komplexné spektrum zvukov, stimuluje celú kochleu pre prirodzenejšiu schopnos poèu.

Ïalšie informácie o kompletnom pokrytí kochley

Ïalej

Zachovávanie štruktúr

Pre zabezpeèenie schopnosti poèu do budúcnosti chráni technológia zachovávania štruktúr jemné štruktúry kochley, a umožòuje tak používateľom dosiahnu maximálnu schopnos poèu v súèasnosti i v budúcnosti.

Ïalšie informácie o zachovávaní štruktúr

Ïalej

FineHearing™

Technológia FineHearing pre lepšiu schopnos poèu zabezpeèuje možnos poèu 250 jedineèných výšok zvuku vïaka spracovaniu zvuku citlivou štruktúrou, ktorá zlepšuje vnímanie tónov a ich výšok vo všetkých frekvenciách.

Ïalšie informácie o technológii FineHearing

Ïalej

Triformance
Pre lepšiu schopnos poèu

Systém Triformance predstavuje úèinnú spoluprácu technológií zachovávania štruktúr, kompletného pokrytia kochley a FineHearing.

Tieto súèasti spolupracujú na zabezpeèení optimálnej schopnosti poèu. Techniky zachovávania štruktúr umožòujú jemné vloženie flexibilného elektródového zväzku do kochley, èím sa dosiahne kompletné pokrytie kochley a zachová jemné nervové štruktúry. Kompletné pokrytie kochley zabezpeèuje technológiu FineHearing na celej kochley, a to umožòuje vnímanie prirodzených výšok tónov z celej frekvenènej škály zvukov. Technológia FineHearing je optimálnym prínosom, iba ak je jemná štruktúra kochley chránená prostredníctvom technológie zachovávania štruktúr.

Každý z týchto prvkov poskytuje inú výhodu, avšak tú najlepšiu možnos poèu pre používateľov našich kochleárnych implantátov zabezpeèujú tieto technológie až vo vzájomnej spolupráci.

Pripravte sa na ďalší krok

Ak sa chcete dozvedieť viac o dostaní kochleárneho implantátu, môžete si prečítať štyri kroky ako dostať KI. Ak máte záujem o kontakt priamo na kochleárno-implantačné centrum, alebo by ste radi dostali viac informácií o MED-EL kochleárnych implantátoch, kontaktujte nás priamo.

Nájdite KI centrum

Použite náš vyhľadávač na vyhľadanie najbližšieho strediska KI.

Nájdite KI centrum

Kontaktujte zástupcu firmy MED-EL

Nájsť miestneho zástupcu pre viac informácií o tom, ako sa dostať implantát podľa vášho výberu.

Nájdite zástupcu firmy MED-EL
  1. Haumann et al.(2008), 8th Int.Conf.of the Europ.Soc of Paed.ORL, Budapest 2008.
  2. Brough et al.(2009), British Cochlear Implant Group Annual Conference, Cambridge, 22–23 June 2009

© 2020 MED-EL