Hoor het leven

Geniet van muziek, neem deel aan gesprekken,
gebruik de telefoon

Welkom. Horen wil niet alleen zeggen dat mensen geluiden waarnemen, maar het betekent ook dat ze actief aan gesprekken kunnen deelnemen. Gedachten, zoals die tijdens gesprekken worden gewisseld, brengen mensen met elkaar in contact. Voor mensen met een gehoorverlies, vormt de beperkte waarneming van geluid een obstakel in de communicatiemogelijkheden en leidt dit daardoor vaak tot sociale isolatie en ontevredenheid.

Als bij u of iemand die u kent sprake is van een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, dan kan het MAESTRO™ cochleaire implantaatsysteem van MED‑EL een doeltreffende oplossing vormen. Een cochleair implantaat is een medische optie voor mensen met ernstig tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies. Voor mensen met dit type gehoorverlies en in die mate, bieden hoortoestellen weinig of geen voordeel.

Een cochleair implantaatsysteem prikkelt direct de zenuwvezels van het slakkenhuis. De gehoorzenuw stuurt deze signalen naar de hersenen waar ze worden ervaren als geluid. Cochleaire implantaten zijn de eerste hulpmiddelen die een menselijk zintuig, het gehoor, kunnen vervangen.

Gebruikers kiezen voor MAESTRO omdat de cochleaire implantaten van
MED-EL een uitstekende reputatie genieten als het gaat om spraakverstaan in alledaagse situaties. 
Het systeem bevat functies die geoptimaliseerd zijn om te luisteren naar muziek en om te horen in rumoerige omstandigheden.
MAESTRO Cochlear Implant System

De nieuwe XS

De kleinste en
lichtste ter wereld

 

© 2020 MED-EL