Elektrisch Akoestische Stimulatie
(EAS) in de 2e generatie

Welkom. U vraagt zich misschien af of een hoorimplantaatsysteem wel de juiste keuze is voor u of iemand die u kent. Op de volgende pagina's worden heel wat van uw vragen beantwoord over het EAS hoorimplantaatsysteem. 

Het EAS™ hoorimplantaatsysteem is het eerste hoorimplantaat ter wereld dat speciaal ontworpen is voor mensen met partiële doofheid. Er is sprake van partiële doofheid als een licht tot matig-ernstig perceptief gehoorverlies in de lage frequenties is gecombineerd met een zeer ernstig gehoorverlies in de hogere frequenties.

EAS gaat uit van een tweeledige benadering: Een cochleair implantaat met een atraumatische en flexibele elektrodendrager stimuleert de zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van de hoge frequenties. Daarnaast wordt akoestische versterking gebruikt om de zenuwcellen te stimuleren die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van lage tonen. De combinatie van elektrische en akoestische stimulatie biedt gebruikers een superieure luisterervaring omdat ook hun natuurlijke restgehoor wordt gebruikt.
*EAS is nog niet goedgekeurd in de Verenigde Staten.

© 2020 MED-EL