Политика за поверителност на личните данни

Информация относно обработването на данни съгласно чл. 13 и 14 от Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД).

За нас е важно да защитаваме Вашите лични данни и неприкосновеността на личния Ви живот. Поради тази причина настоящият документ има за цел да Ви информира относно начина, по който работим с Вашите лични данни, и по-конкретно за какви цели обработваме Вашите лични данни, на кого ги предоставяме и претенциите и правата, с които разполагате във връзка със защитата на личните данни. Когато използваме термина „данни“, имаме предвид Вашата лична информация. Това е всяка информация, която Ви идентифицира пряко или непряко като физическо лице.

Моля, прочетете внимателно представената по-долу информация.

За настоящата Политика

Настоящата Политика обяснява кога и защо събираме лична информация, как я използваме и как гарантираме сигурността и правата Ви във връзка с нея. Може да събираме, използваме и съхраняваме Вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност на личните данни и в съобщенията, които получавате, когато събираме данни от Вас. Запазваме си правото да изменяме периодично настоящата Политика за поверителност на личните данни без предизвестие. Препоръчваме Ви да проверявате нашия уебсайт (www.medel.com) периодично за евентуални изменения (като съответните изменения не влизат в сила със задна дата). Задължаваме се при всички обстоятелства да спазваме Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) при обработването на Вашите лични данни. За целите на ОРЗД действаме в качеството си на „администратор“ на всички лични данни, които съхраняваме за Вас.

Кой отговаря за обработването на данните?

Отговорният администратор на данните е:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Австрия
тел.: +43 5 77 88
office@medel.com

Можете да се свържете директно с отговорното длъжностно лице за защита на личните данни на адрес:

privacy.bg@medel.com

или

на адрес: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria.

Какви данни се обработват и какви са източниците на тези данни?

Ние обработваме личните данни, които получаваме от Вас в хода на нашите делови отношения. Също така обработваме лични данни, които получаваме от трети страни и/или общественодостъпни източници (напр. търговски регистър, регистър на търговските предприятия, държавен регистър, пресата, медиите) по допустим начин (напр. за изпълнение на поръчки/договори, изпълнение на правни задължения или при получено съгласие от Вас).

Вашите лични данни обхващат по-конкретно:

 • Име
 • Информация за връзка, включително имейл адрес и телефонни номера
 • Демографска информация, напр. пощенски код, географско местоположение, предпочитания и интереси
 • Друга информация, свързана с проучвания на пазара
 • IP адреси
 • Потребителски имена и пароли за защитените секции на уебсайта
 • При кандидатстване за работа, освен име и данни за връзка, личните данни, които ни предоставяте, обучение, допълнително образование и квалификации, предишни работодатели и предоставени документи, напр. автобиография, удостоверения и др.

За какви цели и на какви правни основания се обработват Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите относно защитата на данните (Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) и Закона за защита на данните (ЗЗД) в актуалните им версии).

Академия

Можете да се регистрирате в нашата онлайн медийна база данни, която съдържа информация и курсове за продуктите и услугите на MED-EL. За да се регистрирате, трябва да ни предоставите следните данни: име, имейл адрес, пощенски адрес, оценка на поведението на потребителя

Цел:
Регистрация и ползване на онлайн медийната база данни на нашата Академия

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Достъп до непублична информация

Можете да осъществите достъп до непублична информация (напр. изтегляне на софтуер, допълнителни услуги, напр. електронно обучение), като се регистрирате на нашия уебсайт и ни предоставите следните данни: име, имейл адрес, потребителско име, парола

Цел:
Персонализиране, за да получите достъп до непублична информация за продуктите и услугите на MED-EL

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД; изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква  „б“ от ОРЗД

Функционалност „Намерете клиника“

Ако разрешите достъп до данните за географско местоположение през Вашия браузър, тази функционалност показва клиниките и дистрибуторите близо до Вас. Вашето местоположение се установява чрез идентифициране на местоположението на Вашия IP адрес. Тези данни не се съхраняват.

Цел:
Показване на клиниките и дистрибуторите близо до Вашето местоположение

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Форми за контакт

Имате възможност да се свържете с MED-EL (напр. запитвания за продукти, поддръжка и др.), като попълните нашите форми за контакт. Обикновено осъществяваме връзка с Вас по електронна поща. Ако сте ни предоставили телефонен номер, ще се свържем с Вас по телефона.

Когато подавате форма за контакт, ние обработваме Вашите данни, попълнени в полетата за контакт (име, професия (напр. хирург, асистент за домашни грижи, аудиолог), интереси (професионални интереси), телефонен номер, адрес (улица, номер, град, пощенски код, област, държава), имейл адрес, заявен интерес да бъдете включени в списък с адреси на абонатите на съобщения).

