Audiogrammet

Audiogram: Forklaring til et billede af et audiogram
Et audiogram er en graf, der viser en persons brugbare hørelse, og hvor stort et høretab personen har på hvert øre. Den vandrette talrække over grafen viser tallene 125 til 8.000. Disse tal er frekvenser eller forskellige tonehøjder.

Frekvensen måles i svingninger pr. sekund eller hertz. Jo højere frekvensen er, jo højere er tonehøjden. 250 hertz (Hz) lyder f.eks. som en dryppende vandhane, mens en telefons høje ringetone ligger på omkring 8.000 Hz.

Lydstyrke måles i enheden decibel. Nul decibel (0 dB) betyder ikke "ingen lyd". Den er bare meget svag. Lydstyrken ved normal tale er omkring 65 dB, og 120 dB er ekstremt høj lydstyrke – som f.eks. når et fly letter kun 25 meter fra dig. De lodrette tal i grafen er høreniveauer angivet i decibel.

Under  en høretest afspiller  audiologen lyde med én frekvens ad gangen. Den laveste tone, en person kan høre hver frekvens ved, markeres i audiogrammet med frekvens og lydstyrke. Det kaldes "høregrænsen".

Dit audiogram er et "billede" af din høreevne. Det viser, hvor meget din hørelse afviger fra normalen, og hvor problemet kan ligge, hvis der er tale om høretab. Der er forskellige slags høretab af forskellig grad. Afhængigt af hvilken del af øret, der er ramt, skelner eksperter mellem fire hovedtyper  inden for høretab: konduktivt høretab, sensorineuralt høretab, blandet høretab og neuralt høretab.

En audiolog eller en ørelæge kan hjælpe med at  finde ud af,  om du har høretab. Eksperten vil anbefale en passende løsning afhængigt af typen, og af hvor alvorligt høretabet er.

© 2020 MED-EL

Vi anvender første- og tredjeparts cookies, som gør det muligt for os at forbedre navigation på webstedet, analysere anvendelsen af webstedet og hjælpe os i vores markedsføringsarbejde. Klik venligst på 'Jeg accepterer' for at acceptere anvendelsen af cookies og skjule denne meddelelse permanent. Du kan også finde en liste over og en beskrivelse af de anvendte cookies i vores Fortrolighedspolitik.