Dve uši počujú lepšie ako jedno

Bilaterálna kochleárna implantatácia

Bilaterálna implantácia znamená, že kochleárny implantát je na oboch ušiach. Počutie dvomi ušami, tzv. binaurálne počutie má jasné výhody ako napríklad porozumení reči v hluku, lepšie rozoznanie reči a lokalizáciu zvuku. 1. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že “stereo” počutie (dvomi ušami) je menej stresujúce ako “mono” počutie (jedným uchom). MED-EL prišiel ako prvý s bilaterálnou kochleárnou implantáciou v roku 1996 a odvtedy na tomto poli vedie.

Bilaterálna implantácia detí
Implantované deti sú špeciálna skupina. Na rozdiel od dospelých, ktorí predtým možno mali sluch ale ho neskôr stratili, sa deti učia počúvať len cez zvuky z kochleárneho implantátu. Niektoré veci, napríklad štúdium cudzích jazykov, sa neskôr učia ťažšie. Po známe niečo ako “kritické okno”, dieťa má vtedy najvyššiu šancu využiť zvuky na rozvoj reči. Viacero štúdií dokazuje, že deti, ktoré dostali implantát pred dosiahnutím 3½ roka , vedia najlepšie využiť schopnosť mozgu učiť sa. 2,3,4

V retrospektívnej štúdii rodičia vypĺňali dotazník o sluchu dieťaťa5. Zistilo sa, že sa značne zlepšila kvalita počutia po bilaterálnej implantácii. Bilaterálne implantované deti reagujú v skupinách oveľa rýchlejšie. Ich odozva je v každodenných situáciách promptnejšia a primeranejšia. Spontánnejšie prijímajú jazyk. Navyše úsilie vynaložené na počúvanie je nižšie. Podľa rodičov sú po škole alebo škôlke deti menej unavené. Rodičia bilaterálne implantovaných detí uvádzajú jasné výhody v porozumení reči a v zvýšení sebadôvery ich dieťaťa.

Bilaterálne implantovaní dospelí
Zaujímavé prínosy boli zdokumentované aj pri implantácii dospelých ľudí. Niekoľko štúdií uvádza obnovenú schopnosť lokalizovať zvuk s6,7,8,9 a iné efekty binaurálneho počutia, ktoré sú bežné pre normálne počujúcich ľudí.10,11,12,13 Ďalej sa ukazuje, že vek implantovaných dospelých nemá vplyv na výkon kochleárneho implantátu.14 Znamená to, že aj starší ľudia môžu ťažiť z výhod binaurálnej implantácie.

Operácia
Mnoho chirurgov sa zhodne na tom, že implantácia druhého zariadenia nie je odlišná od prvej operácie. Kritériá na kandidátov sú rovnaké, riziko pri operácii by sa nemalo meniť a potenciálne výhody/obmedzenia jedného implantátu ostávajú rovnaké aj pre dve zariadenia. Váš implantačný tím však môže mať rozličné odporúčania alebo názory na načasovanie operácie. Bilaterálne implantáty môžu byť umiestnené naraz alebo postupne. Závisí to na rozhodnutí Vášho chirurga.

Ak zvažujete bilaterálnu implantáciu buď pre seba alebo pre Vaše dieťa, odporúčame Vám porozprávať sa s Vašim implantačným centrom alebo implantačným tímom. Podľa skúsenosti s prvým implantátom Vám pomôžu určiť, čo očakávať s druhým zariadením. Užitočné je porozprávať sa aj s inými bilaterálnymi používateľmi. Vytvorili sme webstránku, ktorá Vám dovolí spojiť sa s inými MED-EL bilaterálnymi používateľmi, vymieňať si skúsenosti a porozprávať sa. Zapojte sa do komunity www.hearpeers.com

Výhody s MED-EL
Viac technických vymožeností robí kochleárne implantačné systémy od firmy MED-EL špeciálne vhodné na bilaterálnu implantáciu. Spracovanie jemnej štruktúry aa nezvykle ohybné elektródy vhodné na hlboké vloženie do kochley prinášajú používateľom kvalitné akustické informácie. Pod pojmom spracovanie jemnej štruktúry sa skrýva množstvo a kvalita informácií, ktoré vie implantát doručiť do ucha.

Výskum ukázal, že jemná štruktúra zvuku je hlavným nositeľom časovania, ktoré napomáha určiť zdroj zvuku v priestore. Technológia spracovania jemnej štruktúry napodobňuje funkciu normálnej kochley. Je dokázané, že pomáha aj pri porozumení reči.15. Ďalšia inovatívna funkcia je možnosť použiť diaľkové ovládanie FineTuner pre oba implantáty. Ľahko ho bude ovládať spotrebiteľ každého veku. Nakoniec doplnkové počúvacie zariadenia umožnia prístup k stereo zvukom pri počúvaní iných zariadení ako je napríklad MP3 prehrávač.
 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. Harnisch et al. Performance of long-time Tempo+ users is improved after switching over to the OPUS2 speech processor. Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009

© 2020 MED-EL