Horen en gehoorverlies

Elk deel van het oor speelt een belangrijke rol in de toevoer van de geluidsinformatie naar de hersenen. Gehoorverlies is het resultaat van schade aan één of meerdere delen van het buiten-, midden- en/of binnenoor. Om de impact van een gehoorverlies zo goed mogelijk te kunnen begrijpen, kan het nuttig zijn om eerst de anatomie van het oor en de manier waarop het gehoor werkt te leren kennen. De volgende pagina's geven u een algemeen overzicht.

Gehoorverlies moet altijd worden gediagnosticeerd door een specialist zoals een KNO-arts of een audioloog. De specialist zal het gehoor (laten) testen om het type en de ernst ervan  te bepalen. De resultaten van deze test worden vervolgens genoteerd in een audiogram.

Er zijn vier typen gehoorverlies:
Het eerste en meest voorkomende type is het perceptief gehoorverlies, veroorzaakt door ontbrekende of beschadigde zintuigcellen (haarcellen) in het slakkenhuis. Geleidingsverlies behelst elk probleem in het buiten- of middenoor waarbij het geluid niet correct naar het binnenoor wordt geleid. Een gemengd gehoorverlies is een combinatie van een perceptief gehoorverlies en een geleidingsverlies. Er is sprake van een neuraal gehoorverlies als de gehoorzenuw geen signalen kan verzenden naar de hersenen. 

© 2020 MED-EL