Ako dostať kochleárny implantát

Všeobecné informácie o tom, čo môžete očakávať

Predoperačné testy
Pred implantáciou podstúpi Vaše dieťa rutinné vyšetrenia, ktoré zhodnotia, či je vhodný kandidát na kochleárnu implantáciu. Implantačný tím preskúma rôzne faktory. Na ich základe Vám profesionál bude vedieť povedať, čo môžete očakávať. Vyšetrenie často zahŕňajú medicínske, audiologické a rádiologické procedúry.

Operácia
Chirurgický zákrok trvá zvyčajne jednu až tri hodiny a je vykonaný v celkovej anestéze. Riziko, ktoré zahŕňa kochleárna operácia, je nízke a dá sa porovnať s inými ušnými operáciami. Deti sú „na nohách“ väčšinou už nasledujúci deň. Pobyt v nemocnici sa pohybuje od jedného až po pár dní v závislosti od individuálnych potrieb a zvyklostí vo Vašej krajine.

Prvé nastavenie
Asi štyri týždne po implantácii dostane Vaše dieťa rečový procesor. Procesor nastavuje audiológ alebo iný profesionál pre každého človeka zvlášť. Nastavuje sa výška, hlasitosť a časovanie. Prvé doladenie programu väčšinou zaberie pár návštev, postupne sa bude nastavenie vylepšovať.

Rehabilitačné programy
Kochleárne implantáty predstavujú výnimočnú príležitosť pre deti s poruchou sluchu, ale na začiatku môžu byť zvuky mätúce a nezrozumiteľné. Pravidelné precvičovanie komunikácie s rečovým profesionálom je základný kameň porozumenia zvukom a rozvoja počúvacích a rečových schopností.

Pre veľmi malé deti sluchová terapia zahŕňa na začiatku cvičenia, ktoré vedie rodič. Dieťa sa učí zachytiť a rozpoznať zvuky. Pre staršie deti sa sluchová terapia zameriava na pomoc rozpoznať nové, detailnejšie zvuky ako protiklad zvukov, aké deti poznajú z načúvacích aparátov.

Ak by ste sa radšej spojili priamo s centrom kochleárnej implantácie alebo by ste chceli viac informácií od firmy MED-EL, kontaktujte nás prosím.

Sprievodca pre rodičov

Viac

© 2020 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.