Voordelen van cochleaire implantatie op jonge leeftijd

Uw kind kan baat hebben bij een cochleair implantaat, hoe oud hij/zij ook is.
Voor kinderen die doof zijn geworden voordat ze hebben leren spreken, is de kans op succes waarschijnlijk groter als ze geïmplanteerd worden op jonge leeftijd.1 Deze kinderen ontvangen auditieve informatie op een moment dat hun brein klaar is om taal te leren. In veel gevallen kunnen het gehoor en de spraak zich vrijwel normaal ontwikkelen bij kinderen met een zeer ernstig gehoorverlies die op heel jonge leeftijd geïmplanteerd zijn. In deze gevallen blijkt de gesproken taal zich vrijwel natuurlijk te ontwikkelen.2,3

Voor kinderen die ooit wel hebben kunnen horen en later doof of ernstig slechthorend zijn geworden, is een zelfde regel van toepassing: hoe korter de duur van de doofheid, hoe groter de kans dat ze voordeel halen uit een een cochleair implantaat.

Vandaag de dag worden zelfs kinderen in hun eerste levensjaar geïmplanteerd. Dit is gedeeltelijk te danken aan verbeterde chirurgie.4 Bovendien blijkt uit onderzoek dat betere resultaten zijn behaald bij kinderen die op heel jonge leeftijd werden geïmplanteerd 5,6

  1. Valencia D M et al. Cochlear implantation in infants less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jun; 72(6):767-73.
  2. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I – phonetic development. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II – transition to words. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M et al. Ear surgery in infants under one year of age: its risks and implications for cochlear implant surgery. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I et al. Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J et al. Longitudinal assessment of early implanted children: first results. Presented at NHS 2006. Como, Italy.

Gids voor ouders

Meer

© 2020 MED-EL