Een EAS ontvangen
Hoorimplantaatsysteem

Het EAS™ hoorimplantaatsysteem is speciaal ontworpen voor mensen met partiële doofheid. Partiële doofheid wordt gedefinieerd als een licht tot matig-ernstig perceptief gehoorverlies in de lage frequenties in combinatie met een zeer ernstig gehoorverlies in de hogere frequenties.

Evaluatie
Kandidaten voor een EAS hoorimplantaatsysteem ondergaan gehoortests en medische onderzoeken om te bepalen of EAS voor hen een geschikte behandeling is. Met de gehoortests wordt de mate van gehoorverlies in zowel de lage als hoge frequenties vastgesteld.

Implantatie

Het inwendige deel van een EAS hoorimplantaatsysteem, het cochleaire implantaat met de uitzonderlijk flexibele FLEXEAS elektrodendrager, wordt geïmplanteerd onder de huid achter het oor. De FLEXEAS elektrodendrager wordt door de chirurg in het slakkenhuis ingebracht. De operatie is voor ervaren kno-artsen een routineprocedure en duurt meestal één tot drie uur. Uw KNO-arts zal u inlichten over alle overige details rondom de operatie.

Ga naar onze Kliniekzoeker voor een lijst van ervaren chirurgen.

Activering van het EAS hoorimplantaatsysteem
Twee tot zes weken na de implantatie worden de elektrische stimulatie en de akoestische versterking van het EAS hoorimplantaatsysteem geactiveerd. In het begin zult u moeten wennen aan de gecombineerde stimulatie, dit is normaal.

Neem contact met ons op als u rechtstreeks verwezen wenst te worden naar een centrum voor EAS of indien u meer informatie wenst over het EAS hoorimplantaatsysteem van MED-EL. 

© 2020 MED-EL