Najlepšie riešenie

Ak Vy alebo niekto Vám blízki trpíte poruchou sluchu, môže byť pre Vás sluchový implantát riešením. Firma MED-EL vyvinula tri sluchové implantáty na liečbu rôznych typov a stupňov straty sluchu.

Profesionál na stratu sluchu vám navrhne vhodné riešenie . Tu sú linky na všeobecné informácie o sluchových implantátoch.

Firma MED-EL ponúka riešenia s nasledujúceimi sluchovými implantátmi:

Kochleárny implantát

pre ťažké až veľmi ťažké senzoroneurálne poruchy sluchu.

Kombinovaná
elektro-akustická stimulácia

pre ľudí s čiastočnou hluchotou.

Stredoušný implantát

pre ľudí s miernou až vážnou senzoroneurálnou, prevodovou alebo zmiešanou poruchou sluchu.

Bonebridge implantovateľný systém využívajúci kostné vedenie

reprezentuje a technologický prielom v sluchových riešeniach, ktorý využíva princípy kostného vedenia.

© 2020 MED-EL