EAS hørselsimplantatsystem

Elektroakustisk stimulering (EAS) er utformet for å dekke individuelle behov hos den enkelte person som har et delvis hørselstap. EAS kombinerer fordelene med akustisk forsterkning og cochleaimplantatteknologi i ett system. Systemet består av både en intern og en ekstern del.
 
 

INTERN DEL
Implantat
Implantatet, enten SONATATI100 eller PULSARCI100,  opereres under huden. Det består av et hus for elektronikken, en mottakerantenne og en magnet som holder spolen på plass bak øret. En spesielt myk FLEX-elektrode plasseres forsiktig i sneglehuset ved operasjon.
 

EKSTERN DEL
Audioprosessor
DUET 2 audioprosessoren bæres bak øret. Den består av en kontrollenhet og en batteripakke, en ørebøyle for dedikert akustisk forsterkning, og en spole som overfører informasjon gjennom huden til implantatet.

© 2018 MED-EL