Johannes

Geïmplanteerd op de leeftijd van 4 maanden

Toen onze zoon Johannes was geboren, werd er 2 dagen na zijn geboorte een routine neonatale gehoorscreening uitgevoerd in het ziekenhuis en werd doofheid in beide oren vermoed. Deze eerste diagnose kwam als een echte schok.

Er waren geen slechthorenden in onze familie en we hoopten dat het een vergissing was en dat de volgende screening een beter resultaat zou geven. Er werden meer gehoortests en een ABR-meting uitgevoerd toen hij vier en zes weken oud was. Dit bevestigde dat onze kleine Johannes ernstig slechthorend was. In het begin wilden we het niet geloven. Johannes kreeg onmiddellijk hoortoestellen, maar spijtig genoeg werkten deze helemaal niet. Hij reageerde niet op geluiden, hoe hard ze ook waren. Hij reageerde alleen op visuele stimuli. Een onderzoek bevestigde dat Johannes zelfs bij 120 dB geen auditieve respons had.

Onmiddellijk na de gehoorscreening begonnen mijn man en ik alles op te zoeken over doofheid. Tijdens ons onderzoek vonden we informatie over cochleaire implantaten. We kwamen in contact met ouders van slechthorende kinderen die ook behandeld waren met cochleaire implantaten en zij gaven ons waardevolle informatie over hun ervaringen. Al snel besloten we een implantaat te laten plaatsen.

De eerste onderzoeken waren veelbelovend; het CI-team in Würzburg, Duitsland raadde onmiddellijke implantatie aan. Na overleg met de kinderarts, de anesthesist en de kno-arts, die een snelle behandeling aanmoedigden, besloten we over te gaan tot een cochleaire implantatie van MED-EL. Johannes onderging de operatie zonder enige problemen. Tijdens het korte ziekenhuisverblijf kwam zijn eerste tandje door en leerde hij zich om te draaien. Het CI-team was een enorme emotionele steun voor ons.

De eerste aanpassing vond 6 weken later plaats. We hadden lang uitgezien naar deze dag, maar we waren ook bang. Zou onze kleine jongen reageren? Zou hij ons kunnen horen? De audioloog tikte op de triangel. Toen Johannes dit eerste geluid hoorde, keek hij verbaasd op en begon hij te lachen. We waren echt geschokt door deze intense reactie van onze kleine jongen. We waren dolblij! Het spelletje herhaalde zich met elk geluid. Als het geluid van de triangel stopte, stopte Johannes met lachen. Aangezien Johannes nog zo jong was, besloten we de eerste aanpassing in 3 dagen uit te voeren en de volgende twee dagen waren net zo succesvol.

We keken vol vreugde toe hoe Johannes de geluiden uit zijn omgeving kon horen. Na een aantal weken konden we zijn vooruitgang al zien. Johannes viel soms in slaap en werd wakker door een luid geluid en keek onmiddellijk rond op zoek naar de bron van het geluid. Ondertussen begon Johannes zelf geluiden te maken en te brabbelen. Zonder de CI maakte hij echter geen enkel geluid.

We werken intensief met Johannes en spreken vaak met hem. Vroege stimulatie heeft veel bijgedragen aan zijn succes. Zijn vooruitgang heeft onze angst voor doofheid weggenomen. We leiden een vrij normaal leven met Johannes en nemen deel aan heel wat activiteiten. Kinderen met een normaal gehoor aanvaarden hem met zijn CI. Ze willen alleen weten wat Johannes op zijn oor heeft en nadat dit is uitgelegd, spelen ze met Johannes alsof het een kind is met een normaal gehoor. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel enthousiast ben over onze MED-EL CI. Ik wil ouders die voor dezelfde beslissing staan als wij, aanmoedigen om de stap te maken en hun kind te laten implanteren.

© 2020 MED-EL