Цел:
Отговор/помощ във връзка с Ваша заявка

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Информационен бюлетин и съобщения по пощата

Когато се свързвате с нас, можете да се регистрирате за нашия информационен бюлетин и в списъците с адреси на абонатите на съобщения, за да получавате информация за нашите продукти и услуги. Използват се следните данни: име, професия, професионални интереси, телефон, адрес, имейл адрес, оценка на поведението на потребителите (т.е. честота на отваряне и кликвания на имейл съобщенията)

Цел:
Реклама на продуктите и услугите на MED-EL

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД

Кандидатствайте Online

Вие можете да подадете Online своята кандидатура свободно или по избрана позиция, от посочените в нашия уебсайт.

За повече информация, относно Чл.13 от Общия регламент за защита на данните  (GDPR), във връзка със събирането и обработката на Вашите лични данни, моля, прочетете в нашия сайт "Информация на MED-EL за поверителност на данните на кандидатите".

Цел:
Кандидатура за работа

Законосъобразност:
Съгласно -Чл.  6 (1), буква b) от GDPR

Онлайн кандидатстване за работа

Можете да кандидатствате за обявена свободна позиция за работа, стаж или по Ваша инициатива чрез нашия уебсайт, като ни изпратите следните данни: име, данни за връзка, имейл адрес, предпочитания, интереси, образование, допълнителни умения и квалификация, допълнителна информация и документи (напр. автобиография).

Цел:
Кандидатстване за работа

Правно основание:
Съгласие – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Видео библиотека на хирургични процедури

Като специалист можете да се регистрирате в нашата онлайн медийна база данни, в която са публикувани случаи от практиката на имплантация на продуктите на MED-EL. За да се регистрирате, трябва да ни предоставите следните данни: име, имейл адрес, телефон, име на клиника, адрес на клиника, интереси (кохлеарни импланти (CI), импланти за средно ухо (MEI), кохлеарни импланти за двустранна имплантация (BCI), слухов имплант за мозъчен ствол (ABI))

Цел:
Регистрация и ползване на нашата видео библиотека на хирургични процедури

Правно основание:
Изпълнение на договор – чл. 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД

Кой получава Вашите данни?

В рамките на MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., Вашите данни се получават само от отделите или служителите в степента, в която са им необходими за обработване за съответните цели. Ваши данни се предоставят и на наети от нас обработващи данни лица (доставчици на ИТ услуги, услуги за печат, маркетинг и т.н.), ако съответните данни са необходими за изпълнение на техните задължения. Всички обработващи данни лица са избрани внимателно и прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират, че Вашите данни се обработват в съответствие със задълженията за защита на данните и за защита на Вашите права. Преди всичко наетите обработващи данни лица нямат правото да използват Вашите лични данни за свои собствени цели.

Що се отнася до предаването на данни на други трети страни, декларираме, че подобно предаване се извършва само въз основа на валидно правно основание и за предварително определени цели.

Актуализиране

Актуализирането на Вашите лични данни се извършва основно на базата на Вашата директна обратна връзка или уведомления за промяна, които ни предоставяте. Същевременно актуализиране е възможно и при постъпване на информация от трети страни или чрез използване на общественодостъпна информация.

За какъв срок се съхраняват Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни, доколкото това е необходимо, за срока на нашите делови взаимоотношения (иницииране, обработване и прекратяване на договор), както и в съответствие със законоустановените задължения за съхранение и документиране, произтичащи от Австрийския търговски кодекс (UGB) и Федералния данъчен кодекс (ВАО), или за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Същевременно срокът на съхранение се определя и от законоустановените срокове на давност, които например е възможно да бъдат стандартно 30 години съгласно Общия граждански кодекс (ABGB), докато в някои случаи могат да бъдат само 3 години.

Следователно Вашите данни принципно ще бъдат заличени след пълното изпълнение на договора, оттеглянето на Вашето съгласие или подаването на възражение от Ваша страна, ако не се изисква съхранението им за изпълнението на правно задължение или за предявяване, упражняване или защита на правни искове. Допълнителното обработване на данните ще се извършва само ако сте дали изричното си съгласие за допълнително използване на Вашите данни или ако използваме правото да продължим да обработваме данните, когато това е разрешено от закона.

Съществува възможност за анонимизиране на данните вместо тяхното заличаване. В този случай се извършва безвъзвратно отстраняване на всяка препратка, позволяваща идентифицирането на физическо лице, поради което задълженията за отмяна на защитата на данните вече не се прилагат. В този случай не може да се възстанови никаква препратка, позволяваща идентифицирането на физическо лице.

