Je moje dieťa kandidát pre KI?

Váš audiológ alebo iný špecialista na počutie Vám pomôžu rozhodnúť, či je Vaše dieťa vhodný kandidát na kochleárnu implantáciu. Ďalší krok je kontaktovanie ORL kliniky s kochleárno-implantačným programom. Tím špecialistov na KI bude s Vami spolupracovať pri rozhodnutí o nejlepšom riešení. Tu sú všeobecné zásady, podľa ktorých sa rozhoduje o kandidátstve.

Vaše dieťa môže byť kandidát na kochleárnu implantáciu, ak:

  • trpí úplnou senzoroneurálnou stratou sluchu oboch uší.
  • sú preňho načúvacie aparáty neúčinné.
  • nemá žiadne kontraindikácie, ktoré by bránili operácii.
  • má prístup k vhodnému vzdelaniu a rehabilitácii.
  • je v prostredí, ktoré podporuje učenie a rehabilitáciu so sluchovým implantátom.
     

Každé dieťa s hluchotou nie je vhodný kandidát na kochleárnu implantáciu. Tu sú niektoré najčastejšie dôvody, prečo KI nie je vždy najlepšia voľba:

  • Ak sú načúvacie aparáty prínosné pre Vaše dieťa, budú pravdepodobne lepšie riešenie.
  • ak je porucha sluchu zapríčinená zlyhaním niekde inde ako vo vnútornom uchu, môže byť napríklad účinnejšie riešenie stredoušný implantát
  • Aby ste dosiahli najlepší možný výsledok, je nutné mať plnú podporu rodiny a zúčastňovať sa na rehabilitačných programoch. Je dôležité uistiť sa, že Vaše dieťa bude mať tie najlepšie podmienky na využitie implantátu. Ak sa rodina nebude môcť zaviazať účasťou na rehabilitačnom programe, je vhodnejšie zvážiť iné riešenia.

Sprievodca pre rodičov

Viac

© 2020 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.