Det er ditt øyeblikk.

Elektroakustisk stimulering
SYNCHRONY EAS hørselimplantatsystem

Hva er EAS?

Er det enklere å høre visse lyder enn andre? Hører du mannlige stemmer, men sliter med å høre kvinnelige? Synes du at høreapparatet ditt rett og slett ikke er godt nok?

Hvis dette lyder kjent, oppfatter du kanskje ikke høyfrekvente lyder. Hvis du ikke hører høyfrekvente lyder, har du kanskje en type hørselstap som kalles delvis døvhet. Delvis døvhet er vanlig både hos barn og voksne.

EAS er en kombinasjon av to teknologier: et cochleaimplantat for de høye frekvensene, og akustisk forsterkning for de lave frekvensene. Til sammen dekker de hele hørselsspekteret for både barn og voksne.

Se hvordan et EAS hørselsimplantat virker

Hør hele verden
Gjenopprett din evne til å høre høyfrekvente lyder

Gjenopprett hørselspotensialet ditt

EAS kan hjelpe deg å høre lave og høye frekvenser igjen. Dette er et eksempel på et audiogram som viser hvordan hørselen din kan forbedres ved hjelp av EAS.

Den røde linjen viser hvordan akustisk forsterkning kan forbedre din gjenværende hørsel i det lave frekvensområdet, og den blå viser hvor mye elektrisk stimulering forbedrer hørselen i det høyfrekvente området.

Sammen kan disse to teknologiene hjelpe deg å høre alle stemmelyder.

Hør bedre med EAS

Å gå over fra høreapparat til EAS har dokumenterte fordeler. Fem uavhengige studier dokumenterer betydelige forbedringer i hørselen hos barn og voksne med delvis døvhet etter at de har gått over fra å bruke høreapparater til EAS.

Kurven viser resultatet av hørselstester for enstavelsestale etter inngrepet. EAS-brukere oppnådde gjennomsnittlig 50 prosentpoeng mer innenfor taleforståelse og lydkvalitet enn ved bruk av høreapparat før inngrepet.

SONNET EAS

Audioprosessor bak øret

SONNET EAS er tredje generasjons audioprosessor for elektroakustisk stimulering (EAS) fra MED-EL, selve pioneren på området for kombinert elektroakustisk stimulering. SONNET EAS kombinerer SONNET audioprosessor med en akustisk enhet og kundetilpasset øreavstøpning som gir individuell akustisk stimulering i det lave frekvensområdet og elektrisk stimulering i det høye frekvensområdet. Med 48 dB akustisk forsterkning i hele det lavfrekvente områet er SONNET EAS den idelle løsningen for kandidater med delvis døvhet.

SONNET EAS har to mikrofoner og Automatic Sound Management 2.0 for håndfri kontroll og uanstrengt lytting uansett hvor du måtte befinne deg. Den vannbestandige og lette SONNET EAS er konstruert for komfort og sikkerhet i hverdagen.

Mer om SONNET EAS Se videoen

SYNCHRONY cochlea-implantat
SYNCHRONY cochlea-implantat MRI-sikkerhet ved 3,0 tesla - uten å fjerne magneten

Med SYNCHRONY-implantatet* vet du at du har valgt det eneste implantatet som har eksepsjonelt god effekt på hørselen, er meget pålitelig og byr på unik MRI-sikkerhet.

Med myke, bøyelige elektroder som bidrar til å bevare din gjenværende naturlige hørsel, er SYNCHRONY det ideelle valget for EAS.

Video Mer om MED-ELs unike elektrodedesign
Cochlear Implant
1
4
2
3

1. MRI-sikkerhet uten sidestykke

Den selvjusterende implantatmagneten gir unik komfort, sikkerhet og trygghet under en MRI-skanning.

2. Minste titanimplantat

Det minste og letteste titan-cochleaimplantatet som er tilgjengelig - noe som gjør det til riktig valg, selv for de yngste kandidatene.

3. Dokumentert stabilitet

Små titan-festestifter holder implantatet på plass, noe som sikrer stabilitet og sikkerhet og pålitelighet på lang sikt.

4. Bøyelige elektroder

MED-EL har det største utvalget av myke, bøyelige elektroder, noe som sikrer at alle kandidater en løsning som passer dem optimalt.

Motta SYNCHRONY EAS

Ta neste skritt

SYNCHRONY EAS hørselimplantatsystem er spesialkonstruert for enkeltpersoner med delvis døvhet. Delvis døvhet er svakt til middels hørselstap i det lavfrekvente området, kombinert med tydelig hørselstap i det høyfrekvente området.

Evaluering

Kandidater for et EAS hørselimplantatsystem gjennomgår audiologiske tester og medisinske undersøkelser for å avgjøre om EAS er en passende behandling for dem. De audiologiske testene vurderer graden av hørselstap både i det lave og det høye frekvsensområdet.

Implantering

SYNCHRONY cochlea-implantatet, den indre delen av SYNCHRONY EAS-systemet, implanteres under huden bak øret. Det kirurgiske inngrepet er en rutineprosedyre for erfarne øre-nese-hals-kirurger og tar vanligvis en til tre timer. Kirurgen din vil gi deg ytterligere informasjon om inngrepet.

Aktivering av EAS

Mellom to og seks uker etter implanteringen aktiveres både elektrisk stimulering og akustisk forsterkning ved EAS-hørselimplanteringssystemet. En innledende tilvenningsperiode for å bli vant til den kombinerte stimuleringen er vanlig, og bør forventes.Bruk klinikk-finneren til å finne et cochleaimplantatsenter i nærheten av deg.

Finn en klinikk

Finn en lokal MED-EL-representant for å få mer informasjon.

Kontakt en representant

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.