To ører er bedre enn ett

Bilateral cochleaimplantering

Bilateral implantering er cochleaimplantering i begge ører. Hørsel med to ører (binaural hørsel) har store fordeler, som forbedret taleforståelse i støy, bedre talegjenkjenning og lydlokalisering1. Generelt sett kan man si at hørsel i "stereo" (med to ører) er mindre krevende enn hørsel i "mono" (med ett øre). MED-EL banet vei for bilateral cochleaimplantering i 1996 og har siden hatt ledende erfaring i dette feltet.

Bilateral implantering hos barn
Barn med implantater er en unik gruppe. I motsetning til voksne som kan ha hatt hørsel og så mistet den, lærer barn vanligvis å høre kun med lyden fra cochleaimplantatet. Vi vet at det er vanskelig å lære visse ting senere i livet, f.eks. å lære nye språk. Barnets hjerne har en unik plastisitet. Tidlig i livet har de derfor de beste muligheter for å lære seg lyder og utvikle språk. Undersøkelser viser for eksempel at barn som får cochleaimplantat bilateralt før de fyller 3 år, har de beste muligheter for å utnytte hjernens evne til å lære.2,3,4

En retrospektiv spørreundersøkelse blant foreldre5, viser at barn fikk betydelig bedre hørsel etter bilateral implantering. Barn med bilateral implantering reagerer mye raskere i gruppesituasjoner, de reagerer raskere og mer passende i hverdagssituasjoner og utvikler språkferdigheter spontant. I tillegg er det ikke så anstrengende å høre, og i følge foreldrene er barna mindre trøtte etter skole og barnehage. Foreldre til barn med bilateral implantering, rapporterer ofte at de ser klare fordeler ved økt taleforståelse og at barna ser ut til å få bedre selvtillit.

Bilateral implantering hos voksne
Fordelene med bilateral implantering er også dokumentert hos voksne. Flere studier viser gjenopprettet evne til å lokalisere lyder 6,7,8,9 og at voksne bilaterale brukere har alle de binaurale effektene som normalthørende har.10,11,12,13 Dessuten synes implanteringsalderen til voksne ikke å ha noen innvirkning på prestasjonene med cochleaimplantat14, noe som betyr at eldre voksne kan få de samme fordelene som yngre voksne.

Kirurgi
De fleste kirurger er enige i at den andre implanteringen ikke skiller seg særlig fra den første. Kriteriene for å få bilateral implantering hos voksne bygger på medisinsk begrunnelse.  Dersom du får tilbud om cochleaimplantat bilateralt, kan det gjøres samtidig eller til forskjellig tid. I enkelte tilfeller ønsker man å se nytten av ett implantat før en tilbyr ny operasjon.

Hvis du har ønske eller behov for bilateral implantering for deg selv eller ditt barn, anbefaler vi at du tar dette opp med CI-teamet. De kan gi deg realistiske forventninger basert på økonomi, hørselshistorikk og erfaring du har med et tidligere implantat. Det er også nyttig å snakke med andre CI-brukere. Derfor har vi opprettet en nettside der du kan ta kontakt, dele opplevelser og chatte med andre som bruker MED-ELs bilaterale implantater. Gå til www.hearpeers.com

Fordelen med MED-EL
MED-ELs cochleaimplantatsystem har en rekke tekniske funksjoner som gjør at det passer spesielt bra til bilateral implantering. Kombinasjonen av Fine Structure Processing og spesielt fleksible elektroder muliggjør dyp innsetting i sneglehuset, noe som gir brukerne maksimal akustisk informasjon. Med Fine Structure Processing menes mengden med informasjon som implantatet kan gi til øret, og hvor detaljert denne informasjonen er.

Undersøkelser viser at de fine nyansene i en lyd er hovedbæreren av informasjon som gjør det mulig å lokalisere lydkilder. Fine Structure Processing skal erstatte egenskapene til et normalt sneglehus og er spesielt gunstig for taleforståelse15. En annet nyskapende trekk er evnen til å bruke én FineTuner-fjernkontroll til begge implantatene, noe som betyr brukervennlighet for folk i alle aldre. Det finnes også tilbehør som gjør at brukere med bilaterale implantater kan høre stereolyd når de lytter til en MP3-spiller.
 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. Harnisch et al. Performance of long-time Tempo+ users is improved after switching over to the OPUS2 speech processor. Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.