SP

Structure Preservation
Strukturbevaring
Sikrer en hørende fremtid

 

Hos MED-EL mener vi at bevaring av de fine hørselsstrukturene i cochlea er vesentlig for alle brukere av cochleaimplantater, av to hovedårsaker.

For det første er bevaring av hørselsstrukturer i sneglehuset kritisk for brukere for at de skal kunne dra nytte av fremtidige behandlingsmåter og teknologier. Slike behandlingsmåter og hørselsløsninger vil trolig være mer vellykket i et sneglehus der nervestrukturene er bevart.

For det andre kan mange personer med hørselstap være i stand til å høre visse lavfrekvente lyder – kalt resthørsel. Det er svært viktig å bevare hørselsstrukturene under cochleaimplantatkirurgi, fordi det gir personen mulighet til å bruke sin naturlige resthørsel. Å kunne bruke denne naturlige hørselen i kombinasjon med et cochleaimplantat gir brukeren den best mulige hørselsopplevelsen.

Bevaring av hørselsstrukturer under en cochlaimplantatprosedyre er derfor nødvendig for optimal hørselsytelse, både nå og i fremtiden.

MED-ELs fokus på strukturbevaring

MED-ELs cochleaimplantater er spesielt utviklet for å beskytte de fine nervestrukturene i sneglehuset. Den supermyke og fleksible utformingen av elektroderadene muliggjør forsiktig innsetting og optimal plassering i sneglehuset.

Nøkkelen til våre myke og fleksible elektroderader er tilpassede ledninger som bærer de elektriske signalene til elektrodene. Andre produsenter bruke rette ledninger i sine elektroderader, noe som gjør elektroderadene unødvendig stive og faste. MED-ELs bølgeformede ledninger bidrar til at elektroderadene enkelt kan bøyes, noe som gjør dem perfekt egnet for forsiktig innsetting i sneglehuset. Kombinasjonen av våre fleksible elektroderader og riktige kirurgiske teknikker muliggjør bevaring av de fine hørselsstrukturene i sneglehuset.

Fine nervestrukturer i cochlea

Triformance
Synergi i teknologi

Triformance gir brukere av våre cochleaimplantatsystemer den best mulige hørselen gjennom de unike fordelene ved strukturbevaring, full dekning av cochlea (CCC) og FineHearing. Disse teknologiene fungerer sammen i synergi for å gi enestående hørselsytelse.

Full dekning av cochlea (CCC) er en del av Triformance og gir brukerne våre mulighet til å nå sitt fulle hørselspotensial – over hele lydspekteret.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
For en rikere hørselsopplevelse

FineHearing er den eneste kombinasjonen av teknologier for lydkoding som gir tilgang til så mange som 250 unike tonehøyder samt den fine lydstrukturen for en naturlig oppfatning av hørsel.

Więcej

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®
Sikrer en hørende fremtid

Strukturbevaring av de fine strukturene i sneglehuset optimerer fordelene med et cochleaimplantat, både nå og i fremtiden. Myke og fleksible elektroder utformet for lateral veggplassering har vist seg å bevare de fine nervestrukturene og sikre en fremtid med hørsel.

Więcej

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Full dekning av cochlea

Full dekning av cochlea gir et fullt lydspektrum for en mer naturlig hørselsopplevelse. Full dekning av cochlea kan bare oppnås gjennom en lang elektroderad som stimulerer sneglehuset fra basen til det apikale området.

Więcej

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.