Вашите права

Съгласно ОРЗД имате следните права:

 • Право на достъп – чл. 15 от ОРЗД:
  Правото да получите потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас, и, ако това е така, да получите достъп до личните данни;
 • Право на коригиране – чл. 16 от ОРЗД:
  Правото да изискате без ненужно забавяне коригиране на неточните лични данни, отнасящи се до Вас;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – чл. 17 от ОРЗД:
  Правото да изискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, без ненужно забавяне;
 • Право на ограничаване на обработванеточл. 18 от ОРЗД:
  Правото да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • Право на преносимост на даннитечл. 20 от ОРЗД:
  Правото да получите личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване;
 • Право на възражение – чл. 21 от ОРЗД:
  Правото по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на чл. 6, параграф 1, буква „д“ или буква „е“ от ОРЗД.

Ако желаете да получите достъп до Вашата информация, да промените Вашите предпочитания за контакт или да повдигнете въпроси или притеснения във връзка с настоящата Политика за поверителност или за начина, по който обработваме личната Ви информация, моля, пишете ни на адрес privacy.bg@medel.com или се свържете с най-близкия до Вас регионален офис на MED-EL: Офиси на MED-EL по света

Въпреки че ще се опитаме да отговорим на всички Ваши евентуални въпроси или притеснения, ако смятате, че обработването на Вашите данни е в нарушение на законите за защита на личните данни или че Вашите претенции за защита на данните са нарушени по друг начин, можете да подадете жалба до надзорния орган. В Австрия компетентният орган е Австрийският орган за защита на личните данни (Österreichische Datenschutzbehörde).

Задължени ли сте да предоставяте лични данни?

Като част от нашите делови отношения, от Вас се изисква да предоставяте единствено личната информация, която е необходима за установяване и осъществяване на тези отношения или чието събиране се изисква от закона. Също така се изисква да ни уведомявате за всички промени на Вашите данни. Ако не разполагаме с тези данни, обикновено трябва да откажем сключването на договора или изпълнението на договора или съществуващ договор няма да може повече да се изпълнява и следователно се прекратява.

Моите данни използват ли се за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Ние не прилагаме вземане на решения, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, съгласно чл. 22 от ОРЗД.

Сигурност

Наш ангажимент е да гарантираме, че информацията Ви е защитена. За да предотвратим неразрешен достъп или разкриване на лична информация, ние сме въвели физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и осигурим информацията, която събираме онлайн.

Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове, които Ви интересуват. Същевременно имайте предвид, че след като сте използвали тези линкове, за да излезете от нашия уебсайт, ние нямаме контрол над уебсайта, който посещавате. Затова не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на информацията, която предоставяте, когато посещавате подобни уебсайтове, като за съответните уебсайтове не се прилага настоящата Политика за поверителност. Трябва да подхождате внимателно и да се запознаете с Политиката за поверителност на съответния уебсайт.

 

„Бисквитки“ и „бисквитки“ за приставки за социални мрежи

„Бисквитката“ представлява малък текстов файл, в който се запазват интернет настройките. Почти всички уебсайтове използват тази технология. „Бисквитките“ се изтеглят от Вашия интернет браузър при първото Ви посещение на даден уебсайт. Следващия път, когато влезете в същия уебсайт от същото устройство, „бисквитката“ и запазената в нея информация се изпращат обратно на уебсайта, който я е създал („собствена бисквитка“), или на друг уебсайт, за който се отнася („бисквитка на трета страна“). „Бисквитката“ предоставя информация на уебстраницата, че съответната уебстраница вече е отваряна през съответния браузър и в някои случаи променя показваното съдържание.

Някои „бисквитки“ са изключително полезни, тъй като могат да подобрят работата на потребителя при поредното посещение на дадена уебстраница. При условие че използвате едно и също устройство и един и същ браузър, „бисквитките“ например запомнят (спрямо Вашите предпочитания) как използвате страницата и персонализират показваните предложения, съобразявайки ги с Вашите интереси и нужди. Повечето „бисквитки“, които използваме, са изтриват автоматично от твърдия диск на Вашето устройство след края на сесията на браузъра („сесийни бисквитки“). Също така използваме „бисквитки“, които остават на твърдия диск и след края на сесията. Това се прави основно за подобряване на работата на потребителите при повторно посещение на уебсайта, като така уебсайтът се адаптира към Вашите лични нужди, което същевременно позволява оптимизиране на времето за зареждане.

„Бисквитки“, които не изискват одобрение

Основните „бисквитки“, наричани още „задължителни“, гарантират извършването на функции, без които не можете да използвате уебсайта по предназначение. Тези „бисквитки“ се използват само от нас и затова се наричат „собствени бисквитки“. Те се съхраняват на Вашия компютър само по време на текущата сесия на браузъра. Абсолютно задължителни „бисквитки“: За функцията на вход използваме т.нар. „сесийна бисквитка“. Без тази „бисквитка“ не можете да влезете в уебсайта и не може да имате достъп до функциите след входа.

Тези „бисквитки“ също така гарантират например функционалността на преминаване от протокола HTTP към протокола HTTPS, следователно гарантират съответствието с повишените изисквания за сигурност за предаването на данни при промяна на страниците. Не се изисква съгласие за използването на задължителните „бисквитки“.

„Бисквитки“, които изискват одобрение

„Бисквитките“, които не се изискват задължително от закона за ползването на уебсайта, също изпълняват важни задачи. Без тези „бисквитки“ не са налични функции, които позволяват удобно сърфиране на нашия уебсайт, напр. предварително попълнени формуляри. Избраните настройки, например избор на език, не могат да се запазват и съответно трябва да се задават наново за всяка страница. Използвани „собствени бисквитки“ с допълнително описание:

Анализ

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Използва се режимът на работа Universal Analytics. Той улеснява задаването на данни, сесии и взаимодействия между няколко устройства на псевдонимен потребителски идентификатор и съответно анализа на действията на потребителя на различните устройства.

Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват поставяни на Вашия компютър текстови файлове, позволяващи на оператора на уебсайта да анализира как потребителите използват съответния уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за начина, по който използвате този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Същевременно ако на този уебсайт е активирано анонимизиране на IP адресите, Google ще редуцира Вашия IP адрес на територията на държава членка на Европейския съюз или на друга държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ, където се съкращава. IP адресът, предаван от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се обединява с останалите данни на Google. Google ще използва тази информация от името на оператора на този уебсайт за извършване на оценка на Вашето използване на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на уебсайта и интернет. За тези цели се прилага и нашият законен интерес за обработването на данните. Правното основание за използването на Google Analytics е чл. 6, параграф 1, подточка „е“ от ОРЗД. Сесиите и кампаниите се прекратяват след определен период от време. По подразбиране сесиите се затварят след 30 минути без активност, а кампаниите – след шест месеца. Срокът на кампаниите не може да надвишава две години. За повече информация относно условията на ползване и защита на данните, моля, посетете:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете съответните настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако го направите, е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете да забраните на Google да събира генерираните данни от „бисквитката“, свързани с Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ефективност и тестване

Този уебсайт използва Визуалния оптимизатор на уебсайтове (VWO). С помощта на VWO създаваме потребителски тестове за оптимизиране и допълнително разработване на нашия уебсайт. VWO анализира статичните данни за използването на нашия уебсайт. Освен това инструментът се използва и като инструмент за A/B тестване. В този процес на съответните тестови променливи се задават данни за броя на посетителите, поведението на кликванията и средното време на престой на потребителите на уебсайта.

Продължителност на съхранение:
Сесии или някои данни до 10 години (всички данни са анонимни)

Отказ:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Приставки за социални мрежи

Използваме и т.нар. „приставки за социални мрежи“ (наричани по-долу „бутони“) за следните социални мрежи: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook („Коментари“ на Facebook, бутон „Харесвам“ на Facebook и социални приложения)
 • LinkedIn (бутон „LinkedIn“ и социални приложения)
 • Twitter (бутон „Tweet“ на Twitter и социални приложения)
 • Google (бутон „Google+“ и социални приложения, шрифтове на Google, бутон „YouTube“ и социални приложения)

на уебсайта. Когато посещавате нашия уебсайт, тези бутони са деактивирани по подразбиране, т.е. те не изпращат никакви данни до съответните социални мрежи без Вашата намеса. Преди да можете да използвате тези бутони, трябва да ги активирате с кликване. Бутонът ще остане активен, докато не го деактивирате или докато не изтриете Вашите „бисквитки“.

След активирането се създава директна връзка със сървъра на социалната мрежа. След това съдържанието на бутона се изпраща директно от социалната мрежа към Вашия браузър и се интегрира в уебсайта. След активирането на бутона социалната мрежа вече може да събира данни, независимо дали използвате бутона. Ако сте влезли в профила си в социалната мрежа, Вашето посещение в уебсайта може да бъде свързано с Вашия профил. Социалната мрежа не може да бъде свързана с други уебсайтове, докато не сте активирали съответния бутон на тези уебсайтове. Ако сте член на социална мрежа и не желаете тя да свързва събраната от Вас информация, когато посещавате нашия уебсайт, със запазената информация за Вашия профил, трябва да излезете от социалната мрежа, преди да активирате бутоните за съответната мрежа. Не можем да контролираме обема на данните, които събират социалните мрежи през своите бутони. Моля, вижте политиката за поверителност на съответните социални мрежи относно целта и обхвата на събирането на данни, допълнителното обработване и използване на данните от социалната мрежа, както и съответните Ваши права и опциите за настройка за защита на поверителността на Вашата информация.

 

Последната актуализация на настоящата Политика за поверителност е извършена през м. май 2018 г.

 


© 2020 MED-